Kuntatt magħna

Politics

Metsola: Dan huwa l-mument li nwieġeb is-sejħa tal-Ewropa

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Fid-diskors tagħha, il-President Metsola tkellmet dwar ir-realtà ta’ distakk li jeżisti bejn dak li jistennew in-nies u dak li l-Ewropa kapaċi twettaq bħalissa, partikolarment fl-oqsma tas-saħħa, l-enerġija u s-sigurtà. Qalet ukoll li l-futur tal-Ewropa huwa marbut mal-futur tal-Ukrajna.

Id-diskors tal-President Metsola jinsab hawn taħt.

President Von der Leyen,

President Macron,

Il-Prim Ministru Costa,

Għeżież Ewropej,

Jiena tant kburi li qiegħed hawn illum hekk kif naslu għal dan it-tragward f'dan l-eżerċizzju uniku ta' ċittadinanza attiva. Fl-Ewropa bini. Fil-futur proofing fondazzjonijiet tagħna.

reklam

Fost il-ħafna diskorsi li nisimgħu llum, naħseb li hemm messaġġ wieħed li nistgħu nieħdu llum: il-futur tal-Ewropa għadu mhux miktub u l-istorja tagħna tiddependi minnek, minna lkoll.

Dan id-dibattitu ħa realtà ġdida fl-24 ta’ Frar – meta l-President Putin ordna lill-armata tiegħu biex tinvadi l-Ukrajna. Att ta’ aggressjoni medjevali li biddel id-dinja.

Id-dinja ta’ wara l-24 ta’ Frar hija waħda differenti ħafna. Waħda aktar perikoluża. Ir-rwol tal-Ewropa nbidel magħha. Ma nistgħux naffordjaw li nitilfu aktar ħin.

Kif irrispondejna għall-invażjoni u kif irridu nkomplu nwieġbu huwa t-test litmus tal-valuri tagħna. L-għaqda u d-determinazzjoni tar-rispons tagħna ħawwdu lill-kritiċi u għamluna kburin li aħna Ewropej. Dak irid ikun il-pjan ta' quddiem.

Imma kif nitkellmu hawn, l-Ukrajna għadha qed tiġi invaduta. Il-bombi għadhom joqtlu mingħajr diskriminazzjoni. In-nisa għadhom qed jiġu stuprati. Miljuni ħarbu u se jkomplu jagħmlu dan. In-nies għadhom maqbuda fil-mini taħt Mariupol.

L-Ukraini jħarsu lejn l-Ewropa għall-appoġġ. Għax jafu x’se jgħidulek miljuni ta’ Ewropej li kienu mġiegħla jqattgħu nofs seklu wara l-madmad tal-purtiera tal-ħadid: M’hemmx alternattiva għall-Ewropa.

Il-futur tal-Ewropa huwa marbut mal-futur tal-Ukrajna. It-theddida li niffaċċjaw hija reali. U l-ispiża tal-falliment hija kbira.

U nistaqsi: l-istorja kif se tiġġudika l-azzjonijiet tagħna? Il-ġenerazzjonijiet futuri se jaqraw dwar it-trijonf tal-multilateraliżmu fuq l-iżolazzjoniżmu? Is-siment ta’ relazzjoni interdipendenti bejn nazzjonijiet u nies li huma kburin bid-differenzi tagħhom kif qalet Laura qabel, imma min jifhem li f’din id-dinja l-ġdida, il-futur jista’ jkun biss flimkien?

Dak kollu huwa f’idejna. Dik hija r-responsabbiltà tagħna. U ħa ngħidilkom hawn illum li l-Parlament Ewropew se jiġġieled għal Ewropa aktar b'saħħitha u għal dak li tfisser l-Ewropa kollha. Dan ifisser libertà, demokrazija, l-istat tad-dritt, ġustizzja, solidarjetà, ugwaljanza ta’ opportunitajiet.

Dan ifisser li rridu nisimgħu aktar milli nitkellmu. Dan l-eżerċizzju għandu jkun dwarek. Dwar il-proġett tagħna li jaħdem għal nies fl-irħula u l-bliet u r-reġjuni madwar l-Ewropa.

L-Ewropa għandha storja kburija. Ħloqna s-suq komuni, assigurajna tkabbir għal Stati suċċessivi, ħaddanna l-vot universali, eliminajna l-fruntieri interni, ħloqna munita komuni u daħħalna d-drittijiet fundamentali fit-trattati tagħna. Il-proġett Ewropew tagħna kien storja ta’ suċċess. Jista’ jkun li ma jkunx perfett imma nirrappreżentaw bastjun tad-demokrazija liberali, tal-libertajiet personali, tal-libertà tal-ħsieb, tas-sigurtà u s-sigurtà. Li jispira miljuni fl-Ewropa u madwar id-dinja.

Madankollu, din il-Konferenza turi wkoll li jeżisti distakk bejn dak li jistennew in-nies, u dak li l-Ewropa hija kapaċi twettaq bħalissa. Huwa għalhekk li għandna bżonn konvenzjoni bħala l-pass li jmiss. U fuqu se jinsisti l-Parlament Ewropew. Hemm kwistjonijiet li sempliċement ma jistgħux jistennew.

Dan jgħodd għad-difiża. Għandna bżonn politika ġdida ta’ sigurtà u difiża għax nafu li għandna bżonn lil xulxin, li waħedna aħna vulnerabbli. U hawn m'għandniex għalfejn nivvintaw mill-ġdid ir-rota. Nistgħu nikkumplimentaw aktar milli nikkompetu ma' alleanzi eżistenti.

Huwa veru għall-enerġija. Għadna niddependu wisq fuq l-awtokratiċi. Fejn għadhom jeżistu gżejjer tal-Enerġija. Fejn irridu nappoġġjaw lil xulxin hekk kif inħallu lilna nfusna mill-Kremlin u ninvestu f’sorsi ta’ enerġija alternattiva. Fejn nifhmu li l-enerġija rinnovabbli hija dwar is-sigurtà daqs kemm hi dwar l-ambjent. Imma dan nistgħu nagħmluh biss flimkien.

Dan jgħodd ukoll għat-tibdil fil-klima. L-isfida ta' ġenerazzjoni li l-Ewropa kburi mexxiet il-ħlas globali fuqha.

Huwa minnu għas-saħħa, fejn irridu nagħtu kas il-lezzjonijiet tal-pandemija u nagħmlu s-sistemi tas-saħħa tagħna interkonnessi, naqsmu l-informazzjoni u niġbru r-riżorsi. Meta l-virus li jmiss jolqotna, ma nistgħux inħalluh jagħlaq ħajjitna. L-ewwel istint tagħna ma jistax ikun li nerġgħu noħolqu l-fruntieri tal-passat.

Huwa minnu għall-mudell ekonomiku tagħna, fejn irridu niżguraw biżżejjed flessibbiltà mingħajr ma norbtu l-idejn għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Fejn nistgħu noħolqu l-impjiegi li neħtieġu biex nirnexxu.

Huwa minnu għall-migrazzjoni, kif smajna fil-filmati u testimonjanzi, fejn għad għandna bżonn sistema ġusta ma’ min għandu bżonn il-protezzjoni, li tkun soda ma’ min mhux, iżda li tkun b’saħħitha kontra min jabbuża l-aktar. nies vulnerabbli fuq il-pjaneta.

Huwa minnu għall-ugwaljanza u s-solidarjetà. L-Ewropa tagħna trid tibqa' post fejn tista' tkun dak li tixtieq tkun, fejn il-potenzjal tiegħek ma jiġix affettwat mill-post fejn twieled, is-sess jew l-orjentazzjoni sesswali tiegħek. Ewropa li tiddefendi d-drittijiet tagħna – għan-nisa, għall-minoranzi, għalina lkoll. Ewropa li ma tħalli lil ħadd lura.

F'dawn l-oqsma kollha u aktar, irrid li l-Ewropa tmexxi. Għax jekk mhux aħna, se jkun sempliċement xi ħadd ieħor.

Għeżież Ewropej,

Din il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa involviet mijiet ta' eluf ta' nies madwar l-Ewropa. Din kienet esperjenza intensa fil-qawwa tad-demokrazija parteċipattiva wara xhur ta’ diskussjonijiet u dibattitu qawwi. Irrid nirringrazzjak talli emmint fil-wegħda tal-Ewropa.

U rrid nirringrazzja speċifikament lil Guy Verhofstadt u Dubravka Šuica u lill-Presidenzi differenti tal-Kunsill - il-Prim Ministru Costa, il-Ministru Clement Beaune hawn illum - grazzi talli mexxew dan il-proċess. Irrid ukoll nirringrazzja lill-mibki President tagħna David Sassoli li jkun tant kburi. Ikun daqshekk kburi llum. U ovvjament xejn minn dan ma seta’ jsir mingħajr l-istaff kollu, u nitlobkom jekk jogħġbok infaħħru lill-istaff tal-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet li verament ħadmu biex dan iseħħ. Nirringrazzjakom ilkoll, talli emmnu f'dan l-eżerċizzju, talli ġġieldu għall-Ewropa, talli ffaċċjaw iċ-ċiniċi.

Eħfef li tkun ċinika, li tkun populista, li nħarsu ’l ġewwa imma għandna nikxef il-populiżmu, iċ-ċiniżmu u, in-nazzjonaliżmu għal dak li huma: tama falza mibjugħa minn min ma għandux tweġibiet. Dawk li jibżgħu ssawwar it-triq iebsa u twila tal-progress.

L-Ewropa qatt ma beżgħet. Issa wasal iż-żmien li nżidu u mhux pass lura.

Għal darb'oħra ninsabu f'mument li jiddefinixxi l-integrazzjoni Ewropea u l-ebda suġġeriment għal bidla m'għandu jkun offlimits. Ikun xi jkun il-proċess meħtieġ sabiex naslu hemm għandu jiġi mħaddan.

Bħala student, involvejt ruħi fil-politika għax nemmen li l-post tal-ġenerazzjoni tiegħi kien l-Ewropa. Jien xorta nemmen. Ma naraw l-ebda Ewropa antika u ġdida. Ma naraw l-ebda Stati kbar u żgħar. Nifhmu li l-ideat huma akbar mill-ġeografija.

Dak is-sentiment, 18-il sena ilu, meta 10 pajjiżi inkluż tiegħi, ssieħbu fl-UE huwa mument li jibqa’ miegħi għal dejjem. Għaddajna s-sekondi sa nofs il-lejl fl-Ewwel ta’ Mejju u kont tħoss il-ferħ, it-tama, il-passjoni li biha jemmnu n-nies. In-nies illum fl-Ukrajna, fil-Ġeorġja, fil-Moldova u għadhom fil-Balkani tal-Punent qed iħarsu lejna bl-istess sens ta’ skop. Ovvjament, kull pajjiż irid jimxi fuq it-triq tiegħu, imma m’għandniex nibżgħu nisfruttaw il-qawwa tal-Ewropa biex tibdel il-ħajja tan-nies għall-aħjar, bħalma għamel għal pajjiżna.

Fl-aħħar nett, aħna miġbura hawn f’Jum l-Ewropa, matul is-sena ddedikata liż-żgħażagħ, fis-sede tal-Parlament Ewropew, fi Strasburgu. M'hemm imkien aktar simboliku tal-qawwa tad-demokrazija, tal-qawwa tal-Ewropa li tagħmel il-pass li jmiss, flimkien.

Dan huwa l-mument biex titwieġeb is-sejħa tal-Ewropa. Dan huwa żmienna.

Grazzi.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.
reklam

Trending