Kuntatt magħna

Iran

Eks-uffiċjali Ewropej għolja jappellaw biex ir-reġim Iranjan jinżamm responsabbli għall-ġenoċidju, it-terroriżmu u l-isfida nukleari

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

F’konferenza, fis-17 ta’ Jannar, bit-titolu, “Inżommu r-reġim tal-mullahs responsabbli għall-ġenoċidju, it-terroriżmu u l-isfida nukleari,” u li saret illum wara nofsinhar fil-kwartieri ġenerali tal-Kunsill Nazzjonali tar-Reżistenza tal-Iran (NCRI), f’Auvers-sur. - Oise, fit-Tramuntana ta’ Pariġi, il-President elett tal-NCRI Maryam Rajavi qalet li r-reġim klerikali jinsab fi stat ta’ twaqqa’ li jista’ jidher l-aħjar f’rewwixti suċċessivi minn diversi setturi tas-soċjetà Iranjana, u żiedet li l-poplu Iranjan huwa determinat li jwaqqa’ reġim li nieqes minn xi dehra ta’ leġittimità.

Diversi politiċi Ewropej prominenti fosthom Guy Verhofstadt eks Prim Ministru tal-Belġju; Fredrik Reinfeldt, eks Prim Ministru tal-Isvezja; John Bercow, eks Speaker tal-House of Commons tar-Renju Unit; u Franco Frattini, eks Ministru Taljan tal-Affarijiet Barranin u Kummissarju Ewropew għall-Ġustizzja, Libertà u Sigurtà, indirizza wkoll il-konferenza.

Is-Sinjura Rajavi enfasizzat li l-ispinta tal-mullahs biex jiksbu bomba nukleari hija mfassla biex tirrikatta lill-gvernijiet tal-Punent għaliex huwa vitali għar-reġim klerikali li jqanqal aktar konċessjonijiet mill-Punent. Huwa nnotat għalhekk li l-mullahs taw prijorità lill-kisba ta' armi nukleari għall-kuntrarju ta' għażliet oħra.

Il-President elett tal-NCRI qal li l-gvernijiet tal-Punent ilhom iħallsu l-prezz li jħaffu l-faxxiżmu reliġjuż mill-bwiet tal-poplu Iranjan, billi baqgħu siekta vis-à-vis l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, inkluż il-massakru ta’ 30,000 priġunier politiku. Imma issa, lil hinn mill-interessi tan-nies tal-Iran u tal-Lvant Nofsani, is-sigurtà u l-interessi vitali tal-pajjiżi u s-soċjetajiet tal-Punent huma f'riskju.

Is-Sinjura Rajavi żiedet tgħid li l-proġetti nukleari tar-reġim huma kompletament kontra l-interessi nazzjonali tal-poplu Iranjan. In-negozjar ma’ reġim li ma jaderixxi ma’ ebda regola jew liġi jagħtiha biss ħin, żiedet tgħid.

Skont Rajavi, il-komunità internazzjonali trid terġa’ ddaħħal is-sitt riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar il-proġetti nukleari tar-reġim Iranjan. Għandu jġib l-arrikkiment tal-uranju tar-reġim biex jitlesta u jagħlaq is-siti nukleari tar-reġim. Spezzjonijiet inkondizzjonati huma indispensabbli biex jiġi evitat l-aċċess tar-reġim għal bomba atomika.

Saħqet ukoll li l-ksur brutali u sistematiku tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran irid jitqiegħed fuq l-aġenda tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU. Il-mexxejja tar-reġim iridu jitressqu quddiem il-ġustizzja għal erba’ deċennji ta’ reati kontra l-umanità u ġenoċidju, speċjalment il-massakru ta’ 30,000 priġunier politiku fl-1988, u l-qtil ta’ mill-inqas 1,500 dimostrant fl-2019.

reklam

Hija ħeġġet lill-gvernijiet u l-parlamenti kollha, speċjalment fl-Ewropa, biex jirrikonoxxu l-massakru tal-1988 bħala delitt kontra l-umanità u ġenoċidju.

Matul il-massakru tal-1988, madwar 30,000 priġunier politiku, l-aktar mill-moviment ewlieni tal-oppożizzjoni Iranjan, l-Organizzazzjoni tal-Mojahedin tal-Poplu tal-Iran (PMOI/MEK), ġew massakrati wara proċessi kangaroo li jdumu ftit minuti.

Frattini, darbtejn l-ogħla diplomatiku tal-Italja, irrakkonta l-esperjenza tiegħu fit-trattament ma’ Tehran: “Kont parti min-negozjati dwar il-programm nukleari tal-Iran fl-2003, waqt l-hekk imsejjaħ gvern riformista Khatami. Dawk in-nies ma kienux differenti minn dawk li huma fil-kariga llum. Riedu jiksbu garanziji li jkollhom idejn ħielsa biex iwettqu abbużi kontra n-nies tagħhom. Huma l-istess. Għandhom preokkupazzjoni waħda: li jsegwu l-ordnijiet tal-mexxej suprem. Irridu nwarrbu l-ottimiżmu ta’ xi wħud li jaħsbu li hemm tmexxija aħjar. M’hemmx tmexxija aħjar.”

Waqt li ngħaqad mal-konferenza online, Frattini saħaq, “Argument ieħor hu li rridu nneħħu s-sanzjonijiet għax is-sanzjonijiet qed jolqtu nies innoċenti. Dan assolutament mhux veru. Fil-fatt, aktar ma jkollhom flus aktar se jonfoq flus ir-reġim fuq il-programm nukleari tiegħu u mhux fuq it-titjib tal-kwalità tal-ħajja fl-Iran. Nappoġġja l-idea ta' politika aktar stretta lejn ir-reġim fir-rigward tas-sanzjonijiet. Ebda kompjaċenza. Irridu nkunu nafu kull dollaru minfuq għat-titjib u t-tisħiħ tal-apparat nukleari u militari kontra n-nies, tiżdied il-kapaċità nukleari biex jintimidaw u jiddominaw mhux biss il-poplu tal-Iran iżda wkoll ir-reġjun kontra l-pajjiżi tal-Lvant Nofsani u jikkontribwixxu bil-kbir għad-destabilizzazzjoni. il-Lvant Nofsani.

“Dan il-ksur massiv jikkorrispondi bla dubju għal delitti kontra l-umanità. Dawn ir-reati jridu jiġu kkastigati mingħajr limiti ta’ żmien. Dan jiġġustifika l-azzjoni komuni tagħna llum. Mhux qed nitkellmu dwar ġrajjiet ta’ tletin sena ilu. Qed nitkellmu dwar id-dmir li jiġu kkastigati reati li ma jistgħux jisparixxu. Għandhom jiġu kkastigati irrispettivament mill-ħin.”

Verhofsdat, il-Kap tal-Grupp tal-Alleanza tal-Liberali u Demokratiċi għall-Ewropa fil-Parlament Ewropew għal għaxar snin, staqsa l-impunità li gawda r-reġim. “Il-kriżi tal-impunità fl-Iran laħqet il-quċċata f'Ġunju meta Raisi inħatar bħala l-president tar-reġim. Huwa wieħed mill-awturi ewlenin tal-qtil tal-massa fl-1988 ta’ aktar minn 30,000 priġunier politiku. Minflok jiġi pproċessat għal delitti kontra l-umanità, qed jokkupa l-kariga ta’ presidenza. Dan juri li l-impunità hija rampanti fl-Iran. Il-periti u dawk li wettqu l-ġenoċidji għandhom dejjem jitressqu quddiem il-ġustizzja,” qal, u żied jgħid, “Minflok ma noqogħdu sieket irridu npoġġu t-tħassib tagħna għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem fuq quddiem. Politika soda għandha tikkonċerna wkoll il-ftehim nukleari mal-Iran. It-taħditiet mal-Iran m'għandhomx ikunu mogħdija tad-duħħan biex ma jiġux indirizzati l-kundizzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran. Kwalunkwe ftehim għandu jinkludi kapitolu dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt fl-Iran.”

John Bercow enfasizza, “Nappoġġja l-appell tiegħek għal repubblika sekulari u demokratika u nappoġġja l-pjan ta’ għaxar punti tas-Sinjura Rajavi għal Iran ħieles. Il-massakru tal-1988 irid jiġi investigat. Ebrahim Raisi għandu jiġi mħares għal reati kontra l-umanità.” "Hu disgrace," żied is-Sur Bercow, filwaqt li nnota li "id-demokraziji għandhom jirrikonoxxu li hemm differenza ewlenija bejn li jittrattaw demokraziji oħra u jittrattaw pajjiżi oħra li r-reġimi tagħhom mhumiex demokraziji. L-approċċ konċiljatorju ma ta l-ebda riżultat. Dan huwa l-punt li jintbagħat messaġġ ċar lir-reġim li jekk ma jissospendux il-programm nukleari tagħhom, is-sanzjonijiet tan-NU jerġgħu jiġu applikati.” Huwa temm ir-rimarki tiegħu billi qal, "Le lix-Xah, le għad-dittatorjat reliġjuż, le għat-teokrazija, iva għad-demokrazija."

Fir-rimarki tiegħu, is-Sur Reinfeldt qal, “Raisi mhux favur il-poplu Iranjan. Huwa ntgħażel fost ftit irġiel biex iżomm il-kontroll. Is-sitwazzjoni fl-Iran hija speċjalment inkwetanti. Hemm taħlita perikoluża ħafna. Jiġbor flimkien l-awtoritarjaniżmu u d-dittatorjat reliġjuż. F’isem l-Iżlam, qed jgħidu li hu tajjeb li nobgħodu lil xulxin u li joqtlu n-nies.” Żied jgħid, “Għandna bżonn li l-Ewropa tingħaqad flimkien u tiddefendi l-valuri u timbotta lura kontra r-regoli awtoritarji, inklużi l-mullahs fl-Iran. Huma theddida għad-dinja billi jużaw ħażin l-Iżlam, billi jfittxu l-armi nukleari, u billi jiddestabilizzaw ir-reġjun.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending