Kuntatt magħna

Trasport tal-annimali

Trasport tal-annimali: Insuffiċjenzi sistematiċi żvelati (intervista)

SHARE:

ippubblikat

on

In-nuqqas li jinforza r-regoli tat-trasport tal-annimali joħloq riskju għall-benessri tal-annimali u huwa inġusti għall-bdiewa, tgħid Tilly Metz (stampa), iċ-ċermen tal-kumitat ta' inkjesta tal-Parlament dwar dan, Soċjetà.

Il-Parlament stabbilixxa an kumitat ta’ inkjesta dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport biex tivvaluta s-sitwazzjoni attwali madwar l-Ewropa wara riżoluzzjoni li titlob regoli aktar stretti. il kumitat adottat tagħha rapport li jikkonkludi f’Diċembru 2021, li l-MEPs kollha se jivvutaw fuqha matul is-sessjoni plenarja f’Jannar 2022.

Il-president tal-Kumitat Tilly Metz, membru tal-Ħodor/EFA mil-Lussemburgu, qalet: “Huwa importanti li jiġi żgurat l-istess livell ta’ protezzjoni tal-annimali matul il-vjaġġ kollu, hekk kif huwa essenzjali għat-trasportaturi u s-sewwieqa li jkollhom sett wieħed ta’ regoli biex tikkonforma magħhom dwar it-trasport transkonfinali.”

Il-Parlament kif irid itejjeb il-kundizzjonijiet tat-trasport tal-annimali?

Il-kumitat sab nuqqasijiet sistematiċi fl-infurzar tar-regoli eżistenti dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport u għamel rakkomandazzjonijiet għar-reviżjoni tar-regoli, li hija mistennija fl-2023.

Il-kumitat appella għal tnaqqis fit-tul tal-vjaġġi, speċifikament tmien sigħat għall-qatla u erba’ sigħat għall-annimali ta’ tmiem il-karriera, li huma annimali miżmuma għall-produzzjoni tal-ħalib jew bajd jew għat-trobbija, kif ukoll protezzjoni aħjar taż-żgħażagħ u annimali tqal. Minflok limitu ta' 10 ijiem, annimali mhux miftuma m'għandhomx jiġu ttrasportati qabel ma jkollhom ħames ġimgħat u l-limitu għall-annimali tqal għandu jkun żewġ terzi tat-tqala (bħalissa 90 %).

Fir-rigward tat-trasport barra l-UE, il-kumitat jitlob li l-esportazzjonijiet ħajjin għandhom ikunu limitati għal pajjiżi li jiggarantixxu u jirrispettaw standards ekwivalenti tal-benessri tal-annimali.

reklam

"Li jiġi żgurat li l-konsumaturi tal-UE jkollhom informazzjoni preċiża dwar il-prodotti tal-annimali li jixtru huwa kompitu importanti ieħor, peress li jagħti s-setgħa lill-konsumaturi biex jagħżlu l-ogħla standards tal-benessri tal-annimali," qal Metz.

Ħnieżer fuq trakk biex jiġu ttrasportati lejn fabbrika
©AdobeStock/Pomphoto  

Liema politiki tal-UE dwar it-trasport tal-annimali jeħtieġ li jinbidlu?

“L-UE teħtieġ ittejjeb u tlesti tagħha leġiżlazzjoni dwar il-benessri tal-annimali sabiex jiġi żgurat li kull annimal igawdi l-istess livell ta’ protezzjoni, irrispettivament minn fejn jitwieled, trabba jew maqtul,” qal Metz.

"Għandna bżonn aktar regoli, kontrolli u sistemi ta' sanzjonijiet armonizzati," żied Metz, filwaqt li enfasizza li huwa r-rwol tal-UE li "tiżgura kundizzjonijiet ugwali għall-bdiewa u t-trasportaturi". Ir-rapport jirrakkomanda ċ-ċentralizzazzjoni fil-livell tal-UE ta' xi aspetti kruċjali, bħall-istabbiliment ta' kriterji għall-approvazzjoni ta' vetturi u bastimenti. Il-bdiewa jirċievu appoġġ permezz tal- Politika Agrikola Komuni iżda jeħtieġ "soluzzjonijiet konkreti" biex ittejjeb il-benessri tal-annimali, skont Metz.

Hija tissuġġerixxi li huma meħtieġa għodod ta' politika ġodda biex jappoġġaw "strutturi lokali żgħar kif ukoll soluzzjonijiet ta' qatla mobbli u fir-razzett", li jistgħu jgħinu biex jitnaqqas in-numru ta' vjaġġi stressanti għall-qatla.

L-esportazzjonijiet ta’ annimali ħajjin lejn pajjiżi mhux tal-UE jeħtieġu wkoll regoli armonizzati peress li l-annimali minn xi stati membri jiġu ttrasportati lil hinn mill-fruntieri tal-UE u “fis-sistema attwali huwa diffiċli ħafna li jiġu infurzati” standards tal-benessri.

Dan kif se jibbenefika lin-nies u lill-bdiewa?

Skont Metz, il-kumitat “qatt ma kien jara d-dawl li kieku ma kienx għall-pressjoni bla waqfien mis-soċjetà ċivili, minn ċittadini kkonċernati li huma mitmugħa li jaqraw dwar it-trasport tal-annimali fl-aħbarijiet”. Għal Metz, "Kien ċar ħafna li maġġoranza kbira taċ-ċittadini jridu titjib rapidu tas-sitwazzjoni."

Inizjattivi taċ-ċittadini bħal Tmiem l-Età tal-Gaġġa kellu impatt fuq il-ħidma tal-kumitat u "dawn it-talbiet miċ-ċittadini ġew ikkunsidrati bl-aħjar mod possibbli", għalkemm Metz jammetti li, "għad hemm lok għal titjib fir-rigward tar-rakkomandazzjonijiet".

Metz temmen li “għal ħafna ċittadini, il-motivazzjoni primarja biex jitolbu regoli aktar stretti u aktar sanzjonijiet hija tħassib etiku, xewqa li tara t-tbatija tal-annimali tiġi evitata jew għall-inqas titnaqqas. Għalhekk għalihom, kull titjib ikun gwadann fih innifsu, minbarra t-tnaqqis tar-riskji għas-saħħa pubblika u t-tħassib ambjentali”.

Ir-rapport mhuwiex biss dwar iċ-ċittadini għalkemm peress li l-bdiewa jibbenefikaw ukoll minn sistema aktar ġusta u trasparenti li "tippremja sistemi għolja ta' benesseri tal-annimali b'appoġġ pubbliku ġeneruż".

“Ħafna bdiewa jiddeploraw in-nuqqas ta’ trasparenza u kontroll li jiltaqgħu magħhom fis-sistema attwali; il-biċċa l-kbira minnhom jieħdu ħsieb l-annimali mrobbija jew imwielda fir-razzett tagħhom, iżda ħafna drabi ma jafux x’destin jistenniehom wara li jbigħuhom.”

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending