Kuntatt magħna

Enerġija

Il-Kummissjoni tapprova skema Latvjana biex tappoġġja kumpaniji li jużaw ħafna enerġija

SHARE:

ippubblikat

on

Il-Kummissjoni Ewropea approvat, skont ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-istat, skema Latvjana biex tikkumpensa parzjalment lill-utenti li jużaw ħafna enerġija għal ħlasijiet imħallsa biex isostni l-finanzjament tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli. L-iskema tieħu post skema preċedenti li fiha approvat il-Kummissjoni jista 2017 u li skada fil-31 ta’ Diċembru 2020. Taħt l-iskema preċedenti, kumpaniji attivi fil-Latvja f’setturi li kienu partikolarment elettrointensivi u aktar esposti għall-kummerċ internazzjonali kienu intitolati għal tnaqqis sa massimu ta’ 85 % tal-appoġġ għall-finanzjament tas-soprataxxa tal-elettriku. għall-produzzjoni tal-elettriku rinnovabbli. Il-Latvja nnotifikat lill-Kummissjoni bl-introduzzjoni mill-ġdid tal-iskema sal-31 ta’ Diċembru 2021 b’xi modifiki u baġit provviżorju ta’ €7 miljun għall-2021.

L-iskema notifikata tinkludi l-bidliet li ġejjin meta mqabbla mal-iskema preċedenti: (i) l-estensjoni tal-lista ta’ setturi li huma intitolati għat-tnaqqis fuq is-surcharge; u (ii) sabiex jitqiesu l-konsegwenzi ekonomiċi tat-tifqigħa tal-koronavirus, it-tnaqqis tar-rekwiżit tal-elettrointensità u l-possibbiltà għall-kumpaniji li daħlu f’diffikultajiet mill-1 ta’ Jannar 2020 sat-30 ta’ Ġunju 2021 li jibqgħu eliġibbli biex jirċievu appoġġ taħt l-iskema.

Il-Kummissjoni vvalutat l-iskema notifikata skont ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-istat, b’mod partikolari, il-Linji Gwida tal-2014 dwar l-għajnuna mill-istat għall-ħarsien ambjentali u l-enerġija, li jippermettu lill-istati membri jagħtu tnaqqis minn kontribuzzjonijiet għall-finanzjament tal-produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli taħt ċerti kundizzjonijiet. L-għan huwa li jiġi evitat li kumpaniji li huma partikolarment affettwati minn kontribuzzjonijiet bħal dawn jitpoġġew fi żvantaġġ kompetittiv sinifikanti. Notevolment, dan jikkonċerna utenti li jużaw ħafna enerġija f'setturi li huma partikolarment intensivi fl-enerġija u/jew esposti għall-kompetizzjoni internazzjonali.

Il-Kummissjoni sabet li, taħt l-iskema, il-kumpens se jingħata biss lil kumpaniji li jużaw ħafna enerġija esposti għall-kummerċ internazzjonali, f'konformità mar-rekwiżiti tal-Linji Gwida. Barra minn hekk, il-miżura se tippromwovi l-għanijiet tal-enerġija u l-klima tal-UE stabbiliti fil- Ftehim Ekoloġiku Ewropew mingħajr distorsjoni tal-kompetizzjoni bla bżonn. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-iskema hija konformi mar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-istat. Il-verżjoni mhux kunfidenzjali tad-deċiżjoni se tkun disponibbli taħt in-numru tal-każ SA.61149 fil- reġistru tal-għajnuna mill-istat dwar il-Kummissjoni kompetizzjoni websajt ladarba kwalunkwe kwistjoni ta ’kunfidenzjalità tkun ġiet solvuta.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending