Kuntatt magħna

Bank Ewropew

Nixprunaw il-kompetittività Ewropea, l-istabbiltà u t-tmexxija fil-klima – Il-Grupp BEI jinvesti €88 biljun fl-2023

SHARE:

ippubblikat

on

  • Il-Grupp tal-BEI ffirma €88 biljun f'finanzjament għal aktar minn 900 proġett b'impatt għoli f'oqsma ta' politika ewlenin bħall-infrastruttura tat-trasport u l-mobilità urbana, l-enerġija u l-ilma, id-diġitalizzazzjoni, it-teknoloġiji ġodda, l-innovazzjoni, il-kura tas-saħħa, l-akkomodazzjoni affordabbli, l-edukazzjoni u l-appoġġ lill-SMEs
  • Rekord ta’ €49 biljun investiti fil-finanzi ekoloġiċi u aktar minn €21 biljun investiti fis-sigurtà tal-enerġija 

Fl-2023, il-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment iffirma kuntratti ġodda ta’ finanzjament għal kważi EUR 88 biljun għal proġetti b’impatt għoli fil-prijoritajiet tal-politika tal-UE, inklużi l-azzjoni klimatika, l-infrastruttura sostenibbli, u l-kura tas-saħħa, ħabbret illum il-President tal-BEI Nadia Calviño fi Brussell.

“Matul l-Ewropa, il-Grupp tal-BEI qed iwettaq il-prijoritajiet tal-UE: isaħħaħ il-kompetittività Ewropea u t-tmexxija tal-UE fit-teknoloġiji ekoloġiċi, u jgħin biex jiġi żgurat futur aktar sigur għan-nies madwar l-Unjoni u madwar id-dinja,” qal il-President Calviño.

“Il-Grupp żamm il-wegħdiet tiegħu. Huwa laħaq u qabeż il-miri tiegħu fuq firxa ta' prijoritajiet ewlenin tal-UE. Dan se jissarraf f'benefiċċji tanġibbli għalina lkoll, minn ilma tax-xorb aktar sikur għal trasport pubbliku mtejjeb, minn aċċess aħjar għal vaċċini għal aktar kopertura mobbli 5G, mill-ħolqien tal-impjiegi u ż-żieda fil-kompetittività għas-sigurtà u l-effiċjenza tal-enerġija, " żiedet tgħid.

B'€349 biljun ta' investiment ekoloġiku mobilizzat mill-2021, il-Grupp jinsab fit-triq it-tajba biex jilħaq l-għan ta' €1 triljun ta' finanzjament ekoloġiku appoġġjat sa tmiem id-deċennju. €49 biljun ġew iffinanzjati direttament għall-azzjoni klimatika u s-sostenibbiltà ambjentali fl-2023, żieda minn €38 biljun fl-2022.

Fl-2023, l-investimenti tal-Bank kienu jinkludu aktar minn €21 biljun bħala parti minn REPowerEU, an initiative designed to reduce Europe’s dependence on fossil fuel and accelerate the green transition. The electricity generation capacity financed will be able to power 13.8 million households.

F'sena kkaratterizzata minn instabbiltà dejjem tikber madwar id-dinja, il-BEI Global, il-fergħa ddedikata tal-Grupp għall-investimenti barra mill-UE, ipprovda aktar minn €8.4 biljun għal proġetti, li kważi nofshom marru għall-pajjiżi l-inqas żviluppati u stati fraġli tad-dinja. B'mod ġenerali, il-finanzjament Globali tal-BEI mmobilizza €27 biljun ta' investimenti taħt l-inizjattiva tal-UE Global Gateway, qabel iż-żmien skedat biex jilħaq €100 biljun taħt il-programm sal-2027. Minbarra kważi €2 biljun ta' għajnuna lill-Ukrajna mill-invażjoni tar-Russja, fl-2023 il- Il-Bank stabbilixxa l-Fond EU4U, appoġġat mill-Istati Membri u l-Kummissjoni Ewropea, biex ikompli jsaħħaħ ir-reżiljenza ekonomika u r-rikostruzzjoni fl-Ukraina.

Il-Grupp tal-BEI investa €19.8 biljun fl-innovazzjoni u €20 biljun biex jappoġġja intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u midcaps. Dan l-aktar grazzi għall-investiment mill-Fond Ewropew għall-Investiment, il-fornitur speċjalizzat tal-Grupp tal-BEI ta’ finanzjament tar-riskju, li s-sena l-oħra ffirma qrib il-€15-il biljun ta’ investimenti. Dan jinkludi EUR 1 biljun taħt l-Inizjattiva taċ-Ċampjins Ewropej tat-Teknoloġija biex jiżdiedu negozji ġodda f'teknoloġiji li jfixklu u tittejjeb il-kompetittività tal-Ewropa. Fost investimenti oħra ffukati fuq l-innovazzjoni, il-benefiċjarji tal-finanzjament tal-Grupp tal-BEI inkludew 19-il proġett ta’ intelliġenza artifiċjali. "Fi żmien ta' kundizzjonijiet diffiċli għall-investiment, il-Grupp tal-BEI huwa lest li jaqdi r-rwol kontroċikliku tiegħu, li jikkumplimenta l-baġit tal-UE u jappoġġa lill-Istati Membri tal-UE u lill-ekonomiji tagħna, u jwieġeb għal domanda qawwija madwar l-Ewropa, notevolment mis-settur privat," qal il-President Calviño.

reklam

“Imma nafu li l-isfidi li niffaċċjaw jitolbu sforz akbar ħafna, u nistgħu ngħinu lill-Ewropa tagħmel eżattament dan. Din il-ġimgħa biss, il-Grupp tal-BEI qed iħabbar proġetti ġodda fl-Iżvezja, ir-Rumanija, l-Italja, Spanja, Franza, il-Polonja, il-Litwanja u l-Bulgarija biex jappoġġjaw teknoloġiji ħodor ġodda minn stazzjonijiet tal-iċċarġjar għall-ferroviji, manifattura tal-azzar aħdar u soluzzjonijiet solari.”

Il-finanzjament tal-Grupp fl-2023 huwa mistenni li jappoġġja madwar €320 biljun f'investiment, jilħaq 400,000 kumpanija u jappoġġa 5.4 miljun impjieg. Aktar minn 45 % tal-finanzjament tal-Grupp ġewwa l-UE mar biex jappoġġja r-reġjuni ta' koeżjoni, bi kważi 20 % jmorru għal reġjuni inqas żviluppati fl-UE, fejn il-prodott domestiku gross per capita huwa inqas minn 75 % tal-medja tal-UE. Il-Grupp se jħabbar tqassim pajjiż b'pajjiż tar-riżultati tiegħu tal-2023 fl-1 ta' Frar 2024.

“Il-Grupp tal-BEI jġib valur għal kull pajjiż u kull settur tal-ekonomija tal-UE. Nagħtu kontribut qawwi għall-innovazzjoni, l-inklużjoni, is-sigurtà ekonomika u l-kompetittività fil-kontinent tagħna, u niżguraw li naħdmu ma’ msieħba kullimkien biex inżidu l-impatt tax-xogħol komuni tagħna,” qal il-President Calviño.

Test tad-diskors tal-President Calviño u, live stream

Dokumenti ta' sostenn u data

Il-Bank Ewropew tal-Investiment huwa l-istituzzjoni tas-self fit-tul tal-Unjoni Ewropea proprjetà tal-Istati Membri tagħha. Jiffinanzja investiment sod li jikkontribwixxi għall-għanijiet tal-politika tal-UE, inkluża tranżizzjoni globali ġusta għan-newtralità klimatika.

The European Investment Fund (EIF) is part of the European Investment Bank Group. Its central mission is to support Europe’s micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) by helping them to access finance. The EIF designs and develops venture and growth capital, guarantees and microfinance instruments that specifically target this market segment. In this role, the EIF contributes to the pursuit of key EU policy objectives such as competitiveness and growth, innovation and digitalisation, social impact, skills and human capital, climate action and environmental sustainability, and more.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending