Kuntatt magħna

Serbja

L-ispiża tal-emigrazzjoni fil-Balkani

SHARE:

ippubblikat

on

Is-sena l-ġdida ġġib aħbar ħażina għar-reġjun tal-Balkani, b'pajjiżi mir-reġjun milquta kemm mill-migrazzjoni kif ukoll minn stennija tal-ħajja baxxa skont dejta riċenti, jikteb Cristian Gherasim, Korrispondent ta 'Bukarest.

Il-migrazzjoni taż-żgħażagħ qed tagħmel ħsara lir-reġjun u tiswa biljuni

L-ewwelnett, skond riċerka imwettqa mill-Fondazzjoni Westminster għad-Demokrazija u l-Istitut għall-Iżvilupp u l-Innovazzjoni, ir-reġjun jispiċċa jitlef biljuni ta’ ewro kull sena minħabba l-migrazzjoni taż-żgħażagħ.

Biex tiġi stmata l-impronta ekonomika, ir-riċerka tqis kemm l-ispejjeż assoċjati mal-edukazzjoni, €2.46 biljun, kif ukoll it-telf potenzjali fit-tkabbir tal-PGD minħabba l-migrazzjoni taż-żgħażagħ.

L-ispejjeż assoċjati mal-edukazzjoni ffinanzjata mill-istat ivarjaw għal kull individwu u huma marbuta mal-livell tal-edukazzjoni u l-ħin mqatta’ fl-iskola – kullimkien minn tmien sa 20 sena.

Filwaqt li tqis dawn il-varjabbli, ir-riċerka tistma li t-telf totali tal-edukazzjoni assoċjat maż-żgħażagħ li jħallu l-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent f’sena waħda jvarja minn minimu ta’ €840 miljun għal €2.46bn.

L-istudju jpoġġi prezz ta’ madwar €25,000 għall-ispiża totali ta’ skola ta’ individwu fil-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent, li jirrappreżentaw spejjeż assoċjati mad-disa’ snin ta’ skola primarja, erba’ snin ta’ skola sekondarja u ħames snin bħala medja ta’ edukazzjoni ogħla.

reklam

L-ispejjeż tal-edukazzjoni għan-nazzjonijiet tal-Balkani tal-Punent isiru investimenti għall-pajjiżi riċeventi.

Ġie kkalkulat li l-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent jitilfu, minħabba l-migrazzjoni taż-żgħażagħ, €3.08bn kull sena fi tkabbir potenzjali tal-PDG u tnaqqis fil-konsum. In-żieda ta’ dik iċ-ċifra flimkien mal-istima għan-nefqa edukattiva ġġib total ta’ madwar €5.5bn fis-sena.

“Ħafna esperti u intraprendituri bi kwalifiki għolja jibbenefikaw mill-possibbiltajiet tal-ekonomija globalizzata minħabba li l-pajjiżi ta’ destinazzjoni qed jikkompetu ma’ xulxin sabiex jattiraw nies bi kwalifiki għolja billi joffru regoli favorevoli biex jidħlu u jibqgħu f’pajjiżhom”, qal Emil Atanasovski, direttur tal-Punent. Balkani fil-Fondazzjoni Westminster għad-Demokrazija.

Aktar u aktar li l-Ewropa tal-Lvant, in-nazzjonijiet tal-Balkani tal-Punent għandhom storja twila ta’ emigrazzjoni, li laħqu livelli li huma fost l-ogħla fid-dinja.

"B'differenza minn xi pajjiżi tal-Ewropa tal-Lvant, li l-popolazzjonijiet tagħhom bdew jemigraw biss meta saru parti mill-Unjoni Ewropea, il-popolazzjoni tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent bdiet temigra f'mewġ kbir lejn il-Punent nofs seklu ilu", irrimarka Emil Atanasovski.

Stennija tal-ħajja

Il-Bulgarija tinsab ukoll fil-punt ta’ kriżi demografika hekk kif l-aħħar Rapport tas-Saħħa tal-Kummissjoni Ewropea jpoġġi n-nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Ewropa fl-aħħar f’termini tal-ħajja ġenerali taċ-ċittadini tagħhom.

Ir-rapport juri li minħabba l-COVID ir-Rumeni u l-Bulgari issa jmutu saħansitra iżgħar minn qabel. L-istennija tal-ħajja kemm fil-Bulgarija kif ukoll fir-Rumanija naqset b'1.5 u 1.4 snin rispettivament fl-2020, matul il-pandemija tal-COVID-19 - id-doppju tal-medja Ewropea ta' 0.7 snin.

Fil-Bulgarija bħal fir-Rumanija “il-pandemija tal-COVID-19 temporanjament reġġa' lura s-snin ta' progress fl-istennija tal-għomor, li diġà kienet l-aktar baxxa fl-UE fl-2019. il-pagamenti tal-but u l-kura ċċentrata eċċessivament fl-isptar ikomplu jxekklu l-prestazzjoni tas-sistema”, jirrimarka r-rapport tal-KE.

L-istennija tal-għomor fir-Rumanija u l-Bulgarija rat żieda ta’ 4 u sentejn rispettivament bejn l-2 u l-2000, iżda xorta għadha taħt il-medja tal-UE b’sitt u tmien snin.

Xi wħud mill-problemi ġew marbuta mas-sistema medika.

Minkejja żidiet riċenti fl-infiq, il-finanzjament tal-kura tas-saħħa fuq il-kura primarja huwa wkoll l-inqas fost pajjiżi oħra tal-UE. Id-dgħufija tal-kura primarja u l-prevenzjoni tista’ tispjega r-rati għoljin ta’ mortalità fir-Rumanija fil-Bulgarija minn kawżi kemm li jistgħu jiġu evitati kif ukoll li jistgħu jiġu kkurati.

Ir-rapport jgħid li fil-Bulgarija “huwa stmat li sa terz tal-pazjenti kollha jaħarbu mit-tobba tal-kura primarja billi jmorru direttament fid-dipartimenti tal-emerġenza tal-isptarijiet”.

Problema oħra identifikata mir-rapport tal-KE dwar l-istat tas-saħħa fir-Rumanija u l-Bulgarija hija n-nuqqas ta’ persunal mediku.

Għar-Rumanija “l-migrazzjoni tal-persunal mediku kkontribwiet għan-nuqqas ta’ ħaddiema tas-saħħa fil-pajjiż, u n-numru ta’ tobba u infermiera per capita huwa ferm inqas mill-medja tal-UE. Dan jaffettwa b’mod negattiv l-aċċess għall-kura u jżid il-ħinijiet ta’ stennija”.

Fil-Bulgarija “diversi fatturi jikkontribwixxu għan-nuqqas ta’ infermiera, inkluż in-numru baxx ta’ gradwati tal-infermiera, telf ta’ infermiera mħarrġa minħabba l-emigrazzjoni, forza tax-xogħol li qed tixjieħ (l-età medja tal-infermiera hija ta’ aktar minn 50 sena) u nuqqas ta’ sodisfazzjon bis-salarji u l-kundizzjonijiet tax-xogħol”.

Din hija problema pajjiżi li qabel kienu komunisti ilhom jiġġieldu għal għexieren ta’ snin. Masa ta’ tobba u infermiera telqu jaħdmu f’pajjiżi oħra Ewropej biex ifittxu paga aħjar u kundizzjonijiet tax-xogħol aħjar, jaħarbu min-nuqqas ta’ investiment fis-sistema medika, korruzzjoni mifruxa, maniġers tal-isptarijiet maħtura politikament.

Minbarra s-sistema fqira tal-kura tas-saħħa, ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea juri li drawwiet ħżiena għas-saħħa jikkontribwixxu għal kważi nofs l-imwiet kollha fil-Bulgarija u r-Rumanija.

Il-Bulgarija tirċievi valutazzjoni ħarxa.

“It-tipjip, dieti ħżiena għas-saħħa, konsum tal-alkoħol u attività fiżika baxxa huma responsabbli għal kważi nofs l-imwiet kollha fil-Bulgarija. Ir-rati tat-tipjip tal-adulti u tal-adolexxenti huma l-ogħla fl-UE.”

It-tixjiħ għandu rwol kbir biex jitħaffef it-tnaqqis tal-popolazzjoni fir-reġjun. Sal-2050, ir-Rumanija, il-Bulgarija, se jaraw l-età tal-popolazzjonijiet tagħhom tiżdied b'mill-inqas tmien snin, skond l-aħħar projezzjonijiet tal-Eurostat. Dejta pprovduta mill-Istitut għall-Istatistika tar-Rumanija turi kemm il-popolazzjoni xjieħet malajr matul l-aħħar ftit snin. Il-kontea ta’ Vâlcea fir-Rumanija marret minn 126 anzjan għal kull mitt żagħżugħ, għal 185 anzjan, 10 snin biss wara. Popolazzjoni anzjana tfisser nuqqas ta’ ħaddiema disponibbli, iżda wkoll żieda fl-ispejjeż governattivi għall-iskemi tal-pensjoni u l-kura tas-saħħa.

Balkani tal-Punent

Kważi 600.000 Maċedonjan marru barra mill-pajjiż fl-għexieren ta’ snin wara l-indipendenza tal-pajjiż.

il l-aħħar ċensiment imwettqa fi tmiem l-2021 turi tnaqqis fil-popolazzjoni ta’ 10 % fl-aħħar għoxrin sena biss.

Fl-Albanija ġirien1.7 miljun ruħ, 37% tal-popolazzjoni, telqu mill-pajjiż fl-aħħar tliet deċennji. Skond il- Rapport tal-prospetti tal-popolazzjoni tan-NU, in-nazzjon b'saħħtu ta' kważi 3 miljun huwa mistenni li jinżel taħt il-miljun abitant sal-1.

Skond Bank Dinji data Is-Serbja, pajjiż ta' kważi 7 miljuni, mistennija jkollha 1 miljun abitant inqas sal-2050. Dan wassal lill-awtoritajiet Serbi biex jagħtu stqarrija tal-iskantament li n-nazzjon Balkani effettivament qed jitlef belt kull sena.

Xi wħud mir-raġunijiet għaliex ir-reġjun tal-Balkani ra migrazzjoni sfrenata matul l-għexieren ta’ snin jistgħu jiġu rintraċċati lura għat-tifrik tal-Jugoslavja, il-gwerer ċivili u t-tbatijiet ekonomiċi li segwew.

Il-Bożnja-Ħerzegovina tidher li hija l-aktar pajjiżi milquta fir-reġjun, b’xi studji jgħidu li kważi nofs iċ-ċittadini mwielda fin-nazzjon tal-Balkani tal-Punent m’għadhomx jgħixu hemmhekk.

Minn mindu sar membru tal-UE aktar minn kwart ta’ miljun Kroat ħallew il-pajjiż ifittxu impjiegi li jħallsu aħjar barra. Il-popolazzjoni ta’ ftit aktar minn 4 miljuni naqset bi kważi 10% f’għaxar snin.

Il-gvern ta’ Żagreb qed jipprova jreġġa’ lura l-eżodu tal-imħuħ u dan l-aħħar wiegħed lill-Kroati fid-dijaspora sa €26,000 jekk jirritornaw u jibdew negozju.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending