Kuntatt magħna

Russja

Theddid moħbi tar-Russja

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Matul dawn l-aħħar jiem ta’ Marzu, il-Kremlin intensifika l-appoġġ għall-elementi tiegħu favur ir-Russja f’ħafna bliet Ewropej. Permezz ta’ dawn l-azzjonijiet, taħt l-iskuża ta’ manifestazzjonijiet u protesti, ir-Russja qed tinfiltra l-militanti u l-estremisti fl-ispazju Ewropew, tipprova timmina u tiddestabilizza s-sitwazzjoni.

Id-dehra kważi simultanja ta’ partitarji tal-politika ta’ Putin fit-toroq tal-bliet Ewropej hija sorprendenti daqs in-numru ta’ dawn il-partitarji. Apparentement, dan huwa n-numru li l-Kremlin kapaċi jħallas għalih fil-kuntest ta’ gwerra fuq skala sħiħa mal-Ukrajna u taħt pressjoni mis-sanzjonijiet.

Ir-rallies organizzati favur ir-Russja fi Spanja, ir-Repubblika Ċeka, il-Moldova, u manifestazzjonijiet ta’ appoġġ għall-politika ta’ Moska fl-Isvizzera u l-Polonja, skont Putin, għandhom juru li r-Russja għandha l-partitarji tagħha f’ħafna bliet Ewropej. Iżda, din il-manifestazzjoni sinkronizzata ta’ protesti favur ir-Russja tikkonferma biss l-istrateġija li ilha twila tal-Kremlin li tiffinanzja illegalment movimenti radikali u tax-xellug fl-Ewropa.

Bi tweġiba, huma normalment jopponu l-għaqda Ewropea u jagħmlu lobby għal interessi favur ir-Russja f’pajjiżhom. L-aġenti Russi ta’ influwenza huma theddida moħbija u perikoluża li, sfortunatament, hija kkonċentrata f’ħafna pajjiżi Ewropej. Dawn huma ġeneralment ċittadini ordinarji li huma simpatizzanti mar-Russja, migranti Russi, u rappreżentanti tal-movimenti politiċi. Hija din il-kategorija ta' Ewropej li s-servizzi tal-intelliġenza Russi jqisu bħala udjenza fil-mira li sussegwentement se tikkontribwixxi għal tentattivi ta' destabbilizzazzjoni tal-Ewropa.

Ir-rally tal-partitarji tal-partit pro-Russu Shor, li sar fit-12 ta’ Marzu f’Chisinau, kien tali attentat. Kien akkumpanjat minn slogans kontra l-gvern, u dan ma kien xejn ġdid la għall-awtoritajiet tal-Moldova u lanqas għall-Ewropa. Kien hemm tentattivi biex tiddgħajjef is-sitwazzjoni fil-Moldova fil-ħarifa tal-2022, u servizzi speċjali Russi kienu wkoll wara dawn l-attentati, billi użaw partiti tal-Moldova favur ir-Russja għall-iskopijiet tagħhom stess. Il-ġurnata ta’ qabel, seħħ inċident fl-ajruport ta’ Chisinau, li matulu merċenarju ta’ Wagner PMC inżamm u rritornat lejn il-pajjiż li minnu kien ġie. Jidher ċar li din ukoll mhix koinċidenza għax meta l-Kremlin jibgħat merċenarji ta’ Wagner fl-UE, fil-fatt qed iwaqqaf azzjoni mdewma “bomba tal-ħin” biex tiġi stabbilita ċellula sleeper li sussegwentement tista’ tintuża biex tiddistabilizza l-Ewropa. Għalhekk, taħt l-iskuża ta’ protesti, manifestazzjonijiet, u diversi azzjonijiet, ir-Russja qed tipprova tinfiltra kemm jista’ jkun mill-aġenti tagħha ta’ influwenza fil-pajjiżi Ewropej sabiex tiddestabilizza s-sitwazzjoni.

Putin ikompli jara lill-Punent bħala l-avversarju tiegħu, u jrid idgħajjef, jaqsam, u jċaħħdu mill-għaqda u s-saħħa. Il-Kremlin iqis l-aggressjoni ibrida Russa bħala element importanti ta 'strateġija. Huwa għalhekk li l-awtoritajiet Russi mhux biss qed jippjanaw iżda milli jidher diġà bdew jimplimentaw l-attivitajiet ta’ destabilizzazzjoni u sabotaġġ tagħhom f’diversi pajjiżi Ewropej, biex b’hekk jippruvaw jiddevjaw l-attenzjoni mill-gwerra fl-Ukrajna u jaħbu l-fallimenti tagħhom stess fuq quddiem.

Ir-rally reċenti favur ir-Russja f’Bilbao, Praga, Chisinau, u t-tentattivi biex merċenarju Wagner jidħol fil-Moldova jistgħu jitqiesu bħala parti mill-istess skema tal-Kremlin. It-tnaqqis sinifikanti fin-numru ta’ nies ta’ Wagner f’ċerti pajjiżi Afrikani – ir-Repubblika Ċentru-Afrikana, il-Mali, u r-Repubblika Demokratika tal-Kongo – jidħol f’din l-iskema. Huwa magħruf li mill-inqas 5,000 merċenarju Russu kienu f'dawn il-pajjiżi sa Marzu 2023. Imma issa n-numru tagħhom naqas b'madwar 10%. Xi esperti jemmnu li ħafna mill-500 merċenarju Russu li telqu l-Afrika stabbilixxew l-Ewropa. Iżda filwaqt li l-militanti Russi qed jippruvaw jidħlu fil-Moldova kważi fil-miftuħ, mingħajr wisq biża’, it-triq tagħhom lejn il-pajjiżi tal-UE/NATO se tkun aktar moħbija u aktar attenta.

reklam

Hawnhekk ta' min ifakkar kif Moska "ħawlet" is-saboturi tagħha fi bliet Ukraini lejlet invażjoni fuq skala sħiħa. Huwa magħruf li xi wħud minnhom kienu stabbilixxew fl-Ukrajna 2-3 snin qabel il-gwerra. Imbagħad kollox mar skont il-playbook Russu: ħajja ordinarja fi bliet Ukraini ordinarji. Fl-istess ħin, is-sabotturi kienu qed jiksbu informazzjoni ewlenija u jagħmlu kuntatti fiċ-ċrieki ta 'interess tagħhom. Dan kollu sar sabiex din l-intelliġenza tintuża waqt l-invażjoni mit-truppi Russi. Biss ir-reżistenza kuraġġuża tas-suldati Ukrajni u l-konsolidazzjoni sħiħa tal-poplu Ukren quddiem l-għadu li jinvaduh ħarbtu l-pjanijiet tagħhom.

Mill-bidu tal-invażjoni Russa u wara l-punt ta’ svolta fil-gwerra bejn ir-Russu u l-Ukrajna, Moska bdiet tefa’ l-aġenti tagħha fil-ġlieda b’mod saħansitra aktar intensiv fuq il-fronti politiċi u tal-informazzjoni biex tiġġustifika t-terrur Russu, id-delitti tal-gwerra u l-ġenoċidju.

Billi tippjana manifestazzjonijiet favur ir-Russja, Moska trid tibgħat messaġġ lill-gvernijiet Ewropej li hemm ħafna forzi politiċi u ċittadini fil-pajjiżi Ewropej li allegatament jappoġġjaw il-politika ta’ Putin. B’dan il-mod, il-Kremlin irid iqajjem ċerti dubji fost il-popolazzjoni ta’ dawn il-pajjiżi dwar l-għaqda tal-Punent fil-ġlieda kontra l-aggressjoni Russa. Barra minn hekk, fil-każ tal-Ewropa, Putin qed isegwi strateġija ferm aktar kumplessa, peress li s-saboturi huma s-simpatizzanti tar-Russja - partiti politiċi, mexxejja, u rappreżentanti ta 'ċrieki tan-negozju li għandhom interess personali fil-kooperazzjoni mar-Russja.

Moska tisfrutta l-kontradizzjonijiet bejn il-pajjiżi Ewropej, billi tibda minn problemi soċjoekonomiċi u tipprova tispjega l-kawża tagħhom fl-appoġġ ipprovdut lill-Ukrajna. Bħala riżultat ta’ din it-tattika, il-lobby kontra l-gwerra fl-Ewropa bla ma jrid isir alleat tal-Kremlin. Id-dijaspora Russa, li hija mxerrda f’ħafna pajjiżi Ewropej, għandha rwol importanti f’dawn il-proċessi ta’ destabbilizzazzjoni. Hemm ħafna Russi fl-Ewropa, iżda ma sarux parti mid-dinja Ewropea, ma jaċċettawx u ma jaqsmux il-valuri u l-istili ta’ ħajja Ewropej anke wara snin ilhom jgħixu hemmhekk. Huwa għalhekk li jibqgħu ambjent ideali għall-estremisti biex jippjanaw is-sabotaġġ.

Pereżempju, saret ħidma sovversiva mid-dijaspora Russa fil-Ġermanja biex il-kaxxi tal-posta Ġermaniżi jiġu mgħarrqa b’ittri anonimi li jitolbu titjira urġenti mill-Ġermanja li jallegaw li l-Istati Uniti kienet qed tippjana attakk. Din il-kampanja tnediet fl-istess ħin tar-rallies favur ir-Russja fl-UE. Jekk ma’ dan il-cocktail ta’ attivitajiet sovversivi nżidu l-fatt li l-merċenarji ta’ Wagner diġà stabbilixxew fi bliet Ewropej u għandhom esperjenza ta’ ġlieda u ħiliet biex iwettqu attakki terroristiċi u sabotaġġ, it-taħlita hija splussiva. Jidher ċar li Putin nieda stadju ġdid ta’ aggressjoni ibrida kontra l-Ewropa fl-isfond tal-fallimenti militari tiegħu u l-pressjoni tas-sanzjonijiet, f’tentattiv li jfixkel il-konsolidazzjoni globali tal-appoġġ għall-Ukrajna.

L-aggressjoni ibrida tal-Kremlin tkompli, jipprova jippenetra aktar fl-ispazju Ewropew. Dan huwa fejn merċenarji u rallys favur ir-Russja jsiru elementi perikolużi li jwittu t-triq biex l-għadu jilħaq il-ħolma tiegħu li jaqsam u jdgħajjef l-Ewropa. Biex dan ma jseħħx, it-theddid ta’ estremiżmu moħbi Russu għandu jiġi mikxuf u newtralizzat illum, għax għada jista’ jkun tard wisq.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending