Kuntatt magħna

Politics

Sejħa għal trasparenza sħiħa għar-reklami politiċi

SHARE:

ippubblikat

on

Nhar it-Tlieta, 27 ta’ Frar, il-membri tal-Parlament Ewropew se jadottaw regolament dwar it-trasparenza u l-immirar tar-reklamar politiku, li jagħti s-setgħa lill-votanti biex jieħdu deċiżjonijiet infurmati f’ambjent aktar sikur waqt l-elezzjonijiet. Ir-regolament il-ġdid għandu l-għan li jżid it-trasparenza fil-kampanji politiċi, kemm online kif ukoll offline, u li jevita diżinformazzjoni u interferenza barranija.

L-adozzjoni tar-regolament il-ġdid hija rebħa kbira għas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew li inkludew b’suċċess repożitorju għal reklami politiċi online. L-S&Ds żguraw ukoll li komunikazzjoni purament privata tibqa' barra mill-kamp ta' applikazzjoni tar-regolament.

Maria-Manuel Leitao-Marques, ix-shadow rapporteur S&D dwar 'Trasparenza u l-mira tar-reklamar politiku', qal:

“B’dawn ir-regoli l-ġodda, aħna nimmiraw li niżguraw li l-elezzjonijiet kollha madwar l-UE jkunu aktar trasparenti u li nikkontrattakkaw id-diżinformazzjoni u l-interferenza barranija. Qed nagħmluha faċli għaċ-ċittadini biex jirrikonoxxu reklami politiċi, biex jifhmu min hemm warajhom, u biex ikunu jafu jekk irċevewx reklam immirat sabiex ikunu f’pożizzjoni aħjar biex jagħmlu għażliet infurmati.

“Is-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew żguraw b’suċċess it-twaqqif ta’ repożitorju pubbliku Ewropew għar-riklami politiċi online. Ir-repożitorju se jkun fih kopji tar-reklami onlajn u informazzjoni dettaljata dwar l-identità tal-isponsors, l-ammont minfuq fuq il-kampanja, u l-metriċi tal-impenn.

“L-indħil barrani fil-proċessi elettorali x’aktarx li jkompli. Dan jirrappreżenta theddida severa għas-sigurtà tal-UE u l-istati membri tagħha. F’dan il-kuntest, l-S&Ds imbuttaw biex jintroduċu projbizzjoni fuq il-finanzjament ta’ reklamar politiku fl-UE minn sponsors li huma ċittadini mhux tal-UE, jew mhux residenti jew stabbiliti fl-UE tliet xhur jew inqas qabel proċess elettorali jew referendum.”

Ir-regoli l-ġodda se jidħlu fis-seħħ fl-2025, ħlief għall-provvediment mhux diskriminatorju ta’ reklamar politiku transkonfinali li diġà se japplika matul l-elezzjonijiet tal-UE.

Ir-repożitorju onlajn se jiġi stabbilit u ġestit mill-Kummissjoni u se jkun fih kopji tar-reklami politiċi online kollha għal perjodu ta' għaxar snin. Għandu jkun disponibbli pubblikament u jippermetti lil kull min hu interessat li jfittex din id-database pubblika u jippermetti li d-data tintuża għal aktar analiżi. 
 Ritratt minn Markus Spike on Unsplash

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending