Kuntatt magħna

Turkija

Aktar minn 100 membru tal-Knisja msawta u arrestati fil-Fruntiera Torka

SHARE:

ippubblikat

on

KAPIKULE, TURKIJA, 24 ta’ Mejju, 9:00 GMT]- Aktar minn 100 membru tar-Reliġjon Ahmadi tal-Paċi u d-Dawl, minoranza reliġjuża ppersegwitata, li ppreżentaw lilhom infushom fil-fruntiera bejn it-Turkija u l-Bulgarija talbu ażil dalgħodu għadhom kif ġew irrifjutati d-dħul, imsawta b’mod vjolenti, imbuttat lura u meħuda fl-uffiċċju tas-sigurtà pubblika ta’ Edirne. Ġew sparati lejhom, ġew mhedda u l-affarijiet tagħhom ġew mormija.

Il-grupp jinkludi nisa, tfal u anzjani. Il-103 individwu ġew soġġetti għal forom estremi u sistematiċi ta’ persekuzzjoni reliġjuża madwar il-pajjiżi kollha b’maġġoranza Musulmana minħabba l-fidi tagħhom. Kienu ġew imsawta, ħabs, maħtufa, umiljati u terrorizzati f’pajjiżi bħall-Iran, l-Iraq, l-Alġerija, l-Eġittu, il-Marokk, l-Ażerbajġan u t-Tajlandja.

Huma kienu nġabru fit-Turkija u kienu fi triqithom lejn il-fruntiera bejn it-Turkija u l-Bulgarija li jassumu d-dritt tal-bniedem tagħhom li jitolbu l-ażil direttament mingħand il-Pulizija tal-Fruntiera Bulgara, f’konformità mal-Artikolu 58(4) tal-Liġi dwar l-Ażil u r-Refuġjati (LAR), li jgħid li l-ażil jista’ jsir applikazzjoni għalih b’dikjarazzjoni verbali sottomessa quddiem il-pulizija tal-fruntiera.

Dan wara li t-tentattivi kollha biex tinkiseb viża għal raġunijiet umanitarji ma rnexxewx. L-Artikolu 18 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, il-Konvenzjoni ta’ Ġinevra tal-1951 dwar l-Istatus tar-Refuġjati u l-Artikolu 14 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem jiddikjaraw li r-refuġjati għandhom id-dritt għall-ażil u għal valutazzjoni individwalizzata sħiħa u ġusta bid-dritt li appell. Il-membri ta’ din il-minoranza reliġjuża segwew proċeduri legali sabiex ifittxu ażil skont il-liġijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem miftiehma internazzjonalment.

Barra minn hekk, intbagħtet ittra miftuħa min-Netwerk Ewropew għall-Monitoraġġ tal-Vjolenza tal-Fruntieri (BVMN) nhar it-Tlieta, 23 ta’ Mejju, 2023, bl-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem jiffirmaw tagħhom
endorsjar, iħeġġeġ għall-protezzjoni tal-grupp u d-dritt tagħhom li jitolbu ażil fil-
fruntiera għandha tinżamm, skond il-liġi internazzjonali.

Li t-Turkija twieġeb għal din il-kriżi umanitarja tar-refuġjati b'dan il-mod hija tkissir ta'
maqbula internazzjonalment dwar il-liġijiet tad-drittijiet tal-bniedem.
Dan il-ksur tal-liġijiet tad-drittijiet tal-bniedem mill-Gvern Tork huwa għajb u assolut
travestiment tal-ġustizzja.
Ir-Reliġjon Ahmadi tal-Paċi u d-Dawl hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ ibbażata fl-Istati Uniti 501c3 bi
Status tal-Knisja.
Nitolbu li l-membri innoċenti tagħna ta’ din ir-reliġjon reġistrata jingħataw id-dritt tal-bniedem tagħhom għall-ażil u s-santwarju, li jiġu ttrattati bħala ċittadini legali u li jinħelsu immedjatament mid-detenzjoni tagħhom.

reklam

Aqsam dan l-artikolu:

Trending