Kuntatt magħna

Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (EAAS)

Borrell jikteb id-deskrizzjoni tax-xogħol tiegħu

SHARE:

ippubblikat

on

Ix-xogħol tar-Rappreżentant Għoli tal-UE għall-Affarijiet Barranin mhuwiex wieħed faċli. Minn naħa, Josip Borrell kien kontra d-determinazzjoni tal-istati membri li jżommu l-kompetenza għalihom infushom. Min-naħa l-oħra, il-Presidenti tal-Kummissjoni u tal-Kunsill huma t-tnejn ħerqana li jidħlu u jitolbu l-mertu għal kwalunkwe kisba kbira tal-UE fil-politika barranija. Iżda f'dak li x'aktarx hu messaġġ ta' valedictory, ir-Rappreżentant Għoli kiteb blog post li jistipula l-isfidi globali li l-UE tiffaċċja - u kif għandha tirrispondi.

Il-ktieb il-ġdid tiegħi L-Ewropa bejn Żewġ Gwerer huwa barra. Jiġbor biċċiet ta' opinjoni, blog posts u diskorsi tal-2023. Dan il-ktieb jippermetti li jittieħed kont tal-lezzjonijiet mitgħallma minn erba' snin għall-politika barranija u ta' sigurtà tal-UE iżda wkoll li tħares 'il quddiem u tiddefinixxi l-linji ta' ħidma ewlenin għall-UE fix-xhur li ġejjin f' żmien meta l-gwerer kontra l-Ukrajna u fil-Lvant Nofsani qed jheddu l-futur tagħha.

Fl-2019, meta bdejt ix-xogħol tiegħi bħala Rappreżentant Għoli, għidt li “l-Ewropa trid titgħallem titkellem il-lingwa tal-poter”. Diġà kont konvint li s-sigurtà kellha bżonn issir prijorità ewlenija għall-Ewropa. Imma ma kellix idea preċiża dak iż-żmien kemm l-Ewropa kienet se tkun fil-periklu fis-snin li ġejjin.

Aħna ngħixu f'dinja dejjem aktar multipolari fejn il-multilateraliżmu qed jonqos. Il-politika tal-poter tiddomina r-relazzjonijiet internazzjonali mill-ġdid. Il-forom kollha ta' interazzjonijiet huma armati, kemm jekk huma kummerċ, investiment, finanzi, informazzjoni jew migrazzjoni. Dan jimplika bidla fil-paradigma fil-mod kif naħsbu dwar l-integrazzjoni Ewropea u r-relazzjonijiet tagħna mal-bqija tad-dinja. B'mod konkret, jeħtieġ li taġixxi b'mod deċiżiv fuq tliet linji ta' xogħol:

1 It-tisħiħ tas-sigurtà ekonomika Ewropea

L-ewwel, is-sigurtà tal-Ewropa trid tinftiehem f'sens usa'. Matul il-pandemija tal-COVID-19 skoprejna li l-Ewropa m'għadhiex tipproduċi maskri mediċi tal-wiċċ jew Paracetamol. U d-dipendenza qawwija tagħna fuq l-enerġija Russa saħħet it-twemmin ta’ Putin li l-Ewropa ma tkunx tista’ twieġeb għall-invażjoni sħiħa tiegħu ta’ l-Ukrajna.

Id-dipendenzi eċċessivi tagħna fuq ftit pajjiżi għal ħafna oġġetti kritiċi jpoġġuna fil-periklu. Għal żmien twil, aħna, l-Ewropej, għexu fl-illużjoni li l- kummerċ doux għandu jkun biżżejjed biex iġib il-paċi globalment. Sirna bil-mod iebes li d-dinja ma taħdimx hekk.

reklam

Dik hija r-raġuni għaliex iddeċidejna li 'niċċelebraw' l-ekonomija tagħna billi nillimitaw id-dipendenzi eċċessivi u nieħdu azzjoni b'mod partikolari fuq materja prima u komponenti kritiċi għat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

Dan huwa dwar 'de-risking', mhux 'diżakkoppjament'. L-Unjoni Ewropea dejjem kienet miftuħa għall-kummerċ u l-investiment u trid tibqa’ hekk. Permezz ta’ tnaqqis tar-riskju nifhmu, pereżempju, li nsaħħu r-rabtiet tal-kummerċ u l-investiment mal-Amerika Latina jew l-Afrika sabiex niddiversifikaw il-ktajjen tal-provvista tagħna.

Meta niġu għaċ-Ċina, b'mod partikolari, jeħtieġ li nnaqqsu d-dipendenzi eċċessivi tagħna f'oqsma speċifiċi, speċjalment dawk fil-qalba tat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u rridu nibbilanċjaw mill-ġdid ir-relazzjonijiet kummerċjali tagħna. Dan ir-ribilanċjar huwa urġenti. Is-sena li għaddiet, id-defiċit kummerċjali tagħna maċ-Ċina kien ta' EUR 291 biljun xokkanti, li kien jammonta għal 1.7 % tal-PDG tal-UE.

Ix-xahar li għadda biss, il-gvern Ċiniż żvela pjanijiet biex jinvesti bil-kbir fil-manifattura ta 'teknoloġija għolja. Dan ifisser li l-industrija tat-teknoloġija tagħna se tiffaċċja kompetizzjoni saħansitra aktar ħarxa fis-snin li ġejjin. Huwa kruċjali li nipproteġu l-industrija tagħna kontra l-kompetizzjoni inġusta. Diġà bdejna nagħmlu dan għall-vettura elettrika tagħna, il-pannell solari tagħna u industriji oħra ta 'żero nett.

Il-valuri u s-sistemi politiċi tagħna jvarjaw b’mod sinifikanti u għandna fehmiet opposti dwar l-universalità tad-drittijiet tal-bniedem imma ejja nkunu ċari: ma rridux nerġgħu mmorru lura għal konfrontazzjoni blokk għal blokk. Sirna wisq interdipendenti għal dan. U l-kooperazzjoni maċ-Ċina hija essenzjali biex issolvi l-isfidi globali ewlenin ta 'żmienna bħall-bidla fil-klima.

2 Nimxu d-difiża fil-qalba tal-politiki Ewropej

Filwaqt li s-sigurtà hija aktar minn difiża, m'hemmx dubju li d-difiża tibqa' u se tibqa' fil-qalba ta' kwalunkwe strateġija ta' sigurtà. Bil-gwerra ta’ aggressjoni li r-Russja qed tagħmel kontra l-Ukrajna, rajna r-ritorn ta’ rivalitajiet territorjali u l-użu ta’ forza militari vjolenti fl-Ewropa li konna intellettwalment ċaħdejna.

Fi żmien meta l-involviment Amerikan fl-Ewropa qed isir inqas ċert, din il-gwerra toħloq theddida eżistenzjali għall-UE. Jekk Putin jirnexxilu jeqred l-indipendenza tal-Ukrajna, mhux se jieqaf hemm. Jekk jirbaħ – minkejja appoġġ ċar għall-Ukrajna mill-Ewropej u l-pubbliku tal-Istati Uniti – dan jibgħat sinjal perikoluż dwar il-kapaċità tagħna li nirrispondu għal dak li nemmnu fih.

Għandna bżonn bidla fil-paradigma dwar id-difiża Ewropea. L-Unjoni tagħna nbniet madwar is-suq intern u l-ekonomija. U dan ħadem tajjeb biex iġib il-paċi bejn il-popli tal-Unjoni. Imma ma nistgħux sempliċement inkomplu f’din it-triq. Għal żmien twil iddelegajna s-sigurtà tagħna lill-Istati Uniti u fl-aħħar 30 sena, wara l-waqgħa tal-ħajt ta’ Berlin, ppermettejna diżarm sieket.

Irridu nassumu r-responsabbiltà strateġika tagħna u nsiru kapaċi niddefendu l-Ewropa aħna stess, billi nibnu pilastru Ewropew b'saħħtu ġewwa n-NATO. U rridu nagħmlu din il-qabża 'l quddiem f'perjodu ta' żmien qasir ħafna. Mhux għax beħsiebna mmorru għall-gwerra. Anzi: irridu nipprevjenuh billi jkollna l-mezzi biex b’mod kredibbli tiskoraġġixxi lil kull aggressur.

Dan ma jfissirx li tinħoloq armata Ewropea. Id-difiża hija u se tibqa' għal futur prevedibbli kompetenza esklussiva tal-Istati Membri tagħna. L-ewwel hija dwar infiq aktar fuq livell nazzjonali. Fl-2023, nefqu medja ta’ 1.7% tal-PGD tagħna fuq id-difiża, dan il-perċentwal irid jiżdied għal aktar minn 2%.

Iżda, saħansitra aktar importanti, huwa dwar l-infiq flimkien biex jimtlew il-lakuni, jiġu evitati duplikazzjonijiet u tiżdied l-interoperabbiltà. 18% biss tax-xiri ta 'tagħmir mill-armati tagħna bħalissa jsir b'mod kooperattiv. Anke jekk waqqafna punt ta’ referenza ta’ 35% fl-2007.

Għandna bżonn urġenti wkoll qabża 'l quddiem għall-industrija tad-difiża tagħna. Mill-bidu tal-gwerra kontra l-Ukrajna, l-armati Ewropej xtraw 78% ta’ tagħmir ġdid minn barra l-UE. Għamilna progress importanti fl-aħħar xhur, iżda għad għandna diffikultajiet biex nibagħtu biżżejjed munizzjon biex nappoġġjaw lill-Ukrajna. Barra minn hekk, qed niffaċċjaw sfidi kwalitattivi sinifikanti f'teknoloġiji militari ġodda bħal drones jew Intelliġenza Artifiċjali.

Lezzjoni ewlenija tal-gwerra kontra l-Ukrajna hija li s-superjorità teknoloġika hija essenzjali. Speċjalment meta jiffaċċjaw avversarju li għalih il-ħajjiet huma irħas. Jeħtieġ li jkollna industrija tad-difiża mkabbra fid-dar biex nilħqu l-bżonnijiet tagħna.

Biex nilħqu dan, irridu ninvestu bil-kbir. L-aktar toroq promettenti biex jintlaħaq dan l-għan huma: l-ewwel, il-bidla tal-politika tas-self tal-Bank Ewropew tal-Investiment biex tippermettilu jinvesti fis-settur tad-difiża, u t-tieni l-ħruġ ta’ dejn komuni, bħalma għamilna b’suċċess biex niffaċċjaw il-pandemija tal-COVID-19. Dawn id-diskussjonijiet huma madankollu fl-istadji bikrija tagħhom fost l-Istati Membri tagħna, u huwa kritiku li kulħadd jitla' abbord.

Il-qabża 'l quddiem fid-difiża teħtieġ ukoll bidla fil-mentalità. Minn produtturi tal-armi qaluli li qed ibatu biex jirreklutaw l-aktar talent brillanti tal-inġinerija. Bl-istess mod, l-investituri privati ​​ħafna drabi jiġu skoraġġuti milli jinvestu f'kumpaniji tad-difiża. Kull Ewropew irid jifhem li difiża effettiva hija prerekwiżit għas-sopravivenza tal-mudell soċjali, ambjentali u demokratiku tagħna. 

3 Naħdmu biex jipprevjenu l-“bqija kontra l-Punent”

L-Ukrajna mhix l-unika gwerra fil-viċinat immedjat tagħna. L-attakk terroristiku brutali tal-Ħamas fuq Iżrael u r-rispons sproporzjonat ta' Iżrael għadhom għaddejjin u qed jirriskjaw li jxerrdu l-gwerra fir-reġjun kollu tal-Lvant Nofsani, kif assistejna ma' l-attakk Iranjan fuq Iżrael matul l-aħħar ġimgħa. F'dan il-kunflitt, ir-reazzjoni tagħna tefgħet dubju dwar il-kapaċità tal-Ewropa li tkun attur ġeopolitiku effettiv. 

Dwar l-Ukrajna wrejna li nistgħu nirrispondu b'mod deċiżiv għax konna magħqudin. Iżda quddiem għexieren ta’ eluf ta’ mejta, prinċipalment nisa u tfal, u 2 miljun ruħ imutu bil-ġuħ, sa issa ma konniex kapaċi nwaqqfu l-ġlied f’Gaża, intemmu d-diżastru umanitarju, inħelsu l-ostaġġi u nibdew nimplimentaw b’mod effettiv iż-żewġ soluzzjoni statali, l-uniku mod biex tinġieb paċi sostenibbli fir-reġjun. 

L-influwenza limitata tagħna fuq dan il-kunflitt, li tant taffettwa direttament il-futur tagħna, mhijiex minħabba nuqqas ta’ mezzi. Aħna s-sieħeb ewlieni tal-Iżrael fil-kummerċ, l-investiment u l-iskambji tan-nies u l-ftehim ta 'assoċjazzjoni tagħna ma' dan il-pajjiż huwa l-aktar komprensiv minn kulħadd. Aħna wkoll is-sostenitur finanzjarju internazzjonali ewlieni tal-poplu Palestinjan. 

Imma konna pjuttost ineffiċjenti sa issa għax, bħala Unjoni – marbuta bl-unanimità – konna maqsuma. Il-pożizzjoni komuni tagħna ġieli kienet wara dik tal-Istati Uniti, pereżempju dwar is-sanzjonar ta' settlers vjolenti fix-Xatt tal-Punent. Barra minn hekk, bgħatna sinjali kontradittorji pereżempju dwar l-appoġġ tagħna lill-UNRWA. 

Id-diviżjoni tagħna swietna ħafna fid-dinja Għarbija iżda wkoll f'numru kbir ta' pajjiżi fl-Afrika, l-Amerika Latina u l-Asja. Id-differenza fit-tweġibiet tagħna għall-gwerer fl-Ukrajna u l-Palestina intużat b'mod estensiv mill-propaganda Russa. U din il-propaganda kienet ta’ suċċess mhux ħażin, kif rajna b’mod partikolari fis-Saħel, għax ġiet flimkien mal-ilmenti eżistenti bħad-distribuzzjoni mhux ugwali tal-vaċċini matul il-COVID-19, politiki ta’ migrazzjoni wisq restrittivi, in-nuqqas ta’ fondi biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima. jew organizzazzjonijiet internazzjonali li jirriflettu d-dinja tal-1945 u mhux dik tal-lum. 

Jeħtieġ li naġixxu b'mod deċiżiv fix-xhur li ġejjin biex nevitaw il-konsolidazzjoni ta' alleanza ta' 'il-bqija kontra l-Punent', inkluż bħala konsegwenza tal-kunflitt tal-Lvant Nofsani. Biex niġġieldu b'mod effettiv din it-theddida, irridu nibqgħu leali għall-prinċipji tagħna. Kullimkien. Mhux biss bil-kliem, imma wkoll billi nużaw l-għodod tagħna meta dawk il-prinċipji jiġu miksura. Id-deċiżjoni li wrejna fuq l-Ukrajna, għandha tiggwidana fi kwalunkwe parti oħra tad-dinja. 

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending