Kuntatt magħna

Parlament Ewropew

Ir-regoli tal-UE jġiegħlu aktar trasparenza fiskali fuq il-kumpaniji multinazzjonali

SHARE:

ippubblikat

on

Minn Ottubru 2021, il-Panama tinsab fuq il-lista tal-UE ta’ ġurisdizzjonijiet mhux kooperattivi għal skopijiet ta’ taxxa.

Kumpaniji multinazzjonali se jkollhom jiżvelaw pubblikament kemm iħallsu taxxa f'kull pajjiż tal-UE, li se jżid l-iskrutinju tal-prattiki tat-taxxa tagħhom, Soċjetà.

Fil-11 ta’ Novembru l-MPE se jivvutaw dwar ftehim provviżorju mal-Kunsill li jobbliga lill-kumpaniji bi dħul annwali ta’ aktar minn €750 miljun u b’operazzjonijiet f’aktar minn pajjiż wieħed biex jiddikjaraw il-profitti li jkunu għamlu, it-taxxa fuq id-dħul korporattiva mħallsa u l- numru ta’ impjegati f’kull pajjiż tal-UE għas-sena finanzjarja preċedenti.

Il-kumpaniji se jkollhom ukoll jippubblikaw dettalji dwar il-profitti, l-istaff u t-taxxi tagħhom f’xi pajjiżi mhux tal-UE, inklużi pajjiżi li ma jikkooperawx mal-UE dwar kwistjonijiet ta’ taxxa u dawk li ma jissodisfawx l-istandards kollha iżda kkommettew ruħhom li jirriformaw. L-UE żżomm listi tal-ġurisdizzjonijiet fiż-żewġ kategoriji, li tirrevedi regolarment.

L-għan tar-regoli l-ġodda huwa li jitfgħu aktar dawl fuq fejn il-multinazzjonali jħallsu t-taxxi u jagħmluha aktar diffiċli għalihom biex jevitaw li jħallsu s-sehem ġust tagħhom.

Għaliex it-trasparenza tat-taxxa hija importanti

Il-MPE ilhom jappellaw għall-introduzzjoni ta’ rappurtar pubbliku pajjiż b’pajjiż mill-kumpaniji peress li għadd ta’ skandli f’nofs is-snin 2010 żvelaw li ħafna kumpaniji multinazzjonali jaqilbu l-profitti lejn pajjiżi fejn jista’ jkollhom ftit impjegati u operazzjonijiet, iżda fejn igawdu minn taxxa preferenzjali. trattament.

Fil-prattika dan ifisser li l-kumpaniji multinazzjonali jħallsu inqas taxxa għad-detriment tal-pajjiżi li qed jitħabtu biex jiffinanzjaw l-investiment jew il-benefiċċji soċjali.

reklam

It-trasparenza mtejba għandha twassal biex kumpaniji kbar jiffaċċjaw aktar mistoqsijiet dwar l-approċċ tagħhom għall-ħlas tat-taxxi.

Żmien twil fit-teħid

Il-Parlament Ewropew għamel rakkomandazzjonijiet fl-2015 għal regoli li jobbligaw lill-kumpaniji jiżvelaw profitti u taxxi għal kull pajjiż. Il-Kummissjoni Ewropea pproponiet leġiżlazzjoni fl-2016, iżda filwaqt li l-Parlament adotta l-pożizzjoni tiegħu f'Lulju 2017, il-progress fil-fajl fil-Kunsill tal-Ministri kien bil-mod u n-negozjati bejn il-koleġiżlaturi bdew biss fl-2021. Intlaħaq ftehim provviżorju f'Ġunju 2021.

"Dan ir-riżultat huwa suċċess kbir għall-Parlament Ewropew, peress li kien il-Parlament Ewropew li talab dan u ġabu fuq il-mejda," qal il-membru Awstrijak tal-S&D. Evelyn Regner (S&D, l-Awstrija), wieħed mill-MPE li qed jinnegozja f'isem il-Parlament fi kummenti dwar il-ftehim provviżorju. Qalet li r-regoli huma importanti għaċ-ċittadini peress li jistgħu jġibu aktar ġustizzja fiskali dwar fejn jitħallsu t-taxxi.

Ir-regoli l-ġodda mhux se jġiegħel lill-multinazzjonali jiżvelaw il-profitti u t-taxxi tagħhom f’kull pajjiż madwar id-dinja: il-kumpaniji xorta se jitħallew jiżvelaw ċifri aggregati għal pajjiżi li mhumiex membri tal-UE u mhux fil-listi tal-UE ta’ pajjiżi mhux koperattivi u ta’ pajjiżi li kkommettew ruħhom għal riforma tat-taxxa. Madankollu, in-negozjaturi tal-Parlament jgħidu li r-regoli jistgħu jissaħħu aktar wara li l-Kummissjoni twettaq reviżjoni tal-impatt tal-leġiżlazzjoni mill-inqas erba’ snin wara l-implimentazzjoni tagħha.

"Hu biss il-bidu ta' vjaġġ, mhux it-tmiem... Dan huwa tragward, minn din l-art mirbuħa nistgħu nkomplu nimxu 'l quddiem," qal membru Spanjol ta' S&D Iban García del Blanco, l-MEP l-ieħor li nnegozja f'isem il-Parlament.

Sir af aktar 

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending