Kuntatt magħna

Ukraina

Komunikazzjoni Konġunta dwar Qafas għall-Paċi adottat fis-Summit dwar il-Paċi fl-Ukrajna

SHARE:

ippubblikat

on

Is-Summit dwar il-Paċi fl-Ukrajna li sar fl-Iżvizzera spiċċa bil-President Ukren Volodymyr Zelenskyy qal li għada l-gvern tiegħu se jkollu taħdidiet ta’ paċi mar-Russja – jekk Moska toħroġ mit-territorju kollu tal-Ukrajna. Il-President Russu Vladimir Putin ma kienx preżenti iżda ddikjara l-ġimgħa l-oħra li l-prezz tal-paċi għall-Ukrajna jkun li ċċedi t-territorju li r-Russja tgħid li annesset, li mhux kollu kemm hu fil-fatt rebħet.

Huwa talab ukoll li l-Ukrajna abbandunat it-triq tagħha lejn is-sħubija fin-NATO u fl-Unjoni Ewropea, u wassal lill-President Zelenskyy josserva li Putin mhux se jtemm il-gwerra u kellu jitwaqqaf “b’kull mod li nistgħu”, jiġifieri mezzi kemm militari kif ukoll diplomatiċi. Qal li s-summit wera li l-appoġġ internazzjonali għall-Ukrajna mhux qed jiddgħajjef.

Ħafna mill-pajjiżi preżenti impenjaw ruħhom li jsostnu l-integrità territorjali tal-Ukrajna, għalkemm diversi ma ffirmawhx. Kienu jinkludu l-Indja, l-Afrika t'Isfel u l-Għarabja Sawdija. Aktar minn 90 pajjiż u organizzazzjoni internazzjonali attendew għas-summit. Ir-Russja ma ġietx mistiedna u ċ-Ċina għażlet li ma tattendiex.

Fil-konklużjoni tas-Summit, fir-resort Żvizzera ta’ Bürgenstock, inħareġ il-komunikat li ġej

Il-gwerra li għaddejja tal-Federazzjoni Russa kontra l-Ukrajna qed tkompli tikkawża tbatija u qerda umana fuq skala kbira, u toħloq riskji u kriżijiet b'riperkussjonijiet globali għad-dinja. Aħna ltqajna fl-Isvizzera fil-15-16 ta' Ġunju 2024 biex intejbu djalogu ta' livell għoli dwar mogħdijiet lejn paċi komprensiva, ġusta u dejjiema għall-Ukraina. Tennejna r-riżoluzzjonijiet A/RES/ES-11/1 u A/RES/ES-11/6 adottati fl-Assemblea Ġenerali tan-NU u ssottolinjajna l-impenn tagħna biex niddefendu l-Liġi Internazzjonali inkluża l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti.

Dan is-Summit inbena fuq id-diskussjonijiet preċedenti li saru bbażati fuq il-Formula tal-Paċi tal-Ukrajna u proposti oħra ta’ paċi li huma konformi mal-liġi internazzjonali, inkluż il-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti.

reklam

Napprezzaw ħafna l-ospitalità tal-Isvizzera u l-inizjattiva tagħha li tospita s-Summit ta’ Livell Għoli bħala espressjoni tal-impenn sod tagħha għall-promozzjoni tal-paċi u s-sigurtà internazzjonali.

Kellna skambju produttiv, komprensiv u kostruttiv ta’ diversi fehmiet dwar mogħdijiet lejn qafas għal paċi komprensiva, ġusta u dejjiema, ibbażata fuq il-liġi internazzjonali, inkluża l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti. B'mod partikolari, aħna nikkonfermaw mill-ġdid l-impenn tagħna li nżommu lura mit-theddida jew l-użu tal-forza kontra l-integrità territorjali jew l-indipendenza politika ta' kwalunkwe stat, il-prinċipji ta' sovranità, indipendenza u integrità territorjali tal-istati kollha, inkluża l-Ukraina, fi ħdan il-fruntieri tagħhom rikonoxxuti internazzjonalment, inklużi l-ibħra territorjali, u s-soluzzjoni ta' tilwim permezz ta' mezzi paċifiċi bħala prinċipji tal-liġi internazzjonali.

Barra minn hekk, għandna viżjoni komuni dwar l-aspetti kruċjali li ġejjin: 

1. L-ewwelnett, kull użu ta' enerġija nukleari u installazzjonijiet nukleari għandu jkun sigur, protett, protett u ambjentalment sod. L-impjanti u l-installazzjonijiet tal-enerġija nukleari tal-Ukraina, inkluż l-Impjant tal-Enerġija Nukleari ta' Zaporizhzhia, għandhom joperaw b'mod sikur u sigur taħt il-kontroll sovran sħiħ tal-Ukraina u f'konformità mal-prinċipji tal-IAEA u taħt is-superviżjoni tagħha.

Kwalunkwe theddida jew użu ta' armi nukleari fil-kuntest tal-gwerra li għaddejja kontra l-Ukraina hija inammissibbli.

2. It-tieni nett, is-sigurtà globali tal-ikel tiddependi fuq il-manifattura u l-provvista bla interruzzjoni tal-prodotti tal-ikel. F'dan ir-rigward, navigazzjoni kummerċjali ħielsa, sħiħa u sigura, kif ukoll aċċess għall-portijiet tal-baħar fl-Ibħra l-Iswed u Azov, huma kritiċi. L-attakki fuq bastimenti merkantili fil-portijiet u tul ir-rotta kollha, kif ukoll kontra portijiet ċivili u infrastruttura tal-portijiet ċivili, huma inaċċettabbli. 

Is-sigurtà tal-ikel m'għandha tkun armata bl-ebda mod. Il-prodotti agrikoli Ukraini għandhom jiġu pprovduti b'mod sigur u ħieles lill-pajjiżi terzi interessati.

3. It-tielet, il-priġunieri tal-gwerra kollha għandhom jinħelsu bi skambju sħiħ. It-tfal Ukraini kollha deportati u spostati illegalment, u ċ-ċivili Ukraini l-oħra kollha li kienu detenuti illegalment, għandhom jintbagħtu lura l-Ukrajna.

Nemmnu li l-kisba tal-paċi teħtieġ l-involviment u d-djalogu bejn il-partijiet kollha. Aħna, għalhekk, iddeċidejna li nieħdu passi konkreti fil-futur fl-oqsma msemmija hawn fuq b'involviment ulterjuri tar-rappreżentanti tal-partijiet kollha.

Il-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti, inklużi l-prinċipji tar-rispett għall-integrità territorjali u s-sovranità tal-istati kollha, tista' u se sservi bħala bażi fil-kisba ta' paċi komprensiva, ġusta u dejjiema fl-Ukraina.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending