Kuntatt magħna

Orizzont Ewropa

"L-Iżrael li jingħaqad ma' Orizzont Ewropa se jwassal għal impjiegi ta' kwalità għolja, teknoloġiji avvanzati u ftuħ ta' negozji Iżraeljani ġodda"

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Wara sena ta' negozjati, l-Iżrael u l-Unjoni Ewropea ffinalizzaw ftehim għall-adeżjoni tal-Iżrael mal-programm ta' Riċerka u Żvilupp Orizzont tal-UE, l-akbar programm ta' dan it-tip fid-dinja b'baġit totali ta' madwar EUR 95.5 biljun, jikteb Yossi Lempkowicz.  

Flimkien mal-approvazzjoni tat-test tal-ftehim, bħalissa għaddej proċess ta' approvazzjoni reċiproka fil-Kummissjoni Ewropea u fl-Iżrael sabiex il-ftehim jidħol fis-seħħ matul is-sena ta' ħidma attwali. L-iffirmar tal-ftehim mistenni jsir f’Diċembru.

"L-Iżrael li jingħaqad ma' Orizzont Ewropa se jwassal għal impjiegi ta' kwalità għolja, teknoloġiji avvanzati u l-ftuħ ta' negozji Iżraeljani ġodda. Qed inkomplu nwasslu lill-Iżrael għal għoli ġodda kemm fl-innovazzjoni tan-negozju kif ukoll teknoloġika," iddikjara l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Iżraeljan Yair Lapid.

Il-programm Orizzont se jsir fuq perjodu ta’ seba’ snin.

reklam

Lapid qal li l-ministeru tiegħu "se jkompli joħloq opportunitajiet ekonomiċi u xjentifiċi għall-Iżrael".

Huwa nnota li Iżrael li jingħaqad ma’ Orizzont “huwa pass ieħor fil-politika tagħna ta’ konnessjonijiet, li jqarrebna mhux biss lejn l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi iżda wkoll lejn kull wieħed mill-pajjiżi tal-Ewropa fuq livell bilaterali wkoll, u nibnu konnessjoni bejn is-setturi tax-xjenza u t-teknoloġija fl-Iżrael u l-kontropartijiet Ewropej tagħhom”.

Il-ftehim ipoġġi lill-Iżrael bħala attur ċentrali f'wieħed mill-aktar programmi importanti ta' riċerka u żvilupp fid-dinja.

reklam

L-Iżrael ilu jipparteċipa fi programmi Ewropej ta’ R&D għal 25 sena bħala pajjiż assoċjat.

Il-programm irawwem ħafna benefiċċji xjentifiċi u ekonomiċi kemm għall-Iżrael kif ukoll għall-Ewropa. Il-parteċipazzjoni tal-Iżrael fil-programm se tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għar-riċerka xjentifika u teknoloġika u l-industriji tal-għarfien, kif ukoll għall-kummerċ u l-ekonomija, u se tippromwovi l-industrija Iżraeljana filwaqt li fl-istess ħin toħloq opportunitajiet għall-kumpaniji Iżraeljani biex jidħlu fis-swieq Ewropej.

L-adeżjoni tal-Iżrael mal-programm għandha wkoll importanza politika f'termini tar-relazzjonijiet bejn l-Iżrael u l-Unjoni Ewropea.

Aqsam dan l-artikolu:

Orizzont Ewropa

Atturi ewlenin jinġabru fis-6 edizzjoni tal-Ġimgħa tal-Materja Prima

ippubblikat

on

Sal-Ġimgħa, 19 ta’ Novembru, il-Kummissjoni qed tospita s-6th edizzjoni tal-ġimgħa tal-Materja Prima, li tiġbor firxa wiesgħa ta’ dawk li jfasslu l-politika tal-UE u nazzjonali u atturi ewlenin tal-industrija biex jiddiskutu politiki u inizjattivi fil-qasam. Il-konferenza se tiffoka fuq l-aħħar żviluppi li jikkonċernaw il-materja prima fl-UE, inklużi l-opportunitajiet taħt il-politiki tal-Irkupru tal-UE u l-Patt Ekoloġiku, il-ko-ħolqien tal- mogħdijiet ta 'transizzjoni, aktar analiżi tad-dipendenzi strateġiċi kif ukoll ħidma fuq sħubijiet u kummerċ ma’ pajjiżi terzi. 

Il-qofol tal-ġimgħa huwa t-8th konferenza annwali ta' livell għoli tas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni (EIP) dwar il-materja prima. Din il-pjattaforma tal-partijiet interessati għandha l-għan li tipprovdi għarfien ta’ livell għoli lill-Kummissjoni, lill-pajjiżi tal-UE u lill-atturi privati ​​dwar approċċi innovattivi biex jiġu indirizzati l-isfidi relatati mal-materja prima. Il-Kummissarju Thierry Breton se jiftaħ il-konferenza segwit minn indirizz ta' merħba mill-MEP Hildegard Bentele, u s-Segretarju tal-Istat fil-Ministeru tal-Iżvilupp Ekonomiku u t-Teknoloġija tas-Slovenja, Andrej Čuš. Aktar tard filgħodu, id-Direttur Ġenerali taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni, Stephen Quest, se jagħmel ukoll diskors ewlieni. Is-sessjoni ta’ wara nofsinhar se tinfetaħ mill-Viċi President Maroš Šefčovič. Bħala parti mill-Ġimgħa tal-Materja Prima, il-Kummissjoni qed torganizza wkoll bosta avvenimenti kumplimentari. Dawn se jiffokaw f'aktar dettall fuq kwistjonijiet relatati mal-materja prima kritika, ix-xejriet fl-innovazzjoni u l-ħiliet għall-materja prima, l-istejjer ta' suċċess fit-teknoloġija tal-UE Orizzont, is-Sħubija UE-Kanada u l-ġestjoni tar-Riżorsi tal-UNECE. Aktar informazzjoni dwar l-avveniment kif ukoll reġistrazzjoni miftuħa huma disponibbli fuq il- websajt tal-Ġimgħa tal-Materja Prima.

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari

Armenja

L-Armenja ssir assoċjata mal-Orizzont Ewropa

ippubblikat

on

Il-Kummissjoni ffirmat ftehim mal-Armenja għal kooperazzjoni aktar stretta fir-riċerka u l-innovazzjoni. Għall-perjodu 2021-2027. L-Armenja ngħatat status ta' assoċjazzjoni lil Orizzont Ewropa, il-programm ta' riċerka u innovazzjoni ta' €95.5 biljun tal-Ewropa. Riċerkaturi, innovaturi u entitajiet ta’ riċerka stabbiliti fil-pajjiż issa jistgħu jipparteċipaw, taħt l-istess kundizzjonijiet bħal entitajiet mill-istati membri tal-UE. Il-Kummissarju għall-Innovazzjoni, ir-Riċerka, il-Kultura, l-Edukazzjoni u ż-Żgħażagħ Mariya Gabriel qalet: “Nilqa’ lill-Armenja fil-programm Orizzont Ewropa tagħna. L-Armenja żiedet kontinwament il-parteċipazzjoni tagħha fil-programm Orizzont 2020 preċedenti u appoġġat l-aċċelerazzjoni tar-riformi tas-sistema nazzjonali ta’ riċerka u innovazzjoni Armena fl-aħħar ftit snin. L-Armenja se tibni fuq is-suċċessi tal-passat tagħha fl-Orizzont Ewropa.”

Assoċjazzjoni għal Orizzont Ewropa tappoġġja l- 'Approċċ Globali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni' u jerġa' jikkonferma l-impenn tal-Ewropa għal livell ta' ftuħ globali meħtieġ biex tixpruna l-eċċellenza, tiġbor ir-riżorsi għal progress xjentifiku aktar mgħaġġel u tiżviluppa ekosistemi ta' innovazzjoni vibranti. L-Armenja kienet mill-2016 assoċjata bis-sħiħ mal-Orizzont 2020, il-programm preċedenti ta' riċerka u innovazzjoni tal-UE (2014-2020), u bosta stejjer ta’ suċċess irriżultaw minn din il-kooperazzjoni f’oqsma bħas-saħħa, il-ħiliet u l-kapaċità ta’ innovazzjoni għall-SMEs, u aktar. Aktar informazzjoni hija disponibbli hawn

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari

Orizzont Ewropa

L-Islanda u n-Norveġja huma l-ewwel pajjiżi assoċjati ma 'Orizzont Ewropa

ippubblikat

on

L-Islanda u n-Norveġja saru formalment assoċjati ma 'Orizzont Ewropa, li jippermettu lill-entitajiet f'dawk iż-żewġ pajjiżi biex jipparteċipaw fil-programm Ewropew ta' riċerka u innovazzjoni ta '€ 95.5 biljun, taħt l-istess kundizzjonijiet bħal entitajiet mill-Istati Membri tal-UE. Il-Kumitat Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea, magħmul minn rappreżentanti tal-Islanda, tal-Liechtenstein, tan-Norveġja u tal-UE, illum adotta d-Deċiżjoni rilevanti għall-Islanda u n-Norveġja, li tagħmilhom l-ewwel li huma assoċjati ma 'Orizzont Ewropa. Din hija opportunità biex tkompli u tapprofondixxi l-kooperazzjoni fix-xjenza, ir-riċerka u l-innovazzjoni, billi tiffoka fuq prijoritajiet komuni: it-transizzjoni doppja ħadra u diġitali, is-saħħa pubblika u l-kompetittività tal-Ewropa fix-xenarju globali. Sforzi konġunti se jimmiraw li jindirizzaw problemi ambjentali fl-Artiku, jiżviluppaw teknoloġiji tal-qbid tal-idroġenu u l-karbonju, jagħtu spinta lill-innovazzjoni mmexxija mid-dejta, u aktar.

Il-Viċi President Eżekuttiv ta ’Ewropa Waħda għall-Età Diġitali Margrethe Vestager qalet:“ Il-ftuħ u l-kooperazzjoni mal-bqija tad-dinja huma kruċjali fl-istrateġija tagħna biex noħolqu massa kritika għar-riċerka u l-innovazzjoni u biex naċċelleraw u nsibu soluzzjonijiet għal sfidi globali urġenti. Billi ningħaqdu ma 'l-Islanda u n-Norveġja, insegwu serje ta' azzjonijiet b'appoġġ għall-aġendi tas-saħħa ekoloġika, diġitali u pubblika. " Mariya Gabriel, Kummissarju għall-Innovazzjoni, ir-Riċerka, il-Kultura, l-Edukazzjoni u ż-Żgħażagħ, qalet: “Nilqa’ bil-qalb lill-Iżlanda u n-Norveġja abbord lejn Orizzont Ewropa. Huma kienu fost l-aħjar artisti taħt Orizzont 2020 u wrew tmexxija innovattiva u eċċellenza f’oqsma bħall-enerġija, l-ambjent, is-sikurezza tal-ikel, is-saħħa u t-teknoloġiji diġitali. Inħares 'il quddiem għal skoperti ġodda u stejjer ta' suċċess fis-snin li ġejjin! "

Din il-kooperazzjoni tissottolinja l-importanza tal-Ftehim taż-ŻEE, li jippermetti parteċipazzjoni sħiħa tal-istati taż-ŻEE fis-suq intern tal-UE u tipprovdi bażi għal kooperazzjoni f'oqsma oħra inklużi riċerka, żvilupp teknoloġiku, ambjent u kultura. Orizzont Ewropa, il-programm ta 'riċerka u innovazzjoni tal-UE 2021-2027, huwa wieħed mill-għodod ewlenin biex tiġi implimentata l-istrateġija tal-Ewropa għall-kooperazzjoni internazzjonali: L-approċċ globali tal-Ewropa għall-kooperazzjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni. Il-programm huwa miftuħ għal riċerkaturi u innovaturi minn madwar id-dinja li huma mħeġġa jingħaqdu ma ’sħab tal-UE fit-tħejjija tal-proposti. In-negozjati għadhom għaddejjin ma 'ħafna iktar pajjiżi mhux tal-UE li esprimew interess li jsiru assoċjati ma' Orizzont Ewropa u jsiru aktar avviżi fil-ġimgħat li ġejjin. Iktar informazzjoni hija disponibbli hawn.

reklam

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari
reklam
reklam

Trending