Kuntatt magħna

NATO

Il-Punent lest jiddefendi l-ispazju Ewro-Atlantiku? 

SHARE:

ippubblikat

on

In-NATO għandha tistieden lill-Ukrajna għal triq ċara għas-sħubija fis-Summit ta’ Washington, jiktbu Lesia Ogryzko u Maurizio Geri.

Is-Summit tan-NATO f'Washington li jmiss f'Lulju mhuwiex biss ċelebrazzjoni tal-75 anniversarju tan-NATO iżda wkoll opportunità kruċjali biex nirriflettu fuq il-passat tal-alleanza u tivvaluta mill-ġdid ir-rwol u l-effettività tagħha fil-protezzjoni taż-żona Ewro-Atlantika matul dawn iż-żminijiet ta' sfida. Mill-2022, in-NATO mhux biss appoġġat lill-Ukrajna, l-ewwel pajjiż Ewropew li ġie invadat mit-Tieni Gwerra Dinjija, iżda żvelat ukoll Kunċett Strateġiku ġdid li, għall-ewwel darba, irrikonoxxa li ż-żona Ewro-Atlantika mhix fil-paċi. Dan il-kunċett ġdid identifika lill-Federazzjoni Russa bħala l-aktar theddida diretta sinifikanti, biċ-Ċina toħloq sfidi sistemiċi usa'.

Matul is-Summit ta’ Vilnius tal-2023, in-NATO affermat li “il-futur tal-Ukrajna jinsab fin-NATO” iżda ma stabbilixxietx triq ċara għas-sħubija tal-Ukrajna. Filwaqt li s-summit stabbilixxa Kunsill konġunt tan-NATO-Ukrajna, ma pprovdiex il-garanziji ta’ sigurtà li kienet talbet l-Ukrajna, u lanqas stabbilixxa skeda ta’ żmien għas-sħubija potenzjali tal-Ukrajna. Is-summit li jmiss għandu għalhekk jindirizza dawn iż-żewġ elementi kritiċi: l-istabbiliment ta' garanziji ta' sigurtà ċari għall-Ukrajna u t-tfassil ta' pjan direzzjonali konkret għas-sħubija tagħha.

Fit-teorija, m'hemm l-ebda restrizzjonijiet formali biex jiġu mistiedna stati fi gwerra biex jissieħbu fin-NATO. L-Alleanza mhix qed tistenna Pjan ta' Azzjoni ta' Sħubija u għalhekk tista' tuża proċedura ta' adeżjoni mgħaġġla għall-Ukrajna, iżda hemm ostaklu prattiku: nuqqas ta' rieda politika fost xi membri tan-NATO. 

Kif aħna kiteb sena ilu, riżultat minimament sodisfaċenti għall-Ukrajna jkun skeda ta' żmien definita b'mod ċar u passi għall-adeżjoni tagħha, mhux kontinġenti mal-waqfien tal-ostilitajiet. 

L-ebda regola jew regolament tan-NATO ma jipprojbixxi pajjiż fi gwerra milli jissieħeb fl-Alleanza. L-idea li stat ma jistax jissieħeb fin-NATO fi żmien il-gwerra hija aktar kostruzzjoni politika jew skuża konvenjenti milli realtà legali. Dan il-kunċett żbaljat x'aktarx ġej mill-1995 Studju tat-Tkabbir tan-NATO, li jissuġġerixxi li pajjiżi li qed ifittxu sħubija fin-NATO għandhom jimmiraw li jsolvu tilwim etniku jew territorjali b'mod paċifiku qabel ma jiġu mistiedna. L-Ukrajna għamlet sforz miftiehem biex tagħmel dan billi pparteċipat fil-proċess ta' Minsk u fil-format tan-Normandija biex issib riżoluzzjoni paċifika għall-kunflitt. Madankollu, minkejja 'l fuq minn 200 rawnd ta' taħdidiet u diversi ftehimiet ta' waqfien mill-ġlied mar-Russja mill-2014 sal-2022, ir-Russja kisret dawn il-ftehimiet u invadiet l-Ukrajna fl-2022, u dan juri li tifhem biss il-forza, mhux taħditiet ta' paċi.

Madankollu, minħabba l-klima politika attwali fil-Ġermanja u l-Istati Uniti, huwa possibbli li l-Ukrajna ma tirċievi stedina lin-NATO lanqas fis-summit li jmiss ta’ Washington. Din id-deċiżjoni tibgħat messaġġ riskjuż lir-Russja u ddgħajjef is-saħħa tal-alleanza b’żewġ modi sinifikanti.

reklam

L-ewwel, is-sens ta’ diżunjoni u biża’ fost l-istati membri tan-NATO joħloq theddida għas-sigurtà tar-reġjun transatlantiku kollu. Il-Ġermanja u l-Istati Uniti jidhru dubjużi minħabba l-biżgħat ta’ eskalazzjoni, l-involviment tal-gwerra, u l-potenzjal għal tielet gwerra dinjija. Din il-biża 'twassal dgħjufija, li r-Russja tista' tisfrutta.

It-tieni, il-Kunċett Strateġiku tan-NATO jidentifika lir-Russja bħala l-aktar theddida sinifikanti u diretta għas-sigurtà tal-membri tagħha. Jekk in-NATO tonqos milli tistieden u tappoġġja b'mod adegwat lill-pajjiż—l-Ukrajna—li huwa minn ta' quddiem fil-ġlieda kontra din it-theddida, tindika li l-Alleanza mhix impenjata bis-sħiħ għall-għanijiet strateġiċi tagħha stess.

Biex jintbagħtu sinjal qawwi lir-Russja u juru impenn ċar biex jiddefendu l-Ukrajna, il-pajjiżi tan-NATO għandhom jieħdu żewġ azzjonijiet. L-ewwel, iridu jagħrfu li din mhix biss gwerra kontra l-Ukrajna iżda kontra l-Punent usa'. It-trattament ta' dan il-kunflitt bħala kriżi eżistenzjali tal-Punent awtomatikament jagħti spinta lil miżuri aktar deċiżivi. It-tieni, in-NATO u l-istati membri tagħha għandhom iħarsu lejn l-Ukrajna bħala parti integrali mill-alleanza tal-Punent li tgħin lill-Punent jiddefendi ruħu. Ladarba dawn il-perspettivi jiġu aċċettati, ir-rispons tan-NATO x'aktarx ikun aktar b'saħħtu u aktar unifikat.

Rigward l-ewwel punt, ħafna ċrieki politiċi fil-Punent għadhom jonqsu milli jifhmu li l-aggressjoni tar-Russja hija diretta lejn il-Punent kollu kemm hu. Minkejja bosta attakki ibridi, inklużi attakki ċibernetiċi, provokazzjonijiet militari, tixħim politiku, spjunaġġ marittimu, u sabotaġġ, ħafna fil-Punent għadhom jissottovalutaw it-theddida. L-invażjoni fuq skala sħiħa ta 'l-Ukraina kienet preċeduta minn snin ta' gwerra ibrida. Pajjiżi tal-Punent li jħossuhom siguri jistgħu jkunu inġenji li ma jagħrfux dawn l-attakki ibridi bħala prekursuri għal kunflitt militari usa'.

Rigward it-tieni punt, xi pajjiżi, partikolarment il-Ġermanja, bi żball iqisu l-appoġġ għall-Ukrajna bħala a kompromess mas-sigurtà tagħhom stess. Din il-mentalità hija difettuża. Billi jgħinu lill-Ukrajna tiddefendi lilha nnifisha, pajjiżi bħal Franza jifhmu li qed jipproteġu wkoll is-sigurtà tagħhom stess. Franza mxiet lejn rwol ta 'tmexxija fl-hekk imsejħa koalizzjoni ta' dawk lesti, li turi fehim ġeopolitiku usa'. Pajjiżi Ewropej oħra jeħtieġ li jadottaw din il-perspettiva u jaġixxu skont dan.

Tabilħaqq, in-NATO u l-istati membri tagħha jistgħu jagħmlu aktar biex jappoġġjaw lill-Ukrajna u, fl-aħħar mill-aħħar, lilhom infushom, jagħtu garanziji ta’ sigurtà filwaqt li l-Ukrajna tistenna s-sħubija sħiħa. Minbarra li tiżdied il-produzzjoni militari u l-għajnuna lill-Ukrajna, jista' jiġi kkunsidrat involviment aktar dirett, speċjalment fid-dawl tar-rispons reċenti tal-Punent għall-attakki tal-Iran fuq Iżrael. Il-liġi internazzjonali tippermetti l-awtodifiża u tipprovdi mekkaniżmi għall-pajjiżi biex jitolbu assistenza militari mingħand oħrajn. Din l-assistenza tista’ tingħata bħala għajnuna lil pajjiż taħt attakk, li tirrifletti t-tattiċi tar-Russja fis-Sirja, l-Abkażja, l-Ossezja t’Isfel, u l-hekk imsejħa “Repubblika Popolari ta’ Donetsk” u “Repubblika Popolari ta’ Luhansk”.

Il-Polonja u r-Rumanija jistgħu jagħlqu s-smewwiet fuq il-Punent u l-Lbiċ tal-Ukrajna, rispettivament, filwaqt li Franza, bħala mexxejja fil-koalizzjoni ta’ dawk lesti, tista’, pereżempju, tgħassa l-ispazju tal-ajru tal-Ukrajna bil-ġettijiet Mirage tagħha. Azzjonijiet bħal dawn juru tmexxija vera u impenn lejn il-valuri tan-NATO. Dawn il-passi huma kruċjali fl-appoġġ tar-rebħa tal-Ukrajna u l-affermazzjoni mill-ġdid tal-premessa li l-gwerra hija kontra l-Punent kollettiv.

Apparti dawn il-garanziji tas-sigurtà madankollu, l-ewwel pass huwa li jintwera l-impenn tal-Alleanza bibien miftuħa 'lil kull pajjiż Ewropew f'pożizzjoni li jieħu l-impenji u l-obbligi tas-sħubija u jikkontribwixxi għas-sigurtà fiż-żona Ewro-Atlantika', billi tistieden lill-Ukrajna għas-sħubija tan-NATO bi skeda ta' żmien ċara. Il-mexxejja attwali tal-Punent se jkunu f'idejn il-kompitu?

awturi:

Lesia Ogryzko, Fellow Visiting ECFR/Ċentru għall-Istrateġiji tad-Difiża, l-Ukrajna

Maurizio Geri, UE Marie Curie Fellow/riċerkatur postdottorat tal-GMU, l-Istati Uniti

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending