Kuntatt magħna

Albanija

Mike Pompeo iħeġġeġ appoġġ akbar għar-reżistenza Iranjana waqt żjara fil-kwartieri ġenerali ewlenin tal-oppożizzjoni Iranjana fl-Albanija

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Nhar it-Tnejn (16 ta' Mejju), l-eks Segretarju tal-Istat tal-Istati Uniti Mike Pompeo vvjaġġa lejn l-Albanija biex iżur Ashraf 3, kompost modern kbir li fih eluf ta' membri tal-grupp prinċipali tal-oppożizzjoni Iranjan, l-Organizzazzjoni tal-Poplu Mojahedin tal-Iran (PMOI/MEK). Matul żjara ta’ ħames sigħat, Pompeo ra esebiti fuq il-post li jiddeskrivu l-istorja tal-movimenti ta’ protesta tal-Iran, l-azzjonijiet ta’ “Unitajiet ta’ Reżistenza” affiljati mal-MEK, u l-qagħda mwiegħra ta’ priġunieri politiċi u dissidenti Iranjani, inklużi t-30,000 li inqatlu f’ħabsijiet madwar il-pajjiż matul is-sajf tal-1988.

Pompeo indirizza direttament il-massakru tal-1988 f'rimarki li għamel matul iż-żjara, u enfasizza l-konnessjoni tiegħu mal-President Iranjan attwali Ebrahim Raisi, li Pompeo ttimbra bħala "biċċier". Raisi kien wieħed minn erba’ uffiċjali li servew fil-“kummissjoni tal-mewt” fil-belt kapitali ta’ Tehran u ssorveljaw l-interrogazzjoni u l-qtil tal-massa tal-priġunieri politiċi fil-Ħabsijiet ta’ Evin u Gohardasht. L-MEK tistma li minn 30,000 vittma totali, madwar 90 fil-mija kienu membri u partitarji tagħha.

L-eks Segretarju tal-Istat kompla billi nnota li t-theddid kontra l-grupp ewlieni tal-oppożizzjoni favur id-demokrazija jippersisti sal-lum, u li ħafna minn dawk it-theddidiet ġew realizzati fil-forma ta’ arresti, attakki mmirati, u plots terroristiċi.

F'Ġunju 2018, tliet operaturi terroristiċi taħt id-direzzjoni ta' diplomatiku Iranjan ta' grad għoli ppruvaw idaħħlu b'kuntrabandu apparat splussiv f'ġabra ta' espatrijati Iranjani qrib Pariġi, li kienet ġiet organizzata mill-Kunsill Nazzjonali tar-Reżistenza tal-Iran. Il-MEK huwa l-kostitwent ewlieni tal-NCRI. L-esperti xehdu li kieku l-plott ma ġiex imfixkel, x’aktarx kien jirriżulta f’mijiet jekk mhux eluf ta’ mwiet.

Is-sena l-oħra, il-konspiraturi ngħataw sentenzi ta’ bejn 14 u 20 sena minn qorti Belġjana. L-investigazzjoni sottostanti aċċertat li l-mira ewlenija tal-plott kienet Maryam Rajavi, il-kelliem ewlieni tal-avveniment u l-uffiċjal maħtur mill-NCRI biex iservi bħala president transitorju tal-Iran meta r-reġim attwali jitwaqqa’. Rajavi iltaqa’ mal-eks Segretarju tal-Istat tal-Istati Uniti biex jiddiskuti l-progress tal-moviment tar-Reżistenza Iranjan u l-politika li l-Istati Uniti u l-alleati tagħha għandhom isegwu, biex jassistu lill-poplu Iranjan biex jilħaq l-għan tiegħu li jistabbilixxi żona ħielsa, demokratika u mhux nukleari. Iran.

"Nistgħu u għandna neħilsu l-Iran, il-Lvant Nofsani, u d-dinja tal-ħażen tal-mullahs nukleari," qalet is-Sinjura Rajavi nhar it-Tnejn fil-laqgħa li għaliha attenda Mike Pompeo. Eluf ta’ residenti ta’ Ashraf 3 ipparteċipaw fil-laqgħa. Rajavi tenna r-rakkomandazzjonijiet tagħha għal żmien twil għal dawk li jfasslu l-politika tal-Punent. Dawn jinkludu "sanzjonijiet komprensivi u iżolament internazzjonali tad-dittatorjat reliġjuż" skont il-Kapitolu 7, l-Artikolu 41 tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, kif ukoll jirreferu d-dossier dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u l-attivitajiet terroristiċi tal-Iran lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU.

Rajavi ħeġġeġ ukoll lill-komunità internazzjonali biex tirrikonoxxi u tafferma formalment il-leġittimità tal-“ġlieda tan-nazzjon Iranjan kollu biex iwaqqa’ r-reġim tal-mullahs.” Din ir-rakkomandazzjoni bla dubju saret aktar poignant nhar it-Tnejn minn diversi rapporti fil-midja internazzjonali li nnutaw il-karattru dejjem aktar politiku tal-protesti li bdew bis-serjetà wara li l-amministrazzjoni Raisi naqset is-sussidji tad-dqiq u ġiegħlet popolazzjoni diġà f’diffikultà ekonomika tlaħħaq ma’ żidiet fil-prezzijiet sa 300. fil-mija.

reklam

Filwaqt li l-midja tal-istat Iranjana baqgħet fil-biċċa l-kbira siekta dwar dawk id-dimostrazzjonijiet, in-netwerk MEK fl-Iran, ħwienet indipendenti u gruppi tal-midja soċjali pprovdew rakkonti ta’ dimostranti ħarqu stampi tal-Kap Suprem Ali Khamenei u jkantaw slogans bħal "mewt għad-dittatur" u "mewt". lil Raisi”. Dawn l-istess slogans saru familjari b'mod speċjali f'dawn l-aħħar snin, u ġew assoċjati b'mod qawwi ma' rewwixti nazzjon kollha f'Jannar 2018 u Novembru 2019. Din l-aħħar rewwixta rriżultat f'repressjoni tal-gvern li qatlet madwar 1,500 ruħ, iżda dan ma waqqafx lill-komunità attivista jew Unitajiet ta' Reżistenza tal-Iran. affiljat mal-MEK milli jorganizza aktar protesti fuq skala kbira fix-xhur ta’ wara.

Mike Pompeo preżumibbilment kellu l-impatt kontinwu ta 'dawk l-avvenimenti f'moħħu nhar it-Tnejn meta ddikjara, "Ir-reġim huwa ċar fl-iktar punt dgħajjef tiegħu f'għexieren ta' snin." L-eks Segretarju tal-Istat għamel referenza wkoll għal bojkott tal-elezzjoni presidenzjali kkontrollata sewwa li ġabet lil Raisi fil-poter f’Ġunju li għadda. Anke skont Tehran stess, il-parteċipazzjoni għal dik l-elezzjoni kienet l-aktar baxxa mir-rivoluzzjoni tal-1979 – fatt li Pompeo ddeskriva bħala evidenza tar-rifjut tal-poplu Iranjan mhux biss tal-“biċċier” ​​Raisi, iżda wkoll tar-reġim klerikali kollu kemm hu.

Fid-dawl tal-popolarità domestika apparenti tal-moviment tar-Reżistenza Iranjan, Pompeo enfasizza li l-appoġġ Amerikan għalih kien imperattiv kemm morali kif ukoll prattiku. "Irridu nkomplu nappoġġaw lill-poplu Iranjan hekk kif jiġġieldu għal Iran aktar ħieles u demokratiku b'kull mod li nistgħu," qal. "Hemm tant xogħol tajjeb li s-soċjetà ċivili Amerikana tista 'tagħmel biex tkompli din il-mira."

Filwaqt li jimplika li l-aggressjoni ta’ Tehran lejn il-MEK u l-NCRI tirrifletti n-nervożiżmu fuq il-“kapaċitajiet tremendi” tagħhom, Pompeo iddikjara li hija “ħtieġa” għall-gvern attwali tal-Istati Uniti u kwalunkwe gvern futur li “jilħaq mar-Reżistenza Iranjana” u tiżviluppa qafas koordinat. strateġija. U biex jenfasizza s-sinifikat taż-żjara tiegħu stess, huwa ssuġġerixxa wkoll li xi wħud mill-koordinazzjoni rilevanti jistgħu jsiru fuq il-bażi ta 'Ashraf 3.

Numru ta’ persuni oħra li jfasslu l-politika Amerikani u Ewropej żaru l-kwartieri ġenerali tar-Reżistenza Iranjana bl-Albaniż minn meta ġie stabbilit wara r-rilokazzjoni tal-membri tal-MEK mir-residenza preċedenti tagħhom fil-Lvant tal-Iraq.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending