Kuntatt magħna

Iżrael

Il-Parlament Ewropew li jmiss aktar favur l-Iżrael?

SHARE:

ippubblikat

on


Għall-Iżrael, l-iktar mistoqsija importanti hija min se jieħu post Josep Borrell bħala r-Rappreżentant Għoli tal-UE għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà. Mill-offensiva militari f’Gaza kontra l-Ħamas wara l-massakru mwettaq mill-Ħamas fl-Iżrael fis-7 ta’ Ottubru, Borrell, eks Ministru tal-Affarijiet Barranin Soċjalista Spanjol, fid-dikjarazzjonijiet tiegħu sar dejjem aktar anti-Iżrael.

''Ir-riżultati tal-elezzjonijiet Ewropej jidhru li jindikaw li l-Parlament Ewropew ta' 720 membru li jmiss għandu l-potenzjal li jsir aktar favur l-Iżrael,'' qal Tomas Sandell, Direttur u Fundatur tal-Koalizzjoni Ewropea għall-Iżrael (ECI) waqt li evalwa. għall-Istampa Lhudija Ewropea l-impatt fuq Iżrael tal-voti tal-ġimgħa li għaddiet fis-27 stat membru tal-UE li wrew bidla ċara lejn il-lemin, ikun il-''soft'' jew il-lemin ''hard''.

Il-Partit Popolari Ewropew (ċentru-lemin) u l-S&D (Soċjal-Demokratiku) se jibqgħu l-akbar gruppi politiċi fil-parlament iżda bil-kisbiet importanti tal-Konservattiv u Riformista Ewropew (ECR) u tal-lemin estrem Identità u Demokrazija (ID) gruppi, flimkien mat-telf irreġistrat mill-grupp Renew (ċentru, liberali), speċjalment fi Franza, kif ukoll mix-Xellug u l-Ħodor.

Alleanzi futuri jistgħu jinbidlu u se jkollhom impatt fuq in-nomina tal-ogħla karigi tal-UE bħal President tal-Kummissjoni tal-UE, President tal-Kunsill tal-UE, Rappreżentant Għoli għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (partikolarment importanti f'termini tar-relazzjonijiet tal-UE mal-Iżrael) u President tal-Parlament Ewropew. Ikla informali tal-mexxejja tal-UE nhar it-Tnejn se tkun l-ewwel okkażjoni għalihom biex jiddiskutu l-pożizzjonijiet futuri li jeħtieġu l-ftehimiet tagħhom kif ukoll maġġoranza fi ħdan il-Parlament Ewropew il-ġdid.

Fi Franza, il-partit Rally Nazzjonali ta' Marine Le Pen żdied għal 30% tal-voti, filwaqt li l-partit Rinaxximent tal-President Franċiż Emmanuel Macron niżel għal 15% minn 22% fl-2019. Il-president immedjatament xolt il-parlament nazzjonali u sejjaħ għal elezzjonijiet ġodda fil l-aħħar ta’ Ġunju.

Fil-Ġermanja l-Alternattiva tal-lemin estrem għall-Ġermanja (AfD) ħadet it-tieni post b’stima ta’ 16.5% tal-voti fl-elezzjoni tal-UE ta’ nhar il-Ħadd, filwaqt li s-Soċjal Demokratiċi tal-Kanċillier Olaf Scholz kisbu l-agħar riżultat tagħhom qatt.

Fl-Italja, l-Aħwa tal-Italja tal-Prim Ministru Giorgia Meloni kisbu aktar minn kwart tal-voti.

reklam

Il-Prim Ministri ta’ tnejn mill-aktar stati membri kontra l-Iżrael, Spanja u l-Belġju, sofrew daqqa ta’ ħarta kbira fl-elezzjonijiet. Il-Prim Ministru Belġjan Alexander De Croo, li kien talab għal reviżjoni tar-relazzjonijiet kummerċjali tal-UE mal-Iżrael, irriżenja wara l-elezzjonijiet parlamentari f’pajjiżu li raw lin-nazzjonalisti Fjammingi u l-liberali li jitkellmu bil-Franċiż isiru l-ewwel partiti fil-Flanders, il-Vallonja u Brussell.

Ir-riżultati elettorali huma rebħa kbira għall-partiti li jsejħu għal politika b’saħħitha dwar l-immigrazzjoni, filwaqt li l-partiti li jxaqilbu lejn ix-xellug li ħarġu fuq it-tibdil fil-klima u l-appoġġ għall-Ukrajna sofrew telf kbir.

''Minflok ma tkeċċi lil dawn il-partiti tal-lemin estrem li għamlu rebħiet elettorali, naħseb li tal-inqas għandna nagħtuhom ċans u nirrelataw magħhom partit b'partit, pajjiż b'pajjiż, u mhux niġġeneralizzaw,'' qal Tomas Sandell, li l-organizzazzjoni tiegħu qabel. din is-sena ppubblikat klassifikazzjoni tal-UE dwar Iżrael li wriet biċ-ċar li l-akbar appoġġ għall-Iżrael jista’ jinstab fost il-partiti fuq il-lemin taċ-ċentru fil-Parlament Ewropew, l-aktar gruppi politiċi favur Iżrael fost il-gruppi politiċi Ewropej huma l-Konservattivi u r-Riformisti Ewropej (ECR). ), segwit minn Identità u Demokrazija (ID), il-Partit Popolari Ewropew (PPE) u l-grupp Renew taċ-ċentru-liberali.

''Hemm raġunijiet biex tkun imħasseb bil-kisbiet elettorali tal-AFD fil-Ġermanja għad-differenza ta' partiti oħra tal-lemin estrem bħal Vox fi Spanja jew Brothers tal-Italja tal-Prim Ministru Giorgia Meloni li jidher li qed iċċaqlaq ħafna aktar għall-mainstream.' '

''B'mod ġenerali, taf li r-riżultati jindikaw li hemm potenzjal akbar għal caucus aktar b'saħħtu favur l-Iżrael fil-Parlament Ewropew,'' żżid Sandell.

Għall-Iżrael, madankollu, l-iktar mistoqsija importanti hija min se jieħu post Josep Borrell bħala r-Rappreżentant Għoli tal-UE għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (magħruf aħjar fil-midja bħala l-kap tal-affarijiet barranin tal-UE). Mill-offensiva militari f’Gaza kontra l-Ħamas wara l-massakru mwettaq mill-Ħamas fl-Iżrael fis-7 ta’ Ottubru, Borrell, eks Ministru tal-Affarijiet Barranin Soċjalista Spanjol, fid-dikjarazzjonijiet tiegħu sar dejjem aktar anti-Iżrael.

Fost l-oħrajn, akkuża lill-Iżrael li deliberatament ikkawża l-ġuħ f’Gaza, qal li Iżrael ħoloq il-Ħamas u aktar riċenti għamel stqarrija kontroversjali li Iżrael irrifjuta ftehim dwar l-ostaġġi filwaqt li l-Ħamas aċċettah. Il-ftehim li kien qed jirreferi għalih kien proposta antika u mhux l-aħħar fuq il-mejda. Huwa kkritika wkoll lill-Iżrael talli kompla l-offensiva militari tiegħu f'Rafah wissa li dan jista' jkollu konsegwenzi fuq ir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Iżrael. Huwa oppona wkoll sistematikament projbizzjoni tal-UE tal-Korp tal-Gwardji Rivoluzzjonarji tal-Iran (IRGC) minkejja l-vot mill-parlament tal-UE ta’ riżoluzzjoni li titlob tali projbizzjoni.

Il-ġimgħa li għaddiet hu laqa' l-ħelsien ta' erba' ostaġġi Iżraeljani mill-jasar f'Gaża filwaqt li kkundanna wkoll “rapporti minn Gaża ta’ massakru ieħor ta’ ċivili waqt l-operazzjoni ta’ salvataġġ” mill-armata Iżraeljana.

Deputati bħal David Lega fuq il-lemin konsistentement kienu qed jitolbu projbizzjoni tal-IRGC filwaqt li dan kien oppost mir-Rappreżentant Għoli tal-UE għall-Politika Barranija, Josep Borrell u oħrajn fuq ix-xellug politiku.

''Jekk Borrell ma jifhimx lilu nnifsu li wasal iż-żmien li jwarrab, dan ikun ċar ladarba tibda n-nomina tas-suċċessur tiegħu. Naħseb li dawk fil-Parlament Ewropew għad għandhom responsabbiltà li jżommu kontrolli u bilanċi fuq ir-Rappreżentant Għoli biex dan ma jużax dan il-perjodu lame duck b'mod mhux kostruttiv u jagħmel aktar żbalji milli għamel diġà,'' jisħaq Sandell. .

Fuq inizjattiva ta’ Borrell, il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-UE qablu aktar kmieni dan ix-xahar li jistiednu lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Iżrael Israel Katz biex jiddiskuti l-konformità tal-pajjiż mal-obbligi tiegħu tad-drittijiet tal-bniedem skont il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni UE-Iżrael. ''Sabiex tiġi diskussa s-sitwazzjoni f'Gaża (…) ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem” kif ukoll kif Iżrael bi ħsiebu jikkonforma mad-deċiżjoni tal-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja (ICJ) li titlobha tieqaf mill-offensiva tagħha f'Rafah,'' Borrell qal. Iżda minn dakinhar, il-ministru Iżraeljan għadu ma weġibx l-istedina, sinjal li Iżrael huwa suspettuż mill-istedina ta’ Borrelll u jista’ jkun qed jistenna biex jara min se jieħu f’idejh il-pożizzjoni tiegħu.

Il-preġudizzju ''repetut kontra l-Iżrael'' ta' Borrell kien ikkundannat f'riżoluzzjoni adottata dan l-aħħar mill-mexxejja Lhud Ewropej li waslu sal-punt li jakkużawh li kkontribwixxa għall-antisemitiżmu kontinwu. Akkuża miċħuda bil-qawwa mill-kelliem ta’ Borrell.

''Hemm sejħa politika biex verament trażżan lil Josep Borrell u jitqiegħdu f'linja matul dan il-perjodu ta' diversi xhur qabel ma jinħatar Rappreżentant Għoli ġdid. Meta wieħed iqis ir-riżultati tal-elezzjonijiet ukoll, naħseb li hemm inqas tolleranza għal politika li falla għal kollox fejn tidħol ir-Russja u fir-rigward tal-Iran,''jgħid Tomas Sandell.

Min għandu jirnexxi Borrell?

''Naħseb li r-Rappreżentant Għoli li jmiss ikun ġej mill-Ewropa Ċentrali tal-Lvant. Hemm diversi raġunijiet għal dan u waħda hija relatata mal-gwerra fl-Ukrajna. Dawn huma pajjiżi li jifhmu x'inhu fil-periklu u mhux qed jinħbew wara perċezzjonijiet foloz apeasement. Għandhom ukoll ċarezza ħafna akbar fejn tidħol kif l-Ewropa għandha tittratta reġimi totalitarji oħra bħal dak ta’ Tehran. Naħseb li dan għandu jkun rifless fil-ħatra tar-Rappreżentant Għoli li jmiss.''

Kandidati potenzjali jinkludu l-Prim Ministru Estonjan Kaja Kallas u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Pollakk Radosław Sikorski. It-tnejn ikunu aċċettabbli għal Iżrael. Kallas stqarr f’Novembru li għadda: “Il-Ħamas qed iwettaq kampanja bla ħniena ta’ terrur mingħajr ebda attenzjoni għall-ħajja umana, inkluża l-ħajja tal-Palestinjani. Iżrael huwa kompletament intitolat li jiddefendi lilu nnifsu. Imma trid tagħmel dan b’mod li jeħles ħajjiet innoċenti u jaderixxi man-normi tal-liġi internazzjonali.”

Kollox se jiddependi fuq it-tqassim tal-ogħla karigi tal-UE bejn il-gruppi politiċi ewlenin fil-parlament tal-UE. ''Nistgħu naħsbu wkoll f'diplomatiku Taljan biex jieħu post Borrell jekk Mario Draghi (bħalissa kap tal-Bank Ċentrali Ewropew) ma jakkwistax l-ogħla pożizzjoni. Anke l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Taljan Antonio Tajani?,'' jinnota Sandell.

Għall-Prof. Uri Rosenthal, eks Ministru tal-Affarijiet Barranin Olandiż fil-gvern ta' Rutte, fir-rigward tal-Lvant Nofsani, ''ir-riżultati tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew setgħu kienu agħar milli huma fir-rigward tal-Lvant Nofsani. Naħseb li l-Iżrael jista' jkun pożittiv fuq il-fatt li fl-Ewropa sentimenti ħafna anti-Iżrael mhux qed jiġu riflessi fl-elezzjonijiet tal-UE.''

Il-Prim Ministru Estonjan Kaja Kallas huwa kandidat potenzjali biex jieħu post Josep Borrell bħala Rappreżentant Għoli tal-UE għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Sal-lum, Iżrael kien pjuttost kawt bl-appoġġ li rċieva minn partiti tal-lemin estrem fl-Ewropa. ''L-Iżrael se jkollu jikkunsidra kull wieħed mill-partiti tal-lemin estrem Ewropej individwalment peress li mhux kollha huma magħmula mill-istess elk. B'mod ġenerali, għalkemm ir-riżultati huma aħbar tajba, fi żmien meta l-pożizzjoni ta 'Iżrael fl-Ewropa hija fl-inqas livell ta' kull żmien,''tikteb il-websajt tal-aħbarijiet Ynet.

Jarah iż-żieda tal-lemin Ewropew bħala riżultat tal-oppożizzjoni dejjem tikber għall-politiki tal-immigrazzjoni u l-qawwa dejjem tikber tal-immigranti fil-kontinent, speċjalment l-Għarab.

''Huwa l-aktar importanti li x-xellug ma jkollux maġġoranza biex jippromwovi l-politika kontra tagħna,” qal uffiċjal Iżraeljan.

Rabbi ewlieni Ewropew, Rabbi Menachem Margolin, Chairman tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Lhud, reċentement wissa li l-Ewropa tiffaċċja "eżodu" ta 'Lhud minħabba ż-żieda fl-antisemitiżmu u n-nuqqas ta' azzjoni mill-mexxejja Ewropej. "Aħna tassew imħassba ħafna dwar il-futur għaliex m'għandniex ċertezza li t-tmexxija l-ġdida hija impenjata żgur għall-futur tal-Lhud fl-Ewropa," qal lil The Jewish Chronicle wara l-elezzjonijiet tal-UE u l-kisbiet tal-bogħod. partiti stretti fi Franza u l-Ġermanja.

Alternattiva għal Deutschland, li l-fundatur tagħha nstab ħati li uża slogan Nażista f’diskors tal-kampanja, ġiet it-tieni fil-Ġermanja, qabel il-Partit Soċjali Demokratiku fil-gvern.

“Hemm xi politiċi tal-lemin estrem li jappoġġjaw id-dritt ta’ Iżrael li jiddefendi lilu nnifsu minħabba l-Iżlam radikali, u nifhem għaliex xi Lhud huma tassew kuntenti li jarawhom jieħdu l-poter minħabba l-Lvant Nofsani. Imma li tkun Lhudi fl-Ewropa mhijiex biss dwar l-Iżlamiżmu, irridu niftakru li ma naqsmux eżattament l-istess valuri bħall-lemin estrem,''qal ir-Rabbi Margolin.

“M’għandniex problema bil-Musulmani, mal-immigranti, jew mal-barranin. Nappella lil min jaqbeż mill-ferħ biex jikkalma xi ftit. Irridu nkunu kawti. Irridu nanalizzaw partit b’partit.”

Partiti tal-lemin estrem bħall-AfD ''għandhom jiġu pprojbiti minħabba r-rabtiet estremisti tagħhom. Kull min ifaħħar lin-Nażisti ma jistax jikkontesta għall-politika, għandu jiġi investigat u mblukkat,''qal.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending