Kuntatt magħna

Russja

It-theddida kontinwa tar-Russja għall-elezzjonijiet futuri u l-avvenimenti globali

SHARE:

ippubblikat

on


Deputat Ukren anzjan ingħaqad ma' eks-MEPs biex sejjaħ għal "ħafna aktar viġilanza" kontra tentattivi potenzjali mir-Russja biex tinfluwenza l-elezzjonijiet futuri u avvenimenti dinjija oħra. Yuri Kamelchuk, membru tal-Verkhovna Rada (parlament) tal-Ukrajna, kien qed jitkellem personalment waqt konferenza stampa fi Brussell nhar it-Tnejn (17 ta' Ġunju).

Iż-żjara tiegħu fi Brussell hija partikolarment f’waqtha hekk kif waslet wara li kważi 80 pajjiż talbu nhar il-Ħadd biex “l-integrità territorjali” tal-Ukrajna tkun il-bażi għal kwalunkwe ftehim ta’ paċi biex itemm il-gwerra ta’ sentejn tar-Russja. Il-komunikat konġunt temm konferenza ta’ jumejn fl-Isvizzera, li ma attendietx ir-Russja. Ħafna minn dawk li attendew esprimew it-tama li r-Russja tista’ tingħaqad fi pjan direzzjonali għall-paċi fil-futur.

Il-kummenti ta’ Kamelchuk jikkoinċidu wkoll ma’ deċiżjoni nhar it-Tnejn mill-istati membri tal-UE li jġeddu s-sanzjonijiet introdotti mill-UE b’reazzjoni għall-annessjoni tal-Krimea u l-belt ta’ Sevastopol mill-Federazzjoni Russa, sat-23 ta’ Ġunju 2025.

Il-miżuri restrittivi fis-seħħ bħalissa ġew introdotti għall-ewwel darba f'Ġunju 2014, u jinkludu projbizzjonijiet immirati lejn l-importazzjonijiet ta' prodotti li joriġinaw mill-Krimea jew minn Sevastopol fl-UE,

Waqt laqgħa mimlija fi Brussell Press Club, Kamelchuk, membru tal-parlament tal-Ukrajna għal dawn l-aħħar ħames snin, qal li d-dinja “tgħix fi żmien speċjali” u li s-17 ta’ Ġunju mmarka 845 jum ta’ “aggressjoni Russa”.

Huwa qal li, matul dan iż-żmien, ir-Russja “ċaħħdet lill-Ukraini mis-saħħa u l-abbiltà tagħhom li jgħixu fil-paċi fix-xjuħija tagħhom.”

Huwa akkuża wkoll lir-Russja li ppruvat tinfluwenza l-elezzjonijiet reċenti tal-UE u qal, “Ippruvaw b’kull mezz jinfluwenzaw ir-riżultati u l-investigazzjonijiet wrew li rduppjaw l-isforzi tagħhom biex jinfluwenzaw ir-riżultat, ixerrdu kampanji ta’ propaganda u aħbarijiet foloz.

reklam

"L-influwenza Russa fl-elezzjoni tal-Istati Uniti diġà bdiet u tipprova testendi l-influwenza tagħha litteralment kullimkien."

Qal li fis-summit ta’ dan il-weekend fl-Isvizzera “id-dinja kollha esprimiet l-appoġġ tagħha għall-Ukrajna f’dak li hu mument kritiku.

“Issa huwa impossibbli li tiġi diskussa xi ħaġa fl-affarijiet dinjija mingħajr referenza għar-Russja li wkoll bdiet fażi ġdida biex tiddestabilizza l-affarijiet kemm fl-UE kif ukoll fl-Istati Uniti. Konna nħabbtu wiċċna ma’ diżinformazzjoni u aħbarijiet foloz iżda dawn l-isforzi qed jikbru u b’mod li d-dinja ħielsa għadha mhix familjari miegħu u li jista’ jqarraq anke istituzzjonijiet rispettati.”

Huwa akkuża lir-Russja ta '"diżinformazzjoni ta' kuljum u offensivi kontra l-Ukrajna u l-infrastruttura tal-enerġija tagħha," żied jgħid, "jekk inħallu li din l-influwenza Russa tiġi tollerata, se tagħti ton u ma rridux inħallu dan iseħħ."

Il-kummenti tiegħu ġew approvati b'mod ġenerali minn kelliem ieħor, l-eks MPE Ġermaniż Viola von Cramon-Taubadel li qablet li d-dinja "tgħix fi żminijiet super diffiċli."

Hija kkundannat kampanji ta’ diżinformazzjoni elettorali “sofistikati” li, qalet, “jdgħajjef il-kredibbiltà tal-istituzzjonijiet b’mod sever.”

Hija qalet li fl-istati tal-Lvant tal-Ġermanja issa kien hemm aktar fiduċja fl-istati awtokratiċi milli fil-Ġermanja żiedet "u dan huwa super allarmanti."

 "Din is-sitwazzjoni f'partijiet tal-Ġermanja hija xi ħaġa li ma kontx nistenna daqshekk."

Hija nnotat li, matul il-kampanja elettorali tal-UE hija kienet “rrealizzat is-sottokuntest tal-messaġġi anti-Amerikani u anti-kapitalisti” li qalet li seħħ.

Żiedet tgħid, "Issa r-Russja dawwart in-narrattiva u qalet li kien meħtieġ li tinvadi l-Ukrajna u tiddefendi ruħha qabel ma l-Ukrajna tattakka lir-Russja."

"Nispera biss li l-UE u l-Ġermanja jqumu għal tentattivi possibbli tar-Russja biex timmina d-demokrazija fl-Ewropa inkluża l-Ġermanja. Għandna bżonn investigazzjoni speċjali dwar dan u aktar intelligence."

“Għandna bżonn ukoll appoġġ robust għall-Ukrajna u biex nibnu istituzzjonijiet aktar reżiljenti. Fl-elezzjoni riċenti kellna ħafna mibegħda u negattività u kien hemm telf ta’ fiduċja fl-istituzzjonijiet tagħna u għandna nitgħallmu minn dan.”

Hija temmen li l-Olimpjadi li ġejjin f'Pariġi jistgħu jkunu "mira oħra" għad-diżinformazzjoni.

“Jien ċert minn dan. Ikollna biss naraw x’jistgħu jiksbu dawn l-hekk imsejħa atleti newtrali tar-Russja u kif dan kollu se jintuża minn Vladimir Putin.”

"Nittama biss li l-forzi tas-sigurtà Franċiżi huma ppreparati tajjeb għal dan iżda tista' timmaġina sew li dan huwa l-għan aħħari tar-Russja: li tinfirex saħansitra aktar biża fost iċ-ċivili."

Kumment ieħor wasal mill-eks MEP Daniż Renew Karen Melchior li temmen li d-diżinformazzjoni/aggressjoni Russa lejn l-Ukrajna bdiet lura fl-2014 bl-invażjoni tal-Krimea.

Wara dan, qalet li l-appoġġ għall-Ukrajna naqas bil-mod “iżda m’għandniex inħallu dan jerġa’ jiġri.”

Hija nnotat li fl-elezzjonijiet tal-UE fid-Danimarka żewġ partiti kellhom kandidati “pro-Russi” fil-listi tagħhom, u żiedet, “irridu nkunu lesti li niċċekkjaw bir-reqqa l-isfond tal-kandidati qabel ma jmorru fuq lista u l-organizzazzjonijiet iridu jkunu konxji ta’ dan. Huwa għalhekk li rridu ntejbu r-reżiljenza demokratika tagħna.”

Żiedet tgħid, “Din il-ġimgħa biss kellna stejjer li dehru dwar l-hekk imsejjaħ pjan ta’ paċi ta’ Vladimir Putin li kien jinvolvi li tieħu f’idejha aktar l-Ukrajna. Iżda dan ġie ripetut mingħajr ebda ħsieb kritiku.”

Id-Daniżi sejjaħ ukoll għal "aktar reżiljenza" kontra d-diżinformazzjoni, u żied, "m'għandniex inħallu wkoll li l-appoġġ tagħna għall-Ukraina jiġi devjat."

L-eks deputat talab ukoll kontrolli ta' sigurtà aħjar għall-persunal li jaħdem fil-parlament tal-UE, u qal, "jeħtieġ li nieħdu dan bis-serjetà u nżommu għajnejna fuq il-ballun."

Il-briefing, imsejjaħ “Għodda Ġodda ta’ Gwerra Ibrida u Propaganda tal-Kremlin fl-UE,” semgħet li bir-ri-elezzjoni reċenti tiegħu bħala President tal-Federazzjoni Russa, Vladimir Putin issa jista’ jixtieq jiffoka l-attenzjoni u r-riżorsi tiegħu fuq offensiva ġdida fl-Ukrajna. .

Qajmet ukoll il-kwistjoni tan-nominazzjonijiet għall-premju Nobel għall-paċi, u qal li nies b'rabtiet mal-Kremlin "jew reġimi bħal dawn" m'għandhomx jiġu nominati.

Il-laqgħa tal-aħbarijiet qajmet ukoll il-każ ta’ biljunarju Russu li jingħad li hu ta’ oriġini Armena li allegatament ġie nominat għal premju Nobel għall-paċi.

Fil-konferenza stampa ġiet ippreżentata ittra li jingħad li ġiet iffirmata minn aktar minn 120 membru parlamentari minn erba’ pajjiżi. Jgħid li joġġezzjona bil-qawwa għan-nomina ta' Ruben Vardanyan li, skont rapporti tal-midja, tressaq għall-premju għall-attivitajiet "karitatevoli u umanitarji" tiegħu.

Kamelchuk, f’sessjoni ta’ Q&A li segwiet il-konferenza stampa, qal li aħbarijiet Russu żvelaw in-nomina ta’ persuna li, hu jallega, “għandha rabtiet mal-Kremlin”. Sostnut miż-żewġ ex-MEPs, huwa ddeskriva n-nomina bħala “didizzjuża”. Qassam ukoll kopji ta’ ittra b’kliem qawwi ffirmata mill-parlamentari li ħeġġet lill-Kumitat Nobel, ibbażat fin-Norveġja, biex jirrifjuta n-nomina.  

Melchior, avukat li serviet bħala MPE mill-2019 sal-elezzjonijiet tal-UE ta’ tmiem il-ġimgħa li għaddiet meta ma ħarġetx għall-elezzjoni mill-ġdid, spjegat lill-ġurnalisti l-kriterji formali biex jinnomina lil xi ħadd għal premju Nobel, u qalet, li kulħadd, fil-fatt, jista’ jagħmel nomina bħal din. 

Huwa mifhum li kull min ikun nominat huwa liberu li jippubbliċizza n-nomina li jkun irċieva. Xi wħud argumentaw li din hija "lakuna" fil-proċess tan-nomina. Il-Kumitat huwa korp ta’ ħidma responsabbli għall-biċċa l-kbira tax-xogħol involut fl-għażla tar-rebbieħa tal-Premju Nobel u ħadd ma kien disponibbli immedjatament biex jikkummenta.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending