Kuntatt magħna

Enerġija nukleari

Ir-Reatturi Modulari Żgħar ma jsolvux il-ħafna problemi tan-nukleari, jgħidu l-NGOs

SHARE:

ippubblikat

on

Hekk kif il-Kummissjoni Ewropea qed tipprepara biex tniedi l-alleanza industrijali tagħha għar-Reatturi Modulari Żgħar (SMRs) fis-6 ta' Frar, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jenfasizzaw l-ispejjeż għoljin u l-progress bil-mod, u jagħmlu din it-teknoloġija distrazzjoni riskjuża għall-klima.

L-Unjoni Ewropea (UE) għandha tikkonċentra l-isforzi tagħha fuq soluzzjonijiet klimatiċi li diġà qed jaħdmu biex inaqqsu l-emissjonijiet malajr, aktar milli esperimenti għaljin.

Davide Sabbadin, Deputat Maniġer għall-Klima u l-Enerġija fl-EEB, qal:

“Fil-ġlieda ddisprata tagħha għas-sopravivenza, l-industrija nukleari Ewropea qed titlob għall-appoġġ pubbliku għall-SMRs, iżda nukleari fuq skala iżgħar mhux se tbiddel l-ekonomija fqira tal-investimenti fl-enerġija atomika. Lanqas biss nafu kemm se tieħu żmien biex jinbnew SMRs, peress li t-tentattivi preċedenti kollha ġew skrappjati. Għaliex l-UE għandha tinvesti f'alternattivi għaljin fuq soluzzjonijiet klimatiċi eżistenti? Kull ewro moħli fuq proġetti nukleari jista’ jgħin biex jissostitwixxi l-fjuwils fossili aktar malajr u orħos jekk minflok jiġi investit f’enerġija rinnovabbli, grids, u ħażna tal-enerġija.”

Bħal alleanzi oħra tal-industrija mrawma mill-Kummissjoni, l-iskop tal-alleanza l-ġdida tal-SMR huwa li tlaqqa’ flimkien gvernijiet, atturi tal-industrija, u partijiet interessati li jfittxu li jaċċelleraw l-iżvilupp tal-industrija tal-SMR. Madankollu, it-tnedija ta' din l-alleanza tindika bidla perikoluża ta' direzzjoni għall-istituzzjonijiet tal-UE mqanqla mis-sejħiet dejjem jiżdiedu tal-industrija nukleari għal finanzjament pubbliku u appoġġ amministrattiv.

Minkejja l-hype, l-SMRs bħalissa ma jwieġbu l-ebda waħda mill-problemi fundamentali tal-industrija:

  • Għali wisq: F'termini relattivi, l-ispejjeż tal-kostruzzjoni għall-SMRs huma ogħla milli għal impjanti nukleari kbar minħabba l-produzzjoni baxxa tagħhom tal-elettriku.
  • Teknoloġija mhux ippruvata: Anki l-aktar disinji sempliċi użati llum fis-sottomarini mhux se jkunu disponibbli fuq skala sa l-aħħar għaxar snin li ġejjin, jekk xejn. B'kont meħud tal-kurva tat-tagħlim tal-industrija nukleari, medja ta' 3,000 SMR trid tinbena sabiex tkun finanzjarjament vijabbli.
  • Soluzzjoni klimatika ineffettiva: Skond l-aħħar Rapport tal-IPCC ippubblikata f'Marzu 2023, l-enerġija nukleari hija waħda miż-żewġ għażliet ta' mitigazzjoni l-inqas effettivi (flimkien mal-Qbid u l-Ħżin tal-Karbonju).
  • Problema tal-iskart: Disinji SMR kurrenti joħolqu 2-30 darba aktar skart radjuattiv jeħtieġu ġestjoni u rimi minn impjanti nukleari konvenzjonali.
  • Interessi ġeostrateġiċi: Diversi pajjiżi tal-UE jiddependu fuq it-teknoloġija u l-fjuwil nukleari fornuti minn Rosatom tal-istat tar-Russja. Qlib mill-importazzjoni ta' fjuwils fossili Russi għal Teknoloġija tal-enerġija nukleari Russa ma jaqdix l-interessi tas-sigurtà tal-enerġija tal-UE bl-inqas. 

Impriżi nukleari ġodda jieħdu ħin u riżorsi li sempliċement m'għandniex għalfejn nindirizzaw il-kriżi tal-klima. Id-devjazzjoni tal-attenzjoni mill-effiċjenza enerġetika u s-sorsi rinnovabbli li jintużaw aktar malajr għal teknoloġiji għaljin u sperimentali jirriskja li l-Ewropa timbotta aktar milli tissodisfa l-impenji klimatiċi tagħha taħt il-Ftehim ta’ Pariġi. 

Ix-xjenza hija ċara u trid tiggwida l-politika tal-UE dwar il-klima. Fl-20 paġna tal-Bord Konsultattiv Xjentifiku Ewropew dwar it-Tibdil fil-Klima tirrapporta ddedikati għad-diversi "lievi" li l-UE tista' tuża biex trażżan l-emissjonijiet tal-karbonju fis-settur tal-enerġija, m'hemmx referenza waħda għal nukleari jew SMRs. 

reklam

L-Uffiċċju Ambjentali Ewropew (EEB) huwa l-akbar netwerk Ewropew ta' NGOs ambjentali.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending