Kuntatt magħna

Uzbekistan

It-trasformazzjoni demokratika tal-Uzbekistan tkompli, iwiegħed il-Ministru tal-Affarijiet Barranin.

SHARE:

ippubblikat

on

L-aġent Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Użbekistan, Vladimir Norov, żar Brussell biex jiltaqa' mar-Rappreżentant Għoli Josep Borrell u jieħu sehem ukoll f'round table dwar il-programm massiv ta' bidla kostituzzjonali li għaddej f'pajjiżu. Huwa wiegħed it-tkomplija kostanti tat-trasformazzjoni tal-Użbekistan għad-demokrazija, l-istat tad-dritt u ekonomija tas-suq, jikteb l-Editur Politiku Nick Powell.

Waqt li tkellem mal-politiċi, diplomatiċi u ġurnalisti fil-Press Club Brussels Europe, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Norov irrifletta fuq il-pass tal-bidla kemm fl-Uzbekistan kif ukoll fir-relazzjoni tiegħu mal-Unjoni Ewropea. Huwa kien għadu kif ġie minn laqgħa mar-Rappreżentant Għoli Borrell fejn laqgħu t-tlestija reċenti tan-negozjati dwar il-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni Msaħħa l-Użbek-UE l-ġdid.

Is-Sur Borrell kien laqa’ wkoll ir-riformi ekonomiċi u politiċi li bħalissa għaddejjin fl-Uzbekistan u qal li jittama li l-proċess ta’ riforma jkun irriversibbli. Fir-rimarki tiegħu fil-klabb tal-istampa, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin kien ċar li ma kienx hemm ritorn għan-normi kostituzzjonali u legali adottati 30 sena ilu fiż-żminijiet diffiċli li wara l-indipendenza mill-Unjoni Sovjetika.

Saħaq fuq l-importanza taż-żgħażagħ fil-proċess ta’ riforma. Sittin fil-mija tal-popolazzjoni Użbeka hija taħt it-tletin, mingħajr ebda tifkira taż-żminijiet Sovjetiċi. L-aspettattivi tagħhom kienu xprunaw id-diskussjoni pubblika dwar il-kostituzzjoni l-ġdida proposta mill-President Shavkat Mirziyoyev. Dik il-konverżazzjoni nazzjonali dalwaqt tkun segwita minn referendum.

Il-Viċi Direttur għall-Asja Ċentrali tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, Luc Devigne, osserva li bil-ftehim il-ġdid Użbek-UE, ir-relazzjonijiet issa għandhom trajettorja kompletament differenti. "L-UE min-naħa tal-Użbekistan" qal, filwaqt li enfasizza l-appoġġ Ewropew għar-riformi tal-President Mirziyoyev.

Thierry Marini MPE ddeskriva l-programm ta’ riforma bħala partikolarment ambizzjuż. Għandha l-għan li ssaħħaħ is-soċjetà ċivili, tissalvagwardja l-indipendenza tal-partiti politiċi, it-trejdjunjins u organizzazzjonijiet oħra mhux governattivi. Il-libertà tal-kelma u tal-pubblikazzjoni se tkun garantita, id-drittijiet tal-proprjetà jissaħħu u l-monopolji eliminati.

L-intraprendituri se jkollhom id-dritt li jwettqu kwalunkwe attività legali u li jżommu l-profitti. Se jkun hemm protezzjoni speċjali tal-indipendenza tal-professjoni tal-għalliema. Konvenuti, mhux infurzar tal-liġi se jkollhom il-benefiċċju ta 'kwalunkwe lok għal dubju fi proċedimenti legali. Eldor Tulyakov miċ-Ċentru tal-Istrateġija tal-Iżvilupp f’Tashkent spjega li diġà qed iseħħu ħafna riformi iżda jeħtieġ li jiġu minquxa fil-kostituzzjoni.

reklam

L-MEP Iuliu Winkler qal li issa hemm maġġoranza pożittiva fil-Parlament Ewropew favur it-tisħiħ tar-relazzjonijiet Użbek-UE. Saħaq fuq l-importanza tad-drittijiet tax-xogħol u s-sostenibbiltà ambjentali. Qodir Djuraev, membru tal-parlament Uzbek qal li l-protezzjonijiet mediċi, tas-saħħa pubblika u ambjentali se jkunu miktuba fil-kostituzzjoni l-ġdida. Saħaq fuq l-isforzi tal-Uzbekistan biex ittejjeb il-ħsara ambjentali kkawżata mill-qerda tal-Baħar Aral fi żminijiet Sovjetiċi.

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Norov qal li t-tħaddim tat-tfal u x-xogħol furzat, ladarba jinstabu partikolarment fl-industrija tal-qoton, ġew eliminati. L-industrija antika tal-ħarir tal-Uzbekistan, li kienet intilfet taħt l-Unjoni Sovjetika, kienet qed terġa’ titqajjem. Huwa indirizza wkoll il-kwistjoni tal-protesti vjolenti kontra l-kostituzzjoni l-ġdida fir-repubblika awtonoma ta’ Karakalpakstan.

Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin qal li ġew proposti bidliet ssuġġeriti fir-relazzjoni kostituzzjonali tar-repubblika mal-bqija tal-Uzbekistan fi ħdan il-Karakalpakstan innifsu. Peress li t-telf potenzjali tal-awtonomija ma kienx ried, il-President kien abbanduna l-idea. Il-vjolenza kienet bla bżonn f'demokrazija.

Il-libertà lokali ta' azzjoni madwar l-Użbekistan se tissaħħaħ billi jissaħħu l-Mahallas, il-fora tradizzjonali għas-soluzzjoni tal-problemi. L-indipendenza tagħhom mill-intervent eżekuttiv se tkun kostituzzjonalment garantita.

Vladimir Norov ġabar fil-qosor il-viżjoni tal-President Mirziyoyev bħala pajjiż fejn in-nies jistgħu jitkellmu bil-miftuħ dwar il-problemi tagħhom u jsolvuhom flimkien, ugwali quddiem il-liġi. Jew kif qal hu stess il-President Użbek, l-istituzzjonijiet tal-istat iridu jaqdu lin-nies, mhux hu bil-maqlub.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending