Kuntatt magħna

Ukraina

Il-bini mill-ġdid tal-Ukrajna permezz tal-Edukazzjoni

SHARE:

ippubblikat

on

Minn Salvatore Nigro, CEO ta' JA Europe, li ssieħbu mal-UNICEF biex iwasslu 'UPLIFT'.

F’mossa kruċjali biex tinbena mill-ġdid is-sistema edukattiva tagħha li tħassret mill-kunflitt li għaddej, l-Ukrajna għaddiet abbozz ta’ liġi li tadatta l-politika edukattiva tal-pajjiż biex taqbel mal-istandards tal-UE. Din il-liġi hija l-aħħar minn sensiela ta’ riformi li l-Ukrajna wettqet biex tallinja aħjar l-istituzzjonijiet u l-politiki tagħha ma’ dawk tal-UE hekk kif qed tfittex li tissieħeb fl-unjoni

Dan l-adattament ifisser li l-kwalifiki li qed jiksbu l-Ukraini spostati fil-pajjiżi ospitanti madwar l-Ewropa se jissarrfu direttament għas-sistemi tal-edukazzjoni u l-impjiegi fl-Ukrajna. Għalhekk, jekk jagħżlu li jirritornaw lejn l-Ukrajna, mhux se jkunu fuq il-backfoot. 

Madankollu, l-impatt ta' dan l-abbozz jiddependi fuq li aktar tfal jidħlu fl-edukazzjoni issa, peress li se jgħodd biss għal dawk li jġibu l-kwalifiki d-dar. 

edukazzjoni Ostakoli – Lingwa u Inċertezza 
Minn mindu bdiet il-gwerra fl-Ukrajna, ‘l fuq minn 6 miljun Ukrajn ħarbu mill-pajjiż, bi kważi 2 miljuni minn dawn ikunu tfal. Minkejja l-isforzi mill-edukaturi u l-gvernijiet, bejn wieħed u ieħor 40% ta’ studenti Ukraini jiffaċċjaw tfixkil fl-edukazzjoni tagħhom, hekk kif jitħabtu biex jintegraw fis-soċjetajiet il-ġodda tal-pajjiżi ospitanti tagħhom.

Skont stħarriġ mill- OECD, u l-esperjenza tagħna stess permezz tal-attivitajiet tagħna fil-pajjiżi ospitanti b’refuġjati żgħażagħ Ukraini, il-lingwa kienet l-aktar ostaklu rrappurtat ta’ spiss għall-edukazzjoni li ffaċċjaw it-tfal. Ħafna tfal, flimkien mal-familji tagħhom, ma jitkellmux il-lingwa tal-pajjiż ospitanti tagħhom. Dan jipprevjenihom milli jifhmu l-proċessi ta’ reġistrazzjoni u x-xogħol tal-kors, kif ukoll milli jiffurmaw konnessjonijiet vitali bejn il-pari. 

reklam

Permezz tal-ħidma tagħna ma’ UPLIFT rajna kif ir-refuġjati jiċċaqilqu kontinwament, u din l-inċertezza u n-nuqqas ta’ kontinwità huma ostaklu kbir ieħor li jiskoraġġixxi impenji edukattivi fit-tul. Rajna kif iż-żgħażagħ huma inqas probabbli li jipparteċipaw fl-edukazzjoni tal-pajjiżi ospitanti meta jemmnu li jistgħu jitilqu dalwaqt biex imorru lura d-dar jew ikomplu f’pajjiż ieħor. 

Negħlbu l-Ostakoli 

Biex negħlbu dawn l-ostakli, irridu nagħtu lill-istudenti Ukraini spostati bl-għodda u r-riżorsi biex jaċċessaw u jirnexxu, u fl-aħħar mill-aħħar jikkontribwixxu għall-ekonomiji.

Bħala tali, li jiġi żgurat li l-programmi edukattivi jkunu disponibbli kemm personalment kif ukoll onlajn huwa kritiku. Kull tifel jitgħallem b'mod differenti u fil-pajjiżi ospitanti, sibna li kien hemm disparità bejn il-pajjiżi fejn tidħol l-iskrizzjoni personalment. 

Huwa għalhekk li pprijoritizzajna li l-kontenut tagħna jkun disponibbli online u li noħolqu netwerk diġitali għall-istudenti. Ħdimna wkoll mill-qrib ma’ organizzazzjonijiet barra mill-iskola biex nappoġġjaw lil dawk li sabuha diffiċli biex jattendu skejjel lokali. 

U għal dawk it-tfal spostati li jridu jitgħallmu personalment, aħna nwasslu wkoll kampijiet ta’ innovazzjoni personalment u programmi wiċċ imb’wiċċ.

Kif ukoll il-flessibbiltà fit-tipi ta’ edukazzjoni offruti, li tkopri l-bażijiet kollha fejn tidħol il-lingwa hija wkoll kruċjali. Billi joffru korsijiet kemm fl-Ukrajna kif ukoll fil-lingwi tal-pajjiżi ospitanti tagħhom, dawn il-programmi jindirizzaw ukoll l-ostakli lingwistiċi sinifikanti li żammew ħafna refuġjati Ukraini milli jaċċessaw l-iskola tradizzjonali.

Flimkien mal-akkademiċi ewlenin, programmi komprensivi bħal 'UPLIFT' jipprovdu appoġġ supplimentari kritiku fil-ħiliet diġitali, l-iżvilupp tal-karriera, u s-saħħa mentali – jippreparaw lill-istudenti b'mod olistiku għat-triq li jmiss u jiżguraw li ż-żgħażagħ Ukraini jħossuhom sjieda fuq il-futur tagħhom. 

Dawk li jfasslu l-politika, l-awtoritajiet, u s-settur privat għandhom ikomplu jappoġġaw l-espansjoni tal-għażliet edukattivi onlajn u flessibbli. Dawn il-modalitajiet mhux biss jegħlbu l-ostakli ġeografiċi u loġistiċi, iżda jipprovdu wkoll il-kontinwità u l-awtonomija li jeħtieġu studenti spostati. Billi ninvestu fit-tagħlim diġitali kemm formali kif ukoll supplimentari, nistgħu nagħtu s-setgħa lir-refuġjati Ukraini biex jieħdu l-edukazzjoni tagħhom kull fejn u kull meta jkunu jistgħu.

Jistenna bil-ħerqa 

Filwaqt li nilqgħu lill-gvern Ukren li qed jaħdem biex jallinja s-sistema edukattiva tiegħu mal-istandards tal-UE, il-gwerra għadha għaddejja. Minn Frar 2024, hemm 6.5 miljun refuġjat Ukrain madwar id-dinja, u huwa kritiku li jkollna inizjattivi li jappoġġjaw lil dawn l-individwi spostati fil-pajjiżi ospitanti tagħhom u online. 

Huwa meħtieġ appoġġ kontinwu biex jiġi żgurat li ż-żgħażagħ spostati jiksbu kwalifiki li huma rikonoxxuti lura d-dar u għalhekk jingħataw is-setgħa li jingħaqdu mal-forza tax-xogħol u jikkontribwixxu għall-isforzi ta' rikostruzzjoni tal-pajjiż. Irridu niżguraw li t-tfal Ukraini jkollhom l-għodod u r-riżorsi li jeħtieġu biex ikomplu jitgħallmu, jikbru u jippreparaw għat-triq li ġejja – irrispettivament minn fejn iwassluhom il-vjaġġi tagħhom.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending