Kuntatt magħna

Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissjoni Ewropea tniedi pakkett ta’ investiment ta’ €3.2 biljun biex tavvanza l-konnettività sostenibbli fil-Balkani tal-Punent

SHARE:

ippubblikat

on

L Ewropea Il-Kummissjoni żvelat pakkett ta’ investiment sostanzjali ta’ EUR 3.2 biljun biex tappoġġja 21 proġett ta’ konnettività tat-trasport, diġitali, klima u enerġija fil-Balkani tal-Punent. Dan huwa l-ewwel pakkett ewlieni ta' proġetti taħt il-Pjan Ekonomiku u ta' Investiment ambizzjuż tal-UE għall-Balkani tal-Punent, li l-Kummissjoni adottat f'Ottubru 2020. Il-proġetti huma mfassla biex iġibu benefiċċji tanġibbli lis-sitt imsieħba kollha fir-reġjun.

Matul is-snin li ġejjin, il-Pjan Ekonomiku u ta' Investiment huwa stabbilit li jimmobilizza sa €30 biljun ta' investimenti, bħala kombinazzjoni ta' għotjiet, self preferenzjali u garanziji. Il-Pjan se jgħin biex jingħalaq id-distakk fl-iżvilupp bejn l-Unjoni Ewropea u r-reġjun u jappoġġa l-irkupru ekonomiku wara l-pandemija. Il-Pjan se jgħin ukoll biex titwassal l-istrateġija usa' tal-UE Global Gateway, imnedija f'Diċembru 2021.

Il-Kummissarju għall-Viċinat u t-Tkabbir Olivér Várhelyi qal: “B’dan il-pakkett ta’ investiment kbir qed naċċelleraw it-twassil tal-Pjan Ekonomiku u ta’ Investiment għall-Balkani tal-Punent fuq il-post. Aħna identifikajna dawn il-proġetti ewlenin f'kooperazzjoni mill-qrib mal-imsieħba tagħna. Konnessjonijiet aħjar u aktar sostenibbli fit-trasport, l-infrastruttura diġitali u l-enerġija rinnovabbli se jagħtu spinta lill-ekonomija, imexxu t-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali tar-reġjun u jġibu għadd ta’ opportunitajiet għan-nies u n-negozji fil-Balkani tal-Punent u madwar l-UE. Dawn l-investimenti se jħaffu wkoll l-integrazzjoni tar-reġjun, f’konformità mal-perspettiva Ewropea ċara tiegħu.” 

Il-pakkett finanzjarju jinkludi EUR 1.1 biljun f’għotjiet tal-UE mill-Istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni 2021-2027 (IPA III), kontribuzzjonijiet bilaterali addizzjonali mill-Istati Membri tal-UE u n-Norveġja, u self favorevoli minn istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali. Il-pakkett ta’ investiment ta’ €3.2 biljun huwa mgħoddi permezz tal-Qafas ta’ Investiment tal-Balkani tal-Punent (WBIF) – pjattaforma ta’ investiment b’ħafna donaturi mmexxija mill-UE u l-mezz finanzjarju primarju għall-implimentazzjoni tal-Pjan Ekonomiku u ta’ Investiment fl-oqsma tal-infrastruttura pubblika u l-kompetittività tas-settur privat.

Il-proġetti f'dan l-ewwel pakkett ikopru s-setturi prijoritarji tal-Pjan:

  • Trasport sostenibbli: Kostruzzjoni ta' konnessjonijiet maġġuri tat-toroq u tal-ferroviji[1] fir-reġjun, inklużi l-kurituri tal-Mediterran, Lvant-Punent, u Rhine-Danubju u l-kuritur ferrovjarju bejn Skopje fil-Maċedonja ta’ Fuq u l-fruntiera Bulgara. Dawn il-proġetti se jiffaċilitaw il-kummerċ reġjonali, inaqqsu l-ħinijiet tal-ivvjaġġar u jixprunaw tkabbir ekonomiku sostenibbli, li jġibu benefiċċji kbar għaċ-ċittadini u n-negozji lokali fir-reġjun.
  • Enerġija nadifa: Żvilupp ta 'sorsi ta' enerġija rinnovabbli bil-kostruzzjoni ta 'impjanti tal-enerġija solari u l-Kuritur tat-Trażmissjoni tal-Elettriku Trans-Balkani, li se jkunu strumentali għal tranżizzjoni ta' enerġija nadifa b'suċċess fir-reġjun u se jikkontribwixxu għat-tneħħija gradwali tal-użu tal-faħam.
  • Ambjent u klima: Il-kostruzzjoni ta' impjanti tat-trattament tal-ilma mormi, li huma essenzjali għall-perspettivi ekoloġiċi tar-reġjun, u se jgħinu biex jissalvagwardjaw is-saħħa u l-benesseri tan-nies fil-Balkani tal-Punent.
  • Diġitali: Żvilupp ta' infrastruttura rurali tal-broadband biex jiġi żgurat aċċess universali madwar il-Balkani tal-Punent.
  • Żvilupp tal-bniedem:Kostruzzjoni ta’ bini ġdid ta’ sptar universitarju għat-tfal biex tiżdied il-kapaċità tiegħu u biex tinkludi teknoloġiji ġodda dijanjostiċi u ta’ trattament.

L-implimentazzjoni se tibda ftit wara l-iffirmar ta’ ftehimiet ma’ istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, mistennija matul l-2022 u l-2023.

Sfond

reklam

il Pjan Ekonomiku u ta 'Investiment għall-Balkani tal-Punent għandu l-għan li jixpruna l-irkupru fit-tul, jaċċellera tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, kif ukoll trawwem il-kooperazzjoni reġjonali u l-konverġenza mal-UE. Sa EUR 9 biljun f'għotjiet tal-UE mill-IPA III huma allokati għall-Pjan, li se jimmobilizza EUR 20 biljun addizzjonali ta' investimenti.

il Qafas ta' Investiment tal-Balkani tal-Punent (WBIF) hija pjattaforma finanzjarja konġunta tal-Kummissjoni Ewropea, organizzazzjonijiet finanzjarji, stati membri tal-UE u n-Norveġja mmirata biex ittejjeb il-kooperazzjoni fl-investimenti tas-settur pubbliku u privat għall-iżvilupp soċjoekonomiku tar-reġjun, u tikkontribwixxi għall-integrazzjoni Ewropea tal-Balkani tal-Punent. Il-WBIF hija l-mezz finanzjarju primarju għall-implimentazzjoni tal-Pjan Ekonomiku u ta' Investiment ambizzjuż tal-UE għall-prijoritajiet ta' politika tal-Balkani tal-Punent u x-xempji ta' investiment.

Bieb Globali hija l-kontribuzzjoni tal-UE biex titnaqqas id-distakk globali tal-investiment mad-dinja kollha b'appoġġ għall-iżvilupp sostenibbli. B'din l-istrateġija, l-UE qed iżżid l-offerta tagħha lill-imsieħba tagħha b'investimenti kbar fl-iżvilupp tal-infrastruttura madwar id-dinja. Matul is-seba’ snin li ġejjin, l-UE u l-Istati Membri tagħha se jimmobilizzaw sa EUR 300 biljun f’investimenti pubbliċi u privati ​​fis-setturi diġitali, tal-klima u tal-enerġija, tat-trasport, tas-saħħa, tal-edukazzjoni u tar-riċerka. Il-Global Gateway se jwassal proġetti sostenibbli u ta’ kwalità għolja, filwaqt li jqis il-ħtiġijiet tal-pajjiżi msieħba u jiżgura benefiċċji dejjiema għall-komunitajiet lokali.

Aktar informazzjoni

Pjan Ekonomiku u ta 'Investiment għall-Balkani tal-Punent
Factsheet - sommarju tal-pakkett tal-proġett
Ktejjeb tal-proġett WBIF
Qafas ta' Investiment tal-Balkani tal-Punent (WBIF)L-Istrument għall-Għajnuna ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III)
Skeda informattiva - Skeda informattiva dwar l-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA III
Bieb Globali

[1] Il-pakkett imħabbra jinkludi l-proġetti ta' investiment sottomessi mill-Bosnja u Ħerzegovina, li tnejn minnhom jinsabu fit-territorju tar-Repubblika Srpska għal konnessjonijiet bit-toroq u bil-ferrovija tul il-Kuritur Vc. Il-Kummissjoni beħsiebha tiffirma l-ftehimiet ta’ kontribuzzjoni rispettivi għal dawn iż-żewġ investimenti, li jiswew €600 miljun, biss wara r-ritorn għall-funzjonament sħiħ tal-istituzzjonijiet tal-istat.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending