Kuntatt magħna

edukazzjoni

Iddisinjar l-Ewropa: L-istudenti tal-ESCP jitgħallmu dwar ir-riforma ekonomika u soċjali fil-qalba tal-Ewropa

SHARE:

ippubblikat

on

Designing Europe hija esperjenza ta’ tagħlim interattiva u immersiva għall-istudenti tal-Master in Management tal-ESCP Business School. Għandha l-għan li turi kif il-ħidma istituzzjonali tal-UE tista’ sservi l-bidla kbira li rridu niksbu.

Din is-sena, fl-isfond tal-elezzjonijiet Ewropej li ġejjin f'Ġunju, aktar minn 1,200 student tal-ESCP Master's in Management mill-5 kampus Ewropej tagħha (Pariġi-Londra-Berlin-Turin-Madrid) se jiġu introdotti fl-istituzzjonijiet tal-UE, u se jaħdmu fuq tematika. tema fil-Parlament: il-Green Deal.

L-ESCP tħarreġ lill-mexxejja futuri tagħha dwar il-ħidma tal-UE

Għas-sittax-il sena konsekuttiva, madwar 1,240 student mill-programm ta’ Master in Management tal-ESCP għandhom l-opportunità li jieħdu sehem f’sessjoni parlamentari Ewropea simulata, fis-6 u s-7 ta’ Marzu, 2024. Permezz ta’ eżerċizzji ta’ rwoli, Designing Europe jippermetti lill-istudenti jifhmu l-prattika ħidma tal-UE. Fil-parti ta’ MPE, kull student jingħaqad f’negozjati – bl-Ingliż – li jwasslu għal votazzjoni u l-adozzjoni ta’ abbozz ta’ riżoluzzjoni mill-Parlament Ewropew. Ir-rappreżentanti tad-delegazzjonijiet jieħdu l-kelma biex jiddefendu l-proposti tagħhom, li jiġu diskussi waqt id-dibattiti. L-istudenti mbagħad jippreżentaw il-proġetti tagħhom lill-bar u jiddefenduhom bħal MEPs reali

Il-proġett għandu l-għan li jqajjem kuxjenza dwar l-istituzzjonijiet u l-proċessi tal-UE fost il-mexxejja futuri tal-iskola.

Stadji tat-tfassil tal-Ewropa:

Kors onlajn biex tifhem il-baŜi ta' kif jaħdmu l-istituzzjonijiet Ewropej;

Preżentazzjoni fil-kampus dwar logħba ta' simulazzjoni tal-votazzjoni tal-liġi u r-rwoli

Logħba ta' simulazzjoni tal-votazzjoni tal-liġi b'4 sigħat ta' workshops għal kull delegazzjoni fl-ewwel jum: l-istudenti jagħtu s-sehem tagħhom u jabbozzaw kontribuzzjoni għar-riżoluzzjoni finali (preżentata u vvutata l-għada fis-sessjoni plenarja).

reklam

Designing Europe għandu l-għan li jgħin lill-istudenti jifhmu:

Il-loġika u l-pożizzjonijiet tal-atturi istituzzjonali Ewropej;

Kif id-deċiżjonijiet tal-UE jiġu nnegozjati u adottati

L-isfidi ewlenin li tiffaċċja l-UE, partikolarment fl-oqsma ekonomiċi, soċjali u ambjentali (pereżempju, permezz tal-implimentazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew).

Eżerċizzju ta' tagħlim li jsaħħaħ il-mudell Ewropew tal-ESCP

Wieħed mill-valuri miżjuda ewlenin ta’ Designing Europe huwa li jippromwovi studji Ewropej, lil hinn minn korsijiet speċjalizzati ta’ edukazzjoni għolja (fix-xjenza politika jew fil-liġi Ewropea), billi jiġu mmirati studenti fi skola tan-negozju internazzjonali. L-iskema tgħin ukoll biex tiżviluppa sens ta’ appartenenza Ewropea fost l-istudenti u l-komunità universitarja kollha kemm hi.

“Fullment l-għarfien mogħti, l-istudenti jsaħħu wkoll il-ħiliet soft tagħhom. Hija esperjenza reali ta' tagħlim billi tagħmel. Id-Disinn tal-Ewropa għandu jkun il-komponent Ewropew ewlieni tal-programm ta’ studju tagħhom fi ħdan il-programm ta’ taħriġ tagħna, ibbażat fuq taħlita sofistikata ta’ korsijiet u esperjenza prattika, f’kuntest multikulturali”, jenfasizza Yves Bertoncini, konsulent fl-affarijiet Ewropej, professur affiljat u koordinatur pedagoġiku tad-Disinn. Ewropa.

“Din l-inizjattiva hija apprezzata ħafna mill-istudenti tagħna, u ssaħħaħ l-identità Ewropea tagħna u d-DNA tal-iskola tagħna, li għandha l-għan li tħarreġ maniġers internazzjonali futuri. Fi żmien meta qed niċċelebraw il-ħamsin anniversarju tal-mudell Ewropew tagħna, Designing Europe huwa idealment adattat għat-taħlit ta’ kulturi u informazzjoni. Aħna għalhekk kburin li qed ngħaqqdu l-kampus tagħna, grazzi għal dan il-proġett, għall-eċċellenza Ewropea, ftuħ għad-dinja u progress. Fi żmien meta trasformazzjonijiet kbar ambjentali, soċjali u teknoloġiċi qed ifakkruna fl-importanza tal-istituzzjonijiet Ewropej, aħna konvinti mill-importanza li naħdmu lejn l-impenn tal-istudenti tagħna li, għada, ikunu lesti li jkollhom impatt reali fuq is-soċjetà tagħna. ” temm jgħid Léon Laulusa, id-Direttur Maniġerjali tal-ESCP.

Dwar ESCP Business School

ESCP Business School twaqqfet fl-1819. L-Iskola għażlet li tgħallem tmexxija responsabbli, miftuħa għad-dinja u bbażata fuq il-multikulturaliżmu Ewropew. Sitt kampus f'Berlin, Londra, Madrid, Pariġi, Turin u Varsavja huma l-passaġġ li jippermettu lill-istudenti jesperjenzaw dan l-approċċ Ewropew għall-ġestjoni.

Diversi ġenerazzjonijiet ta' intraprendituri u maniġers ġew imħarrġa fit-twemmin sod li d-dinja tan-negozju tista' titma' lis-soċjetà b'mod pożittiv.

Din il-konvinzjoni u l-valuri tal-ESCP – eċċellenza, singularità, kreattività u pluralità – jiggwidaw kuljum il-missjoni tagħna u nibnu l-viżjoni pedagoġika tagħha.

Kull sena, l-ESCP tilqa' aktar minn 10,000 student u 5,000 maniġer minn 130 nazzjonalità differenti. Is-saħħa tagħha tinsab fil-ħafna programmi ta’ taħriġ fin-negozju tagħha, kemm ġenerali kif ukoll speċjalizzati (Baċellerat, Master, MBA, Executive MBA, PhD u Edukazzjoni Eżekuttiva), li kollha jinkludu esperjenza multi-kampus.

Kollox jibda hawn. Websajt: www.escp.eu

Segwina fuq Twitter: @ESCP_BS

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending