Kuntatt magħna

Politics

Ġimgħa li ġejja: 'Id-demokrazija hija wisq prezzjuża għal attitudni ta' mossa mgħaġġla u tkisser l-affarijiet' Jourová

SHARE:

ippubblikat

on

Din il-ġimgħa l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Věra Jourová se tippreżenta regoli ġodda dwar ir-reklamar politiku onlajn. Il-proposta l-ġdida se tiġi ppreżentata nhar il-Ħamis (25 ta’ Novembru). 

Waqt li tkellmet fis-Summit tal-Web ta’ Lisbona (2 ta’ Novembru) Jourová qalet li r-reklamar politiku diġitali attwali kien tellieqa mhux ikkontrollata ta’ metodi maħmuġin u opaki: “Irridu nagħtu l-buttuna ta’ tnaqqis, għax id-demokrazija tagħna hija prezzjuża wisq għal din il-mossa malajr u nkissru l-affarijiet. attitudni.”

Jourova qalet li meta niġu għall-metodi ta’ mira, irridu nagħlqu l-buttuna ta’ bil-mod: “Fejn niġu għal tekniki ta’ mikro-mira, huwa ċar li din hija kaxxa sewda, sempliċement ma nafux biżżejjed, ħlief meta jkollna il-ħarsa lejn il-kamra tal-magni permezz ta’ skandlu ieħor, jew permezz ta’ whistleblower.”

Il-viċi president jgħid li informazzjoni sensittiva dwar l-orjentazzjoni sesswali, ir-razza, ir-reliġjon jew il-fehmiet politiċi m’għandhiex tintuża għal skopijiet ta’ mira. Għandu jkun hemm ukoll trasparenza dwar tekniki ta' mira u ta' amplifikazzjoni. Il-proposta tal-Kummissjoni se tkopri l-katina tal-produzzjoni kollha biex tinkludi kumpaniji bħal Cambridge Analytica, l-industrija tat-teknoloġija tar-reklamar u oħrajn.

reklam

Mistoqsija dwar dak li ddiskutiet ma’ Frances Haugen meta ltaqgħu fis-summit, Jourova qalet li Haugen ħasbet li l-proposti tal-Kummissjoni sejrin fid-direzzjoni t-tajba, ħeġġet ukoll lill-UE biex tkun iebsa mal-pjattaformi l-kbar. 

Il-proposta dwar ir-reklamar politiku se tkun parti minn pakkett usa' dwar it-tisħiħ tad-demokrazija u l-integrità fl-elezzjonijiet: il-protezzjoni tal-integrità tal-elezzjonijiet u l-promozzjoni tal-parteċipazzjoni demokratika; reviżjoni tal-istatut dwar il-finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej; u emendi għad-direttivi dwar id-dritt taċ-ċittadini tal-UE li jivvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej u lokali. 

Kapitali Unjoni Swieq 

reklam

Kwistjonijiet oħra tal-Kummissjoni mressqa għal-laqgħa tal-kulleġġ ta' kull ġimgħa jinkludu diskussjoni dwar il-progress tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali, aġġornament dwar il-progress sena wara li ġie ppreżentat il-pjan ta' azzjoni tas-CMU. Se jkun hemm ukoll proposta għal punt ta’ aċċess uniku Ewropew (ESAP) għall-kumpaniji biex jiżvelaw informazzjoni finanzjarja u mhux finanzjarja. Dan se jiġi ppreżentat nhar il-Ħamis.

belarus

Il-punt l-ieħor se jkun aġġornament konġunt mir-Rappreżentant Għoli tal-UE, Josep Borrell u l-Viċi President Eżekuttiv Margaritas Schinas dwar is-sitwazzjoni fil-fruntiera esterna tal-UE mal-Belarus u l-possibbiltà ta’ sanzjonijiet kontra l-operaturi tat-trasport.

Kunsill

Il-Kunsill Affarijiet Ġenerali (ministri b'responsabbiltà għall-'Ewropa') se jiltaqa' llum biex jibda t-tħejjija għall-Kunsill Ewropew li se jsir bejn is-16 u s-17 ta' Diċembru 2021. Il-punti fuq l-aġenda jinkludu t-tħejjija għall-kriżijiet, aġġornament dwar it-tkabbir tal-UE u l-proċessi ta' assoċjazzjoni, reviżjoni tas-sitwazzjoni attwali tar-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Renju Unit u diskussjoni 'speċifika għall-pajjiż' fil-kuntest tad-djalogu annwali dwar l-istat tad-dritt, kif ukoll diskussjoni dwar il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni għall-2022.

Nhar it-Tlieta (24 ta' Novembru), il-Kunsill taż-ŻEE (l-Islanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja) se jiltaqa' biex jivvaluta l-adozzjoni tal-liġi tal-UE u l-mekkaniżmu finanzjarju li jħallsu bħala l-kontribut tagħhom għall-koeżjoni ekonomika u soċjali tal-UE. Huma se jkollhom ukoll dibattitu ta' politika dwar il-Politika Industrijali Ġdida u se jkollhom skambju informali ta' fehmiet dwar iċ-Ċina, il-Belarus u l-Boxla Strateġika fil-marġini. 

Is-summit ASEM (Asja-Ewropa) se jsir nhar il-Ħamis u l-Ġimgħa (26 ta' Novembru) ta' din il-ġimgħa.

Nhar il-Ħamis, il-Kunsill tal-Kompetittività tal-ministri responsabbli għas-suq intern u l-industrija se jiġi mistieden jadotta approċċ ġenerali kemm dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali kif ukoll l-Att dwar is-Swieq Diġitali. Il-Ministri se jorganizzaw ukoll dibattitu ta' politika dwar l-implimentazzjoni tal-pjan ta' rkupru għall-Ewropa. 

Nhar il-Ġimgħa, il-Kunsill tal-Kompetittività se jkompli b'fokus ta' riċerka, prinċipalment il-governanza futura taż-Żona Ewropea tar-Riċerka; u, l-ispazju, b'mod partikolari l-ġestjoni tat-traffiku spazjali, id-diskussjoni bla dubju se tikkunsidra wkoll l-attakk tal-missili kontra s-satelliti tar-Russja fuq wieħed mis-satellita tagħha stess, iżda meqjusa bħala turija tal-potenzjal tagħha li thedded is-satelliti Ewropej. 

Il-Plenarja u l-Kumitat tal-Parlament Ewropew ġimgħa bil-quddiem (grazzi, Parlament Ewropew)

Minħabba ż-żieda fil-każijiet tal-COVID-19, il-Konferenza tal-Presidenti ddeċidiet li tapprova l-proposta tal-President biex terġa’ tintroduċi l-parteċipazzjoni remota u l-votazzjoni għall-MEPs mit-22 ta’ Novembru.

Plenarja

Riforma tal-Politika tal-UE dwar l-Agrikoltura. Nhar it-Tlieta, il-MPE huma lesti li jagħtu d-dawl aħdar lill-Politika Agrikola Komuni (PAK) il-ġdida. Din il-PAK riformata għandha l-għan li tkun aktar ekoloġika, aktar ġusta, aktar flessibbli u trasparenti. Il-President tal-Kumitat għall-Agrikoltura u r-rapporteurs tal-Parlament se jorganizzaw konferenza stampa fis-13h. (dibattitu u votazzjoni it-Tlieta)

COP26 Patt dwar il-Klima. Wara l-ftehim milħuq fi Glasgow nhar is-Sibt 13 ta’ Novembru wara ġimgħatejn ta’ negozjati, il-MPE se jiddibattu l-eżitu tan-negozjati tal-COP26 nhar l-Erbgħa filgħodu.

COVID-19. Il-Parlament se jiddiskuti mal-Kummissjoni s-sitwazzjoni attwali, l-azzjoni futura tal-UE, u l-koordinazzjoni tal-miżuri tal-istati membri b'mod aktar effettiv, fid-dawl taż-żieda fil-każijiet tal-COVID-19 madwar l-UE. (It-Tnejn (22 ta' Novembru))

Sitwazzjoni fil-Belarus/Kap tal-Oppożizzjoni Sviatlana Tsikhanouskaya. Nhar l-Erbgħa f'12.00, il-mexxej tal-oppożizzjoni tal-Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya se tindirizza lill-MPE. It-Tlieta wara nofsinhar, il-MPE se jorganizzaw dibattitu separat mal-Kunsill u l-Kummissjoni dwar is-sigurtà u l-konsegwenzi umanitarji tas-sitwazzjoni fil-Belarus u fil-fruntiera tagħha mal-UE.

L-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali fis-Slovenja. Nhar l-Erbgħa (24 ta' Novembru), il-MPE se jivvalutaw il-libertà tal-midja u l-istat tad-demokrazija fis-Slovenja, kif ukoll id-dewmien tal-pajjiż fil-ħatra ta' rappreżentant għall-Uffiċċju tal-Prosekutur tal-UE.

Baġit tal-UE 2022. Il-MPE għandhom japprovaw il-ftehim bejn il-Parlament u n-negozjaturi tal-Kunsill dwar il-baġit tal-UE tas-sena d-dieħla, li jappoġġaw prijoritajiet bħas-saħħa, iż-żgħażagħ u l-azzjoni klimatika. Iċ-ċifri miftiehma huma ta' €169.5 biljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn u €170.6 biljun f'approprjazzjonijiet ta' ħlas. (dibattitu t-Tlieta, votazzjoni l-Erbgħa)

Debrief tas-Summit tal-UE ma' Charles Michel u Ursula von der Leyen. Il-plenarja ser tirrevedi l-Kunsill Ewropew tal-21-22 ta' Ottubru bil-Presidenti Michel u von der Leyen. Suġġetti li x'aktarx jitqajmu mill-MPE jinkludu r-rispons tal-UE għall-COVID-19, iż-żieda fil-prezzijiet tal-enerġija, u s-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt fl-UE (it-Tlieta).

kumitati

Swieq diġitali. Abbozz ta' liġi li għandu l-għan li jtemm il-prattiki inġusti minn pjattaformi kbar online (l-hekk imsejħa "gatekeepers") u li jippermetti lill-Kummissjoni timponi multi biex tissanzjona mġiba bħal din se jitressaq għal votazzjoni fil-Kumitat tas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (it-Tnejn). filgħaxija).

Aqsam dan l-artikolu:

Bijodiversità

Is-Summit Ewropew tan-Negozju u n-Natura li jissimplifika l-bijodiversità fin-negozju

ippubblikat

on

Illum (l-1 ta' Diċembru), dawk li jfasslu l-politika ta' livell għoli u mexxejja tan-negozju qed jiltaqgħu fil- Samit Ewropew dwar in-Negozju u n-Natura biex tiżdied l-azzjoni tan-negozju għan-natura qabel il-Konferenza kruċjali tan-NU dwar il-Bijodiversità (COP 15) fir-rebbiegħa tal-2022. Organizzata mill- EU [protett bl-email] Pjattaforma tal-Kummissjoni Ewropea u msieħba oħra, is-summit għandu l-għan li jsaħħaħ il-moviment dejjem jikber ta’ kumpaniji madwar l-Ewropa u lil hinn li qed ipoġġu n-natura u n-nies fiċ-ċentru tal-istrateġiji ta’ rkupru tagħhom.

Il-Viċi President Eżekuttiv tal-Patt Ekoloġiku Ewropew Frans Timmermans qal: “Filwaqt li l-kriżi tal-klima hija ttrattata b’urġenza, il-kriżi tal-bijodiversità u t-theddida tal-ekoċidju għadhom ma telgħux biżżejjed fuq l-aġenda globali. In-negozji jirrikonoxxu dejjem aktar l-urġenza li jaġixxu u nappella biex ikunu leħinhom dwar ir-riskji tat-telf tal-bijodiversità. Ir-restawr tar-relazzjoni tagħna man-natura se jevita t-telf ekonomiku, jiġġenera impjiegi ġodda, u jiżgura pjaneta abitabbli għall-ġenerazzjonijiet futuri.”

Il-Kummissarju għall-Ambjent, l-Oċeani u s-Sajd Virginijus Sinkevičius qal: “In-negozji huma lieva kruċjali fil-bidla fis-sistema kollha li jeħtieġ li sseħħ jekk irridu jkollna klima stabbli u pjaneta ħajja fejn kulħadd jista’ jirnexxi. Jiena noqgħod fuqhom biex imexxu l-ambizzjoni għal Qafas Globali tal-Bijodiversità li għandu jkun miftiehem fil-Bijodiversità COP15, b'finanzjament akbar tal-bijodiversità u integrazzjoni suffiċjenti tal-bijodiversità fis-setturi kollha.”

Is-summit jinkludi negozji ta’ quddiem u istituzzjonijiet finanzjarji li jaqsmu esperjenzi, eżempji tal-aħjar prattika u inizjattivi li għandhom l-għan li jintegraw il-kapital naturali u l-bijodiversità fit-teħid tad-deċiżjonijiet korporattivi, u jħeġġeġ lil oħrajn biex jingħaqdu. L-avveniment jistieden firmatarji ġodda għall- Finanzi għall-Bijodiversità Wegħda jistieden lill-mexxejja globali biex ireġġgħu lura t-telf tan-natura f'dan id-deċennju u jimpenjaw ruħhom li jipproteġu u jirrestawraw il-bijodiversità permezz tal-attivitajiet finanzjarji u l-investimenti tagħhom. Dawn il-firmatarji ġodda se jagħtu spinta lill-grupp ta’ 75 istituzzjoni finanzjarja li jirrappreżentaw €12-il triljun assi. Aktar informazzjoni tinsab fil- oġġett aħbarijiet.

reklam

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari

Kummissjoni Ewropea

Idroġenu: L-Industrija tal-Ewropa qed tmexxi proġetti tal-idroġenu fuq skala massiva

ippubblikat

on

L-Alleanza Ewropea tal-Idroġenu Nadif ħabbret pipeline ta' proġetti li l-industrija Ewropea qed twettaq biex tintroduċi l-ekonomija Ewropea tal-idroġenu fuq skala kbira. B'aktar minn 750 proġett, il-pipeline huwa xhieda tad-daqs u d-dinamiżmu tal-industrija Ewropea tal-idroġenu. Il-proġetti jvarjaw minn produzzjoni nadifa tal-idroġenu għall-użu tagħha fl-industrija, il-mobilità, l-enerġija u l-bini. Dawn jinsabu fl-erba' kantunieri kollha tal-Ewropa. L-għan tal-pipeline tal-proġetti huwa li jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-proġetti tal-idroġenu, li jippromwovi l-emerġenza ta’ industrija tal-idroġenu Ewropea billi jippermetti n-netwerking u t-tlaqqigħ, biex jipproteġu proġetti u jagħtuhom viżibilità inkluż ma’ investituri potenzjali. 

Il-Kummissarju għas-Suq Intern Thierry Breton qal: “L-idroġenu nadif għandu rwol ewlieni fit-tranżizzjoni ekoloġika tal-industrija Ewropea tagħna. Ir-riċetta tagħna biex nappoġġaw l-użu fuq skala kbira ta’ teknoloġiji nodfa tal-idroġenu sal-2030 tikkonsisti f’investiment, qafas regolatorju ta’ appoġġ, u t-trawwim ta’ sħubija bejn l-industrija, il-gvernijiet u s-soċjetà ċivili. Permezz tal-Alleanza Ewropea tal-Idroġenu Nadif, żviluppajna pipeline ta' proġetti ta' investiment innovattivi u vijabbli tul il-katina tal-valur tal-idroġenu, li qed nippubblikaw illum. Aktar minn 600 proġett huma ppjanati li jibdew joperaw sal-2025. Ninsab kunfidenti li dawn l-innovazzjonijiet rivoluzzjonarji se jgħinuna nilħqu l-objettivi tagħna tat-tibdil fil-klima, insaħħu r-reżiljenza industrijali u t-tmexxija teknoloġika tagħna, u jikkontribwixxu għall-ħolqien tal-impjiegi.”

il Alleanza Ewropea għall-Idroġenu Nadif twaqqfet mill-Kummissjoni f'Lulju 2020, b'appoġġ għall- Strateġija tal-UE dwar l-Idroġenu, bl-għan li jiġi stimulat it-tnedija ta' produzzjoni u użu nadif ta' idroġenu fl-Ewropa. Waħda mill-kompiti ewlenin tagħha hija li tiżviluppa aġenda ta 'investiment u pipeline ta' proġetti ta 'investiment ippreżentati llum matul il- Forum tal-Idroġenu. L-Alleanza ppubblikat ukoll rapport li jidentifika l-ostakli għall-użu ta' idroġenu nadif u miżuri ta' mitigazzjoni possibbli. Bħalissa għandha aktar minn 1500 membru. Il- Pipeline tal-proġetti tal-Alleanza huwa bbażat fuq ġabra ta’ proġetti minn membri tal-Alleanza Ewropea tal-Idroġenu Nadif li sussegwentement ġew evalwati mill-Kummissjoni kontra sett ta’ kriterji definiti sew, inkluż it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra, id-daqs minimu u l-maturità tal-proġett. Il-pipeline huwa tfittxija skond it-tip tal-proġett, il-post, il-kumpanija u d-data tal-bidu. Aktar informazzjoni dwar l-Alleanza hawn.

reklam

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari

erasmus +

Edukazzjoni: baġit rekord ta' €272 miljun biex jappoġġja alleanzi bejn universitajiet Ewropej

ippubblikat

on

Il-Kummissjoni ħabbret sejħa ġdida għall-proposti tal-Erasmus+ biex tappoġġja l-implimentazzjoni ulterjuri tal-inizjattiva “Universitajiet Ewropej”. B’baġit totali ta’ €272 miljun, is-sejħa 2022 għall-universitajiet Ewropej Erasmus + se tintemm fit-22 ta’ Marzu, 2022. Margaritis Schinas, viċi president inkarigat mill-istil ta’ ħajja Ewropew, qalet: “Grazzi għal mudelli innovattivi u diversifikati ta’ integrati fit-tul. kooperazzjoni, l-universitajiet Ewropej jippromwovu valuri Ewropej komuni u identità Ewropea msaħħa, u jgħinu lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jiksbu qabża konsiderevoli f’termini ta’ kwalità, prestazzjoni, attrazzjoni u kompetittività internazzjonali.

Din is-sejħa hija pass essenzjali fl-appoġġ tal-edukazzjoni ogħla għal futur sostenibbli, reżiljenti u ta’ suċċess. Mariya Gabriel, Kummissarju responsabbli għall-innovazzjoni, ir-riċerka, il-kultura, l-edukazzjoni u ż-żgħażagħ, qalet: "Illum, qed ngħinu aktar lill-universitajiet Ewropej biex isaħħu s-sħubijiet tagħhom bejn istituzzjonijiet ta' edukazzjoni ogħla jew biex joħolqu oħrajn ġodda, billi jiġbru flimkien is-saħħiet tagħhom. Universitajiet Ewropej b'saħħithom huma ta' benefiċċju f'ħafna modi: jgħammru lill-istudenti, lill-persunal u lir-riċerkaturi tagħhom bil-ħiliet li għandhom bżonn biex jissodisfaw il-ħtiġijiet tas-soċjetà tal-lum Universitajiet Ewropej b'saħħithom huma essenzjali wkoll għall-iżvilupp ta' sens qawwi ta' appartenenza għall-Ewropa, irawwem l-iżvilupp reġjonali u jagħmlu l-Ewropa aktar kompetittiva u attraenti. fix-xena dinjija”.

L-universitajiet Ewropej jappoġġjaw kooperazzjoni sistemika, strutturali u sostenibbli bejn diversi istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla madwar l-Ewropa, li jkopru l-missjonijiet kollha tagħhom: edukazzjoni, riċerka, innovazzjoni u servizzi lis-soċjetà. Filwaqt li tibni fuq is-suċċess tas-sejħiet pilota mnedija fl-2019 u l-2020, appoġġjati minn Orizzont 2020 għad-dimensjoni tar-riċerka tagħhom, is-sejħa tal-2022 għandha l-għan li tiffaċilita l-kontinwazzjoni tal-isforzi ta’ kooperazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja diġà impenjati fi sħubijiet avvanzati fil-livell istituzzjonali, bħal dawk magħżula taħt is-sejħa tal-Universitajiet Ewropej Erasmus + 2019. Se joffri l-possibbiltà li jinħolqu alleanzi kompletament ġodda. L-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja għandhom ukoll l-opportunità li jingħaqdu ma' alleanzi eżistenti. Għal din is-sejħa l-ġdida tal-2022, il-pajjiżi tal-proċess ta’ Bolonja li mhumiex assoċjati mal-programm Erasmus+ huma mistiedna jingħaqdu mal-alleanzi bħala msieħba assoċjati.

reklam

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari
reklam
reklam

Trending